ضرب المثل عربی زیبا؛ انواع ضرب المثل های عربی معروف با ترجمه فارسی

شاید شنیدن ضرب المثل به زبان های دیگر برای شما جالب باشد و به همین جهت در این مطلب انواع ضرب المثل عربی با موضوعات مختلف و ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم که بسیار جالب هستند.

انواع ضرب المثل عربی زیبا

ضرب المثل عربی زیبا؛ انواع ضرب المثل های عربی معروف با ترجمه فارسی

قدأعذر من أنذر .
ترجمه: کسی که از پیش بیم داده، معذور است. (نظیر: من آنچه شرط بلاغت است با تو می گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.)

اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
ترجمه: کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند. (نظیر: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.)

الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه: آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است. (نظیر: گذشته ها گذشته است.)

انما المرء مخبوء تحت لسانه.
ترجمه: شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است. (نظیر: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب وهنرش نهفته باشد)

من جرب المجرب،  حلت به الندامه.
(نظیر: آزموده را آزمودن خطاست.)

بیضه الیوم، خیر من دجاجه الغد.
ترجمه: تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست. (نظیر: سرکه نقد به از حلوای نسیه)

مطلب مشابه: اشعار ضرب المثل؛ گزیده ای از ضرب المثل در قابل شعر کوتاه فارسی

وقع في شر أعماله.
ترجمه: درگیر اعمال پلید خود گردید. (نظیر:  از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو)

العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه: چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است. (نظیر: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.)

القلب یهدی إلی القلب.
(نظیر: دل به دل راه دارد.)

لکل عمل رجال .
(نظیر: هر کسی را بهر کاری ساختند.)

الحقّ مرّ
(نظیر: حرف حق تلخ است.)

من حفر بئراً لأخيه وقع فيها    
(نظیر: چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
ترجمه: دیدن مشکلات دیگران، مشکلات انسان را کوچک‌تر می‌کند.

لا يؤخذ المرء بذنب أخيه.
ترجمه: شخص را به گناه برادرش مؤاخذه نمی کنند. (نظیر: گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.)

مطلب مشابه: ضرب المثل کنایه دار با معنی و انواع ضرب المثل سنگین نیش دار

لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر.
ترجمه: نه زیاد نرم باش نه تندخو.

خير الكلام ما قلّ و دلّ
(نظیر: كم گوي و گزيده گوي چون درّ تا ز اندک تو جهان شود پر)

أکلتم تمری عصیتم أمری.
ترجمه: خرمایم را خوردید ونافرمانیم کردید. (نظیر: نمک خوردن ونمکدان شکستن .)

ضرب المثل های معروف عربی

فی الصیف ضیعت اللبن.
ترجمه: در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .یعنی به عاقبت کار توجه نکردی.

لا يُلدغ المرء من جحر مرّتين   
ترجمه: انسان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

من الحبه تنشأ الشجره.
ترجمه: درخت از دانه رشد می کند. (نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.)

لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار .
ترجمه: اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر. (نظیر: خر عیسی گرش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.)

مطلب مشابه: ضرب المثل با داستان کوتاه و قصه های جالب برای کودکان

فعل المرء يدلّ علي أصله  
ترجمه: رفتار فرد ذاتش را نشان می دهد. (نظیر: از كوزه همان برون تراود كه در اوست.)

عاد بخفّي حنين ـ عاد صفر اليدين.
ترجمه:  دست خالي بازگشت  (نظیر: دست از پا درازتر برگشت.)

حبة حبة تصبح قبةً
(نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود)

کل من کان عنده ذهب یکون قویا.
ترجمه:  هر کس طلا داشته باشد، قوی می شود. (نظیر: هر که زر در ترازوست زور در بازوست.)

إن البغاث فی أرضنا یستنسر.

ترجمه:  پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس می‌شود.

كلّ شاه تناط برجليها.
(نظیر: هر كس را در قبر خود مي‌گذارند) 

تجشأ لقمان من غیر شبع.
ترجمه: لقمان بدون این که سیر با شد آروغ زد.

زیباترین ضرب المثل عربی

المعيدي تسمع به خير من أن تراه   
(نظیر: آواز دهل شنيدن از دور خوش است.)

مطلب مشابه: اشعار ضرب المثل دار و شعر با معانی جالب و کنایه دار مفهومی

عظ نفسک قبل ان یعظک الدهر.
ترجمه: خویشتن را موعظه کن قبل از این که روزگار تو را موعظه کند .

لکل مقال مقام ولکل مقام مقال .
(نظیر: هر سخن جایی و هر نکته مقالی دارد.)

اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين.
ترجمه: آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.

من يمدح العروس إلّا أهلها
(نظیر: هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

من قرع باباً و لجّ و لج   
(نظیر: عاقبت جوينده يابنده بود. یا: گفت پیغمبر که چون کوبی دری/ عاقبت زان در برون آید سری)

وهب الأمير ما لا يملك  
 (نظیر: از كيسة خليفه مي‌بخشد)

من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ.
(نظیر: گل بي‌خار كجاست؟)

مطلب مشابه: ضرب المثل های معروف | 500 تا از معروف ترین ضرب المثل های فارسی با معنی آنها

لان یحمل التمر إلی البصره.
ترجمه:  فلانی خرما به بصره  می برد. (نظیر: جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش، خرما به بصره ، زیره به کرمان همی برند.)

خالف تُعرف.  
ترجمه: مخالفت كن و مشهور شو

أين الثري و أين الثريّا
  (نظیر: اين كجا و آن كجا؟  یا  میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمين تا آسمان است)

عند الشدائد تعرف الإخوان.

ترجمه: برادران در سختی ها شناخته می شوند. (نظیر: دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي)

ما حک جلدک مثل ظفرک.
(نظیر: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .یا نخارد کس اندر جهان پشت من، به غمخوارگی چون سر انگشت من)

عصفور في اليد خير من عشره علي الشجره
(نظیر: سركه نقد به ازحلواي نسيه)

مطلب مشابه: ضرب المثل کوتاه و آموزنده با کاربردها و داستان این ضرب المثل های معروف و با معنی

السكوت أخو الرّضا.
ترجمه: سکوت برادر رضایت است. (نظیر: سكوت علامت رضاست.)

كلم اللسان أنكي من كلم السنان.
ترجمه: زخم زبان از زخم شمشير بدتر است

الکلام یجر الکلام .
ترجمه:  سخن سخن را به دنبالش می کشد. (نظیر:حرف حرف می آورد .)

داک أوکتا وفوک نفخ.
(نظیر: خود کرده را تدبیر نیست.)

كالمستجير من الرّمضاء بالنّار.
(نظیر:از چاله به چاه افتادن  یا  از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

ا استتر من قاد الجملَ
(نظیر: شتر سواری دولا دولا نمی‌شه)

القرد في عين أمه غزال. ترجمه: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است.
(نظیر: سوسک به بچه اش می‌گوید قربان دست و پای بلوریت.)

کالشمس فی رابعه النهار.
(نظیر: مثل روز روشن است.)

أسد علی وفی الحروب  نعامه.
ترجمه: برای من شیر است و در جنگ شتر مرغ.

لا فی العیر ولا فی النقیر.
(نظیر: نه سر سیر است نه ته پیاز .)

قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة.
ترجمه: بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.

اب النجّار مخلع.
ترجمه: در نجاری به چهارچوب چفت نیست. (نظیر: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.)

على قد لحافك مد رجليك.
ترجمه: پایت را به اندازه پتویت دراز کن. (نظیر: پایت را به قدر گلیمت دراز کن.)

متی  یبلغ البنیان یوما تمامه. إذا کنت تبنیه وغیرک یهدم .
ترجمه: کی بنیاد این دنیا روزی تمام می شود ، هنگامی که تو آن را بنا می کنی و دیگری ویران می‌کند.

مطلب مشابه: 40 ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی و یا معنی آن به زبان فارسی

مطالب مشابه را ببینید!

ضرب‌ المثل‌ های آمریکایی؛ 70 ضرب المثل معروف آمریکایی و معادل فارسی ضرب المثل ژاپنی؛ بیش از 100 ضرب المثل با معنی کشور ژاپن ضرب المثل چینی؛ معروف ترین ضرب المثل های چینی و معادل فارسی آنها ضرب المثل فرانسوی؛ معروف ترین ضرب المثل های فرانسوی با ترجمه فارسی ضرب المثل ازدواج؛ 100 ضرب المثل با مزه درباره ازدواج، عروس و داماد اشعار ضرب المثل؛ گزیده ای از ضرب المثل در قابل شعر کوتاه فارسی اشعار ضرب المثل دار و شعر با معانی جالب و کنایه دار مفهومی 50 جملات مردانه سنگین؛ جمله با معنی و سنگین مرد بودن و مردونگی جملات تکان دهنده انگیزشی هشت ریشتری (100 سخن ناب برای افزایش انگیزه) اشعار حضرت علی اصغر، مجموعه شعر سوزناک شهادت علی اصغر شب هفتم ماه محرم