حروف الفبای فارسی + تعداد حروف و آموزش حروف الفبای فارسی و انگلیسی

در این بخش روزانه حروف الفبای فارسی را به ترتیب آورده ایم. این مطلب ویژه دانش آموزان کلاس اولی و دومی است که باید حروف الفبا را یاد بگیرند. در ادامه حروف الفبای انگلیسی را هم آماده کرده ایم.

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی شبیه به هم هستند و فقط تفاوت آنها در وجود چند حرف می باشد. برای اینکه به یاد داشته باشید که زبان عربی کدام حرف ها را ندارد فقط کافی است که عبارت گچ پژ را به یاد داشته باشید و تمام این حروف در الفبای عربی وجود ندارند.

الفبای فارسی شامل سی و دو حرف است که همه انها را به شما معرفی خواهیم کرد.

۱- آ که الف خوانده می شود.

۲-٫ ب

۳- پ

۴- ت

۵- ث

 

۶- ج که جیم خوانده می شود.

۷- چ

۸- ح

۹- خ

 

۱۰- د که دال خوانده می شود.

 

۱۱- ذ که ذال خوانده می شود.

۱۲- ر

۱۳- ز

۱۴- ژ

 

۱۵- س که سین خوانده می شود.

 

۱۶- ش که شین خوانده می شود.

 

۱۷- ص که صاد خوانده می شود.

 

۱۸-٫ ض که ضاد خوانده می شود.

 

حروف الفبای فارسی

۱۹- ط که طا خوانده می شود.

 

۲۰- ظ که ظا خوانده می شود.

 

۲۱- ع که عین خوانده می شود.

 

۲۲- غ که غین خوانده می شود.

۲۳- ف

 

۲۴- ق که قاف خوانده می شود.

 

۲۵- ک که کاف خوانده می شود.

 

۲۶- گ که گاف خوانده می شود.

 

۲۷- ل که لام خوانده می شود.

 

۲۸- م که میم خوانده می شود.

 

۲۹- ن که نون خوانده می شود.

 

۳۰- و که واو خوانده می شود.

 

۳۱- ه که ها خوانده می شود.

 

۳۲- ی که یا خوانده می شود.

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای انگلیسی

اما اگر حروف الفبای فارسی را آموختید، پس لازم است که الفبای انگلیسی را هم یاد بگیرید. الفبای انگلیسی دارای ۲۶ حرف دارد که ۵ حرف ان صدا دار و بقیه بی صدا هستند.

حرف اول A است که اِی تلفظ می شود

حرف اول B است که بی تلفظ می شود

حرف اول C است که سی تلفظ می شود

حرف اول D است که دی تلفظ می شود

حرف اول E است که ای تلفظ می شود

حرف اول F است که اف تلفظ می شود

حرف اول G است که جی تلفظ می شود

حرف اول H است که اچ تلفظ می شود

حرف اول I است که آی تلفظ می شود

حرف اول J است که جِی تلفظ می شود

حرف اول K است که کی تلفظ می شود

حرف اول L است که ال تلفظ می شود

حرف اول M است که ام تلفظ می شود

حرف اول N است که ان تلفظ می شود

حرف اول O است که اُ تلفظ می شود

حرف اول P است که پی تلفظ می شود

حرف اول Q است که کیو تلفظ می شود

حرف اول R است که آر تلفظ می شود

حرف اول S است که اس تلفظ می شود

حرف اول T است که تی تلفظ می شود

حرف اول U است که یو تلفظ می شود

حرف اول V است که وی تلفظ می شود

حرف اول W است که دبلیو تلفظ می شود

حرف اول X است که ایکس تلفظ می شود

حرف اول Y است که وای تلفظ می شود

حرف اول Z است که زد تلفظ می شود

حروف الفبای فارسی

امیدواریم که این مطلب مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته باشد و توانسته باشیم اندکی به علم این عزیزان اضافه کرده باشیم.

این مطالب را هم ببینید