متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

جملات و متن انگلیسی تبریک روز برادر

در این بخش متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد را با جملات زیبای ترجمه شده گردآوری کرده ایم. کپشن و استوری انگلیسی تبریک روز برادر عزیز را می توانید در روز جهانی برادر به داداش خود تقدیم کنید.

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

Behind the words of a brother…

Behind the caresses…

Blame…

Behind all meaningful looks…

Behind his silence…

Behind the smiles full of secrets…

Love is more hidden than all the loves in the world

Happy Rosette my brother

پشت حرف های یک برادر …

پشت نوازش ها …

سرزنش ها …

پشت تمام نگاه های معنی دارش …

پشت سکوتش …

پشت لبخند های پراز رازش …

عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا

روزت مبارک برادرم

جملات عاشقانه تبریک روز برادر

I wish I could show you my heart to see how much he loves you
My heart beats every moment
I breathed every moment
It is because he knows that an encouragement has a refuge in the name of a brother
Happy Brother Angel Day

کاش میتوانستم قلبم رو نشانت دهم تا ببینی چقدر دوستت دارد
هر لحظه تپش قلبم
هر لحظه نفس کشیدم
برای این است که میداند یه دلگرمی یه پشت و پناه دارد به اسم برادر
روز برادر مبارک فرشته بی بال من

مطلب مشابه: تبریک روز برادر با متن، جملات و عکس نوشته هایی برای داداش از سوی خواهر و برادر

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

Brother is the only one who is always and everywhere aware…
With tears on your cheeks….
Laughter on your lips….
To the sorrow in your heart….
And to the joy of your face….
I love you brother
Happy day

برادر تنها کسی هست که همیشه و همه جا حواسش هست …
به اشک روی گونه هایت ….
به خنده روی لب هایت….
به غم درون قلبت ….
و به شادی چهره ات ….
دوستت دارم داداشی
روزت مبارک

I have a brother better than John
The more popular it is, the more popular it is
Happy brother’s day

یک برادر دارم از جان خوبتر
هر چه محبوب است از آن محبوبتر
روز برادر مبارک داداش

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

my dear brother
Loving you is the greatest blessing in the world
It makes me happy and gives a smile to my world
Even these days I sometimes fly
I love this love more than anything in this world…
Happy Brother Day

برادر عزیزم
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد می‌کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند
حتی این روزها گاهی پرواز می‌کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …
روز برادر مبارک

مطلب مشابه: متن و جملات تبریک روز برادر + عکس نوشته روز جهانی برادر برای داداش عزیزم

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز برادر

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

Life is not eternal enough to throw kindness into tomorrow
I find every excuse to bond with a kind fraternal sister
Happy Brother Rosette

زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربانی را به فردا انداخت
هر بهانه‌ای می‌یابم برای پیوند خواهر برادری مهربانانه
داداش روزت مبارک

And the best divine gift
The greatest grace of God to me
Your existence is a blessing
Stay always for me
I love you brother
Happy Brother Day

و بهترین هدیه خدایی
بزرگترین لطف خدا برام
وجود تو یه نعمته
بمون همیشه برام
دوستت دارم داداشی
روز برادر مبارک

مطلب مشابه: متن تبریک تولد داداش + تبریک سالروز تولد برادر کوچکتر و بزرگتر از راه دور

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده

Better brother than my life
Brother Day is an opportunity to express my sisterly love for you
And I love you with all my heart
Happy Brother Day

برادر بهتر از جانم
روز برادر فرصتی برای ابراز علاقه خواهرانه من به توست
و من با همه توان صمیمانه تو را دوست می‌دارم
روز داداشیا مبارک

A girl asked her brother what love means.
His brother said: Love means that you take my chocolate out of my bag every day
And I still put my chocolate there every day
Happy brother Rosette

دختری از برادرش پرسید عشق یعنی چی ؟
برادرش گفت : عشق یعنی تو هر روز شکلات مرا از کیفم بر می‌داری
و من هر روز باز هم شکلاتم رو همونجا می‌ذارم
داداش گلم روزت مبارک

Brother John O honorable man
Generosity was named after you
Happiness learned from your eyes
He mentioned sincerity from your lips
You owe chivalry
Happy Brother Day to you dear brother

برادر جان،‌ ای ارجمند مرد
سخاوت از دست تو نام گرفت
شعف از چشم تو یاد آموخت
اخلاص از لبان تو ذکر گفت
جوانمردی وامدار توست
روز برادر بر شما برادر عزیزم مبارک باد

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تبریک روز پرستار به پسر و برادر + متن های زیبا و خودمانی تبریک متن تبریک ازدواج + جملات رسمی و صمیمانه تبریک ازدواج رفیق خواهر برادر و دوستان شعر تولد برادر؛ اشعار و متن های تولدت مبارک داداشی شعر و متن سنگ قبر؛ شعر زیبا برای سنگ مزار برادر / خواهر جوان متن تبریک سالگرد ازدواج به برادر و جملات آرزوی خوشبختی تبریک روز برادر با متن، جملات و عکس نوشته هایی برای داداش از سوی خواهر و برادر متن و جملات تبریک روز برادر + عکس نوشته روز جهانی برادر برای داداش عزیزم تبریک روز دختر به خوهرزاده و برادرزاده با جملات و متن خودمونی متن دلتنگی برادر فوت شده و جملات جانسوز فقدان داداش عزیز متن دلتنگی برادر با جملات عاشقانه احساسی برای داداشی