شعر سنگ قبر عشق و همسر با اشعار غم انگیز احساسی

زیباترین و احساسی ترین شعر سنگ قبر عشق و همسر

در این بخش مجموعه شعر سنگ قبر عشق و همسر با اشعار زیبای احسایی و غم انگیز کوتاه را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم

آهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم

از دست غمت هزار بیداد کنم
گل به گل چینم و تعریف کنم روی تو را

از کدام غنچه بچینم که دهد بوی تو را
بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم

بهر هر درد و دواِئیست مگر داغ جوان

من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم
شعر سنگ قبر عشق و همسر
سال ها رنج کشیدم که گلی پروردم

باد پاییز به ناگه زد وگل پرپر شد

گل پرپر شده ام از چه برفتی ز برم

که زهجران تو هر دم دل ما مضطر شد
ای سفر کرده به معراج روانت شادباش

روح تو در کنف رحمت حق ازاد است

مهر تو نور وصفا بود به کاشانه ما

هر زمان عزت وپیمان تو مارا یاد است

مطلب مشابه: شعر سنگ قبر خودم با اشعار با معنی و زیبا برای قبر من (roozaneh.net)

فلک اخر ربودی سرور فرزانه ما را

به خاموشی سپردی محفل وکاشانه ما را

ندانم ازچه روکردی شعار خویش گل چیدن

گل ما چیدی وبرهم زدی گلخانه مارا
عزیز خفته در خاکم گل باغ دلم بودی

درخشان گوهر پاکم چراغ محفلم بودی

کجا یابم دگر چون تو اگر گرد جهان گردم

تو را ای نازنینم که یار و همدمم بودی
آفتابی در جهان تابید رفت

عمر کوتاهش جهان دید ورفت

هیچ کس از دست او رنجش نداشت

از چه رو از دست ما رنجید و رفت
در عشق توام نصیحت و پند چه سود؟

زهراب چشیده ام مرا قند چه سود

گویند مرا که بند پاش نهید

دیوانه دل است پای در بند چه سود

مطلب مشابه: متن سنگ قبر افراد معروف با جملات زیبای مفهومی و فلسفی

شعر سنگ قبر عشق و همسر
ای چرخ وفلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

ای خاکاگر سینه تورا بشکافند

بس گوهر قیمتی که درسینه توست
قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود

در عزایت جامه را تن دریدن زود بود

آخر ای یار همه ای مطهرمهر وفا

در سرای جاودان منزل گزیدن زود بود
عشقم شد فصل بهار و شدم از غصه هلاک

دارم جگری کباب و چشمی نمناک

گل ها همه سر ز خاک برون آوردند

الا گل من سر فرو برده به خاک
افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت

آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند

ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت
فلک آخر ربودی گوهر یکدانه ما را

بگو بر ما چرا بردی تو ان دردانه ما را

ندانم از چه رو کردی شعار خویش گل چیدن

گل مارا چیدی و برهم زدی گلخانه ما را
بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم

من به داغ تو جوان مرده به دنیا چه کنم

بهر هر دردی دوایی است مگر داغ جوان

من به دردی که براو نیست مدوا چه کنم
بی تو همگان به سر شود

بی تو به سر نمی شود

داغ تو دارد این دلم

جای دگر نمی شود

مطلب مشابه: شعر برای سنگ قبر جوان ناکام با مجموعه اشعار غمگین احساسی

مطالب مشابه را ببینید!

اشعار سنگ قبر؛ متن و شعر سوزناک برای سنگ مزار عزیزان شعر و متن سنگ قبر؛ شعر زیبا برای سنگ مزار برادر / خواهر جوان شعر سنگ قبر خواهر؛ جملات سوزناک و با معنی روی سنگ مزار خواهر شعر سنگ قبر مادر؛ متن زیبا برای سنگ قبر مادر شعر ترکی غمگین مزار مادر و اشعار زیبای احساسی برای سنگ قبر شعر سنگ قبر خودم با اشعار با معنی و زیبا برای قبر من متن سنگ قبر افراد معروف با جملات زیبای مفهومی و فلسفی شعر برای سنگ قبر جوان ناکام با مجموعه اشعار غمگین احساسی متن سنگ قبر پدر؛ شعر و نوشته سنگ قبر پدر دلنوشته غمگین برای خودم { جملات قشنگ احساسی غم انگیز در مورد شخصیت من }