شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

در این مطلب مجموعه شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف دنیا را گلچین اشعار با معنی و مفهومی را ارائه کرده ایم.

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

مجموعه شعر تک بیتی اخلاقی زیبا

در این دنیا اگر غم هست
صبوری کن خدا هم هست

شهریار

آن عشق که در پرده بماند به چه اَرزد
عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ

شفایی اصفهانی

مطلب مشابه: اشعار پند آموز فوق العاده زیبا و و مجموعه شعر زیبای آموزنده

غم مخور جانا در این عالم که عالم هیچ نیست
نیست هستی جز دمی ناچیز و آن‌ دم‌ هیچ‌ نیست

ملک الشعرای بهار

ای دل پاره پاره ام دیدن او است چاره ام
او است پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

مولوی

شعر تک بیتی اخلاقی پند آموز

منگر به هر گدایی، که تو خاص از آن مایی
مفروش خویش ارزان، که تو بس گران بهایی

مولانا

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار
مفت امروزیم پس ای وعدة فردا بیا

بیدل دهلوی

از بی هنران شعله ادارک مجویید
این طایفه را طره دستار بلندست

صائب تبریزی

مطلب مشابه: سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان

خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات
مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست

فروغی بسطامی

اشعار تک بیتی اخلاقی

یار هر خار و خسی گشت درین گلشن حیف
قیمت آن گل رخسار ندانست دریغ

وحشی بافقی

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

آن رفیقی که به دوران غمم دور نرفت
زیر شمشیر غمش، رقص کنان خواهم رفت

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟
ابری که در بیابان، بر تشنه ای ببارد

سعدی

موی بشکافی به عیب دیگران
وَر بپرسم عیب تو، کوری در آن

عطار نیشابوری

مطلب مشابه: شعر فقیر و ثروتمند و برگزیده اشعار در مورد بی پولی و پولدار بودن

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

موی سر کردم سفید اما خیالت در سر است
آتشی پنهان ته این توده ی خاکستر است

هر که را مسخره کردیم رسیدیم به او
مگر آن ها که به خوشبختی شان خندیدیم

سید سعید صاحب علم

آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست

شیخ بهایی

بیا که مردم اطراف من فقط بلدند
زبان زخم زبان را به جای همدردی

افشین یداللهی

مطلب مشابه: شعر انسانیت با گزیده زیباترین اشعار در مورد انسان بودن

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

مجموعه شعر پندآموز کوتاه

عاشق آن نیست که هر لحظه زند لاف محبت
مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید

قاآنی

از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب
دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

گاه گاهی که دلم می گیرد، پیش خود می گویم
آن که جانم را سوخت یاد می آرد از این بنده هنوز

حمید مصدق

زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست

سهراب سپهری

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

وای بر من که در این بازی بی سود و زیان
پیش پیمان شکنی چون تو شدم عهدشکن

فاضل نظری

پاکبازی همچو من در زندگی هرگز نبینی
مگذر از من ای که در راه تو از هستی گذشتم

شفیعی کدکنی

مطلب مشابه: اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

نشستم پایِ هر بی ریشه ای از پای افتادم
به گلدان بدون گل نباید آب می دادم

شعر تک بیتی اخلاقی از شاعران معروف (اشعار با معنی و مفهومی)

چند شعر بلند اخلاقی

چشم یاری

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درخت دوستی برکی دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

حافظ

حال دنیا

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای؟
گفت: یا آب است؛ یا خاک است یا پروانه ای!

گفتمش احوال عمرم را بگو؛ این عمر چیست؟
گفت یا برق است؛ یا باد است؛ یا افسانه ای!

گفتمش اینها که می بینی؛ چرا دل بسته اند؟
گفت یا خوابند؛ یا مستند؛ یا دیوانه ای!

گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو؟
گفت یا باغ است؛ یا نار است؛ یا ویرانه ای!

ابوسعید ابوالخیر

سجده اخلاص

دل را به نور عشق صفا می دهد نماز
جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز

از خار زار شرک اگر بگذری به صدق
باغ تو را ز جلوه صفا می دهد نماز

تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت
سرچشمه ات ز آب بقا می دهد نماز

پای تو را ز قید تعلق رها کند
دست تو را به دست دعا می دهد نماز

هر دم که سر به سجده  اخلاص می نهی
روشن دلی ز یاد خدا می دهد نماز

چون بشنوی صلای مؤذن، شتاب کن
کز بارگاه قدس ندا می دهد نماز

 مشفق کاشانی

گوهر وجود

ﻣﺎﯾﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﻛﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺯﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ

ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﺪ کسر ﺷﺄﻥ شعله ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ گرچه ﺍﻭ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺍﺳﺖ

ﻧﺎﻛﺴﯽ ﮔﺮ ﺍﺯ ﻛﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎ، ﺧﺲ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻗﻌﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ

ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻋﻮﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ می کنند
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ کوچک ﻻﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺯ یک ﻛﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ
ﺁﻥ ﯾﻜﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ

ﻛﺎﻛﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ
ﺯﻟﻒ، ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ مشک ﻭ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﺳﺖ

ﭘﺎﺩﺷﻪ ﻣﻔﻠﺲ ﻛﻪ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺑﯽ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺧﻮﻥ می خورد ﺗﯿﻐﯽ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ

ﺳﺒﺰﻩ ﭘﺎﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﯿﻮﻩ ﺩﺍﺭ
ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺠﯿﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻣﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ

ﺻﺎﺋﺒﺎ! ﻋﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﮔﻮ ﻋﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﮕﻮ
ﻫﺮ ﻛﻪ ﻋﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ

 صائب تبریزی

مطالب مشابه را ببینید!

شعر کودکانه ماه رمضان + چندین شعر زیبای کودکانه مذهبی برای ماه عبادت و روزه شعر عاشقانه تبریک سال نو + شعر زیبای بهار و نوروز تقدیم به عشق و همسر اشعار کودکانه نوروز + چند شعر زیبای به زبان کودکانه برای سال نو اشعار عاشقانه مولوی + مجموعه شعر زیبا از شاعر ایرانی مولانا شعر و متن سنگ قبر؛ شعر زیبا برای سنگ مزار برادر / خواهر جوان شعر کودکانه شب یلدا + مجموعه شعر زیبای کوتاه و بلند برای کودکان ویژه شب چله سخن بزرگان در مورد شب یلدا + تعدادی شعر زیبا در مورد شب یلدا از شاعران مختلف اشعار طاهره صفارزاده؛ مجموعه 30 شعر زیبا از این شاعر و نویسنده چند بیت شعر زیبا با مجموعه شعرهای کوتاه بسیار دلنشین زیبا شعر زیبا کوتاه پر معنی؛ قشنگ ترین اشعار از شاعران ایرانی