شعر جشن الفبا + سرود کودکانه برای جشن الفبای دانش آموز دبستانی

در این بخش مجموعه زیبا از شعر جشن الفبا برای اتمام کلاس اول کودکان را در این بخش گردآوری کرده ایم که انتخابی خوب برای آموزش به کودک اول ابتدایی توسط پدر و مادر و مربیان است.

photo 2024 03 18 17 17 00

شعر جشن الفبا برای کودکان اول ابتدایی

شعر جشن الفبا جزو شعرهایی است که بیشتر در پایان سال تحصیلی اول ابتدایی به کودک آموزش داده می شود. در پایان سال تحصیلی و در خرداد ماه جشنی به مناسبت سوادآموزی و یادگیری الفبا برای کودکان اول ابتدایی برگزار می شود که علاوه بر مراسم های مختلف که در این جشن اجرا می شود، بیشتر دانش آموزان شعر جشن الفبا را می خوانند و از قبل به آنها آموزش داده می شود.

شعر جشن الفبا برای پایه اول

آ مثل آتش وآب                      آدم برفی وآفتاب

ب مثل باغ وبابا                     بهار و بوی گل ها

پ مثل پاییزسرد                     پروازیک برگ زرد

ت مثل توپ خورشید              قرمزو زرد وسپید

ث مثل ثلث آخر                     با نمره های بهتر

ج مثل جوجه جیک جیک         جنگل سبزوتاریک

چ مثل چوب وچِنار                 چَـکاوک وچمن زار

ح مثل حوله ،حُباب                 حیاط وحوض پرآب

خ مثل خوبی ،خدا                    خندیدن بچّه ها

د مثل دشت و دریا                    درخت سبزوزیبا

ذ مثل ذرّت شاد                      بازی کاکل وباد

ر مثل رنگین کمان          هفت تاکمان توی آن

ز مثل زنبورو زاغ                        زَنبَق زیبای باغ

ژ مثل ژاله برگل                  هدیه ی گل به بلبل

س مثل سایه ی بید            ستاره های سپید

ش مثل شش تاشب تاب  سه تابیدار سه تاخواب

ص مثل صبح و صدف         صد تاصدف توی صف

ض مثل ضَربه ای سخت        که زد تبر بردرخت

ط مثل طوق اردک              طوطی سبزو کوچک

ع مثل عیـد وعــمو               عروسک کوچولو

غ مثل غاز وغنچه                هردوتا توی باغچه

ف مثل فَوّاره ها                     در آفتاب زیبا

ق مثل قمری وقو                   قاصدک  قصّه گو

ک مثل کوه پربرف                   کاج وکلاغ پرحرف

گ مثل گل یا گلاب               گردش گل هادر آب

ل مثل لک لک خواب                زیر لَحاف مهتاب

م مثل موج وماهی              چه ماهی سیاهی

ن مثل نورو نوروز               گل داده نرگس امروز

و مثل وقت ورزش              صبح قشنگ ونرمش

ه مثل هوهوی باد                هوای پاک وآزاد

ی مثل یاس زیبا                  درآخر الفبا

****

article 393 width 710 height 340 crop true center true quality 75

شعر الفبا برای دانش آموزان

معلّم خوب ما                        یادم دادی الفبا

گفتی که باش دانا                      دانا و هم توانا

امروز شاد شادم                    زیرا که باسوادم

آموخته ام الفبا                سی و دو حرف زیبا
امروز می توانم                  کتاب ها را بخوانم

کودک دانا منم                           خوب و توانا منم

هوشیار و بینا منم                   به لطف آموزگارم

روز جشن الفبا                         مبارک است برما

****

سرود جشن الفبا

سلام سلام بچه ها                     خوش آمدید به اینجا

داریم جشن الفبا                        تو این مکان زیبا

آب آبی دریا آبی                       ما میخوانیم چه عالی

داستان های قرآنی                     آن نور آسمانی

علوم ، هنر و ورزش                  دانش های با ارزش

همه با هم آماده                          که در سال آینده

بریم کلاس دوم                          با خوش حالی و خنده

دست میبریم پیش خدا                  ما می کنیم شکر خدا

****

شعر زیبا برای جشن الفبا

امروز  چه  روزیست           جشن  الفباست

کلاس   اول                           پرشوروغوغاست

 می خوایم   بگیم  ما            که     باسوادیم

 خدا   می دونه                       که  خیلی  شادیم

 ممنون  بابا                          هم  مامانیم  ما

 خانم  معلم                         شمع   راه  ما

 خانم معلم                          چه مهربونه

سوادماها                              به لطف اونه

 خالق دانا                              لطفی بفرما

 نور های دانش                  بتابد بر ما

****

شعر کودکانه جشن حروف الفبای فارسی

یه روز تو اول مهر اومدیم به دبستان

جشن شکوفه بودیم خوشحال و شاد و خندان

اسم کتابامون رو حتی نمی دونستیم

تو دستمون مداد بود اما نمی نوشتیم

دفترامون سفید بود کتابامون بی صدا

تا اینکه از راه رسید خانم معلم ما

با صدا ها دوست شدیم با کتابا حرف زدیم

تو دفتر مشقمون شکل شونو کشیدیم

حالا که دفتر ما شده شهر الفبا

کتابمون ساکت نیست شده پر از سر صدا

برای ما میگه از گذشته ها و امروز

تاریکی ذهن ما روشن شده مثل روز

حالا کتاب می خونیم همه چیزو می دونیم

می نویسیم بابا آب قدر اونو می دونیم

مادر در باران آمد خسته نباشی مادر

ممنون کنارم بودی ای خواهر و برادر

بارون دونه دونه رو ابر تو آسمونه

دنیا پر از نعمته خدا چه مهربونه

معلم مدرسه با ناظم مهربان

مدیر ما چه خوبه خدا نگهدارشان

****

article 393 width 710 height 340 crop true center true quality 75 1

شعر درباره جشن الفبا و حروف فارسی

یکی از روزهای خاطره انگیز برای دانش آموزان ابتدایی کلاس اول ابتدایی، جشن الفبا است که بعد از یک سال تلاش و کوشش برای یادگیری حروف الفبا، حالا می توانند بدون کمک افراد دیگر به تنهایی جملات و نوشته های کتاب را بخوانند و بنویسند. در ادامه مجموعه اشعار جشن الفبا را می خوانید.

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم

با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

****

AdobeStock 80251950 1024x674 2

حالا که دفتر ما شده شهر الفبا

کتابمون ساکت نیست شده پر از سر صدا

برای ما میگه از گذشته ها و امروز

تاریکی ذهن ما روشن شده مثل روز

حالا کتاب می خونیم همه چیزو می دونیم

می نویسیم بابا آب قدر اونو می دونیم

مادر در باران آمد خسته نباشی مادر

ممنون کنارم بودی ای خواهر و برادر

بارون دونه دونه رو ابر تو آسمونه

دنیا پر از نعمته خدا چه مهربونه

معلم مدرسه با ناظم مهربان

مدیر ما چه خوبه خدا نگهدارشان

****

(آ)هستم (آ)هستم من ( آ )اوٌل هستم

قد بلندی دارم شکل قشنگی دارم

کلاهی خیلی زیبا بالای سر می ذارم

مثل آب مثل آرد مثل اوٌل آداب

یک (آ) دیگر هم هست

هست (ا) غیر اوٌل

با همدیگه بچٌه ها دو شکل دارند در جدول

قد بلندی دارد شکل قشنگی دارد

یادت باشد عزیزم امٌا کلاه ندارد

صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد

کشیده گو (آا) زیاد تا نره از فکر و یاد

****

happy children in hall

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستیم از آن ها جدا هستیم

هیچ نقطه ای نیست با ما نه در پایین ،نه در بالا

می گوییم ای بچّه ها کشیده است این صدا

اوّل حوله هستیم تویِ صبحانه هستیم

در آخر صبح هستیم در آخر صلح هستیم

****

اسمت چیه؟(آ) هستی نه نه نه (ب) هستم

من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم

نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم

در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم

مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب

حالا بگو چه هستم ؟ ب ب

بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب

آفرین و مرحبا به کودکان دانا

هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

****

0 fdsfsfs

مادر بده مژده که من درس الفبا خوانده ام
امروزبا آموزگار من آب ،بابا خوانده ام
آموزگار آب را با مهربانی بخش کرد
او با نگاه گرم خود بس مهربانی پخش کرد
با دست های کوچکم مادر نوشتم آب را
روز دگر خواهم نوشت خورشید را،مهتاب را
بر سینه ام خواهم نوشت بابا که امید من است
درآسمان زندگی او مثل خورشید من است
بر قلب خود خواهم نوشت مادر چراغ خانه اس
یا بی حضور روی او پژمرده باغ خانه است.

****

آی با کلاه آسمونه خدا
ب به نام او مهربونه خدا

پ پاشو بریم ایرانو بگردیم
ت تی فدا قربان عمو جان خوشگلدس

ث ج چ ح خ د ذ ر رستم
ز مثل زال ژ مثل ژاله رو گل

س سیمرغ رنگین بال ش ص ض ط ظ ع غ
شش تا برادر هستن که غ غم نه با شادی

کنار هم نشستن
ف ق کـ گ ل م ن

****

Happy Student

میخونم از خدا و میخونم از اماما ممنون معلم خوب یادم دادی الفبا
کودک دانا منم خوب و توانا منم به لطف آموزگار هوشیار و بینا منم
امروز شاد شادم زیرا که باسوادم امروز شاد شادم زیرا که باسوادم
هرچی گله تو دنیا از همه رنگ و زیبا برای تو معلم برای تو مدیر جان
هرچی گل تو دنیا از همه رنگ و زیبا برای تو معلم برای تو مدیر جان
روز جشن الفبا مبارک است برما خدا رو شکر که هستیم ما بچه مسلمان
امروز شاد شادم زیرا که باسوادم امروز شاد شادم زیرا که باسوادم…

مطالب مشابه را ببینید!

شعر سفر + اشعار زیبا در مورد سفر کردن با شعرهای کوتاه و بلند زیبا دلنوشته های زیبای پر احساس + جملات دلی عاشقانه و احساسی برای عشق اشعار یاد خدا + مجموعه شعر یاد خداوند بزرگ و پرودگار جهان از شاعران مختلف اشعار غمگین + شعر کوتاه و بلند از شاعران برجسته در مورد جدایی و عشق متن و جملات محبت کردن + جمله های کوتاه در مورد مهر و محبت و بخشیدن متن عاشقانه سنگین + جملات فاز سنگین تیکه دار و عاشقانه جدید سخنان مارلون براندو + سخنان آموزنده از اسطوره بازیگری متن عاشقانه زیبا برای اولین دیدار آشنایی + عکس نوشته رمانتیک تک بیتی سعدی؛ مجموعه اشعار کوتاه تک بیتی عاشقانه و با معنی سعدی 10 گزیده اشعار بوستان و غزلیات سعدی + گلچین بهترین اشعار زیبای سعدی