سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان

مجموعه سخنان عبرت آموز و آموزنده بزرگان

در این مطلب روزانه سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان را با تعدادی عکس نوشته از جملات خاص ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .

ارد بزرگ

زندگی مانند دوچرخه سواری است؛ برای حفظ تعادل، باید به رکاب زدن ادامه دهی

آلبرت انیشتین

در نهایت، این تعداد سال های زندگی ات نیست که اهمیت دارد، بلکه مقدار زندگی ای که در این سال ها داشته ای، مهم است

آبراهام لینکلن
سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان

یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .

ارد بزرگ

زندگی خیلی ساده ست؛ اما ما اصرار داریم پیچیدش کنیم!

کنفسیوس

مطلب مشابه: جملات و متن آموزنده + عکس نوشته های آموزنده برای پروفایل

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود .

شیللر

تو همان چیزی خواهی شد، که بدان باور داری

اپرا وینفری

سخنان زیبای آموزنده

هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام .

اپیکتوس

بزرگترین افتخار در زندگی، این نیست که هرگز زمین نخوریم؛ بلکه این است که هر بار زمین خوردیم، دوباره بلند شویم

نلسون ماندلا

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی .

بنیامین فرانکلین

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ


از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.

کنفسیوس


اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی .

ژوبر

مطلب مشابه: حکایت های پند آموز بهلول و داستان های جالب آموزنده


هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .

ارد بزرگ
سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان


آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است .

فردریش نیچه


فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ……

کریستیان بوبن


بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .

ارد بزرگ

مطلب مشابه: اشعار پند آموز فوق العاده زیبا و و مجموعه شعر زیبای آموزنده

سخنان عبرت آموز زیبا


سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست .

رنان


با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی .

ژرژهربرت

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد .

فیثاغورث

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.

لافونتن


خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد.

ماکسول مالتز


اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد .

ارد برگ
سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان


برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد .

بلو تارک


حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان .

بطلمیوس

مطلب مشابه: عکس پروفایل جملات آموزنده + متن های پندآموز زیبا در مورد زندگی


آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد.

ارد بزرگ


بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار .

بزرگمهر


مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد .

دیل کارنگی

سخنان خاص آموزنده


استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم .

ارد بزرگ


هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

گوته


همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها .

بوبن


آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .

ارد بزرگ


وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم .

مارک تواین


اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند .

رابیندرانات تاگور


هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست .

اسمایلز


میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .

ارد بزرگ


زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .

گوته

مطلب مشابه: جملات آموزنده زیگ زیگلار (متن و جملات پندآموز نویسنده معروف زیگ زیگلار)


مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.

جرج برنارد شاو

سخنان آموزنده و زیبای زندگی

هرآنچه که ذهن بشر بتواند درک و سپس باور کند، به دست خواهد آمد!

ناپلئون بناپارت

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده.

کانت

هرگز اجازه نده ترس از زمین خوردن، تو را از بازی کردن باز دارد…

بیبه روث

کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید.

محمدعلی کلی

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند .

بوالو


از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند.

افلاطون
سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان


خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند .

ارد بزرگ


بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند.

امرسون


به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد.

بوستر

مطلب مشابه: متن عبرت آموز + جملات پندآموز و زیبا و سخنان بزرگان در مورد عبرت گرفتن


آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .

ارد بزرگ


نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی .

بو علی سینا


ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم.

نایتینگل

متن کوتاه آموزنده


یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .

ابراهام لینکلن

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری .

بزرگمهر

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز .

شوپنهاور

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند.

دور وبل

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد.

کارلایل

آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .

ارد بزرگ
سخنان عبرت آموز و متن های زیبای آموزنده از بزرگان جهان

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد .

پوشه

از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند .

آلفرد کاپو

مطلب مشابه: جملات و متن پندآموز و نصیحتی؛ جملات و متن پندآموز عاشقانه

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند .

ویکتور هوگو

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

ناپلئون هیل

خود را می توان نابود ساخت ! نخست با گردن نهادن بر پیشگاه ناداوری فرمانروایان و دیگر تن دادن به رسوایی و بدنامی .

ارد بزرگ

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند .

موزارت

تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد.

مثل اسکاتلندی

سخنان زیبای عبرت آمیز

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم .

آندره ژید

تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم .

کارل یونگ


اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .

ارد بزرگ


تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود .

آلبرت انیشتن


در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.

علی شریعتی

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود .

آلبرکامو

اینکه در زندگی مان چه داریم مهم نیست؛ مهم این است که در زندگی مان که هستیم

مارگارت لارنس

مطلب مشابه: حکایت پندآموز | 20 حکایت آموزنده زیبا و کوتاه از بزرگان

اگر ما (( بی دل و جان )) هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء انواع (( تمنیات )) روبروییم . با خشمی ریشخند آمیز در آنچه (( آرمانها )) می نامیمشان ؛ در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظاتی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که (( آرمانگرایی )) نام دارد ؛ مهار نماییم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه ؛ نیرومند تر از خشم فرد بی دل و جان است .

فردریش نیچه

هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد . دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند .

آلفرد کاپو

اگر در زندگی هیچ نداشته باشی ولی یک دوست خوب داشته باشی، تو ثروتمندی

سخنان عبرت آموز

اشتیاق، چرخ دنیا را می چرخاند و عشق، آن را به جایی امن تبدیل می کند

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود .

فردریش نیچه

موفقیت، محصول عادت های هر روزه ماست، نه دگرگونی یکباره در زندگی!

جیمز کلیر

عشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد – از جمله قلب ها را – از خود روشن می سازد .

باربارا دی آنجلیس


صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد .

ناپلئون


پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ


وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند .

پوپ

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است .

پوپ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ
ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید.

بیل کازبی

عشق چیزی جز کشف خودمان در دیگران و لذت در شناخت آن نیست

الکساندر اسمیت

یکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است.

لوبون

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند.

دسراییلی


تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند .

سامول جانسون

با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید .

زنون

مطلب مشابه: سخنان آموزنده جک ما مدیر عامل موفق با جملات پندآموز و عکس نوشته


برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد .

پلوتارک


برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ


زمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌.

بوستر


انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

منتسکیو


آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .

ارد بزرگ


مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.

پرمودا باترا


ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم .

شوپنهاور


بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .

ارد بزرگ


خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند .

اسکاول شین


اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

بزرگمهر

از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .

ارد بزرگ

مطالب مشابه را ببینید!

جملاتی از اوریانا فالاچی؛ متن های آموزنده از نویسنده و خبرنگار مشهور زن عکس نوشته سخنان حضرت علی (ع) + سخنان و جملات ناب آموزنده از امام علی (ع) سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات جملات دکتر هلاکویی + متن و سخنان آموزنده دکتر فرهنگ هلاکویی به همراه عکس نوشته سخنان امام علی (ع) درباره زندگی؛ جملات ناب آموزنده مذهبی حضرت علی جملات زیبای از مارسل پروست؛ سخنان و متن های آموزنده نویسنده بزرگ فرانسوی جملات زیبای جان استوارت میل؛ سخنان قصار و آموزنده از فیلسوف بریتانیایی جملاتی از بازیگران بزرگ تاریخ سینما؛ سخنان آموزنده بازیگران معروف زن و مرد جملاتی از الکساندر پوشکین؛ نویسنده و شاعر بزرگ روس با سخنان ناب آموزنده جملاتی از چارلی چاپلین؛ سخنان آموزنده از اسطوره بازیگری با متن های ناب