سخنان زیبا در مورد رنگین کمان و جملات ادبی از بزرگان

سخنان و جملات زیبا درباره رنگین کمان

در این قسمت جملات زیبا و سخن بزرگان با موضوع رنگین کمان را گردآوری کرده ایم.

«بدان که رنگین کمان ها و پروانه ها هدیه ی خداوند به تو هستند تا تو شاد باشی.» جاناتان لاکوود هوی

***

«رنگین کمان از قطره های کوچک باران ایجاد می شود و زندگی شاد از رفتار های مهربانانه.» امیت رِی

***

«رنگین کمان نوید گر وجود زیبایی ها است تا ما به یاد داشته باشیم که زندگی فقط درد و غم نیست.» ابرجانی

***

«بدون ابر و طوفان رنگین کمان ایجاد نمی شود.» جان ه. وینسنت

***

«کار منتظر می ماند تا تو رنگین کمان را به بچه ات نشان دهی؛ ولی رنگین کمان منتظر نمی ماند تا کارت را انجام دهی.» پاتریشیا کلافورد

***

«انسان می تواند با در نظر گرفتن نیرو های تشکیل دهنده رنگین کمان از آن لذت ببرد.» مارک تواین

***

سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«درباره ی زیبایی رنگین کمان و تلألؤ نور های بازتاب شده بنویس تا ذهن خواننده را نورانی کنی.» دباسیش مریدها

***

«و هنگامی که او از ادراک سخن می گفت، سرم را بلند کردم و دیدم که رنگین کمان با شعله های رنگی مختلف روی من جهید. » بلک اِلک

***

«برای رسیدن به رنگین کمان و پروانه های رؤیاهایت، تنها حرکت کن، به خودت ایمان داشته باش، انرژی ات را متمرکز کن و ماجراجویی را شروع کن.» امیت رِی

***

«با دنبال کردن ابر های بارشی می توانید بفهمید که رنگین کمان ها کجا پنهان شده اند.» آنتونی ت. هینکس

***

«پس از باران، رنگین کمان پدیدار می شود و پس از شب تیره، خورشید طلوع می کند.» تهلیا چی

***

متن در مورد رنگین کمان

«طلایی و سبز (رنگ لباس لبرکان) دو رنگ مورد علاقه من در رنگین کمان هستند.» جارود کینتز

***

«در زندگی بهترین چیز ها مجانی اند؛ مثل: عشق، لبخند، دوستان، خانواده، عزیزان و مصاحبان، افکار، طلوع و غروب خورشید و مخصوصاً رنگین کمان.» آنتونی ت. هینکس

***

«جایی بر فراز رنگین کمان هست که آسمان ها آبی هستند و اگر شهامت داشته باشید و آرزویی بکنید، در آن جا به حقیقت می پیوندد.» اِ. ی. هاربرگ

***

«در زندگی شما انتخاب می کنید که شعر یک رنگین کمان را بخوانید یا نخوانید. به خواندن ادامه دهید.» کسلین لانگ

***

سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«هر چه طوفان مشکلاتت بزرگتر باشد، رنگین کمان درخشان تری خواهی داشت.» ناشناس

***

«اگر می خواهی رنگین کمان را ببینی، باید یاد بگیری باران را ببینی.» پائولو کوئیلو

***

جملات با معنی با موضوع رنگین کمان

«رنگین کمان به ما یاد می دهد که بعد از تیره ترین ابر ها و شدید ترین باد ها هنوز هم زیبایی هست.» کاترینا مِیِر

***

«در بیشتر مواقع، خوش رنگ ترین رنگین کمان ها پس از تاریک ترین ابرهای بارانی ایجاد می شود.» نا شناس

***

سخنان زیبا در مورد رنگین کمان

«بر نگرد. به عقب نگاه نکن. به حرکت ادامه بده. تلاش کن و پیش برو. رنگین کمان در پایان طوفان پدیدار می شود؛ نه در اول آن.» زیاد عبدالنور

***

«اگر می خواهی از رنگین کمان لذت ببری، آماده باش تا سختی طوفان را تحمل کنی.» وارن و. ویرسب

***

«به بالا و به آسمان نگاه کن. وقتی نگاهت رو به پایین باشد رنگین کمان را نمی بینی.» چارلی چاپلین

این مطالب را هم ببینید