جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن؛ سخنان ارزشمند پادشاه ایرانی

کوروش بزرگ را می‌شناسید؛ شاه شاهان. پادشاه بزرگ ایران باستان که بر بخش‌های عمده‌ای از جهان حکومت کرده و برای اولین منشور حقوق بشر را بنیان گذاشت. قطعا انجام چنین کارهایی هوشی سرشار و اراده‌ای آهنین می‌طلبید. از همین رو می‌شود به سواد و خرد کوروش نیز پی برده و حتی از او آموخت. ما نیز در ادامه قصد داریم جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن را برای شما دوستان قرار دهیم. پس در ادامه با سایت بزرگ روزانه همراه شوید.

جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن؛ سخنان ارزشمند پادشاه ایرانی

بیوگرافی کوتاه کوروش بزرگ

کوروشِ دوّم که با نام کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نیز شناخته می‌شود، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد بر نواحی گسترده‌ای از آسیا، حکومت کرد.

کوروش نخست علیه ایشتوویگو، شاه ماد، به جنگ برخاست و سپس به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه یورش برد و با کمک‌هایی که از درون سپاه ماد به او شد، هگمتانه را فتح کرد. سپس کرزوس، شاه لیدیه را شکست داد و به‌سوی سارد لشکر کشید و پس از دو هفته، شهر سارد به اشغال نیروهای ایرانی درآمد. کوروش مسئولیت فتح دیگر شهرهای آسیای صغیر را به فرماندهانش واگذار کرد و خود به اکباتان بازگشت و به‌سوی پارت، زرنگ، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندار، ثته‌گوش و اَرَخواتیش لشکر کشید.

در بهار سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش آهنگ تسخیر شهر بابل را کرد و وارد جنگ با امپراتوری بابل نو شد. هفده روز پس از سقوط بابل، در روز ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد، خود کوروش وارد پایتخت شد. تصرف بابل نقطه عطفی بود که باعث ایجاد امپراتوری بزرگی در آسیای مرکزی و غربی شد.

جملات خردمندانه کوروش درباره ایران، عشق، زن

سخنان کوروش درباره دوستی

کوروش بزرگ به پسرانش می گوید: اگر شما دوستان می‌جویید که پشتیبان باشند شما را و پاس دارند اورنگ‌تان را، چه کس بیش از برادر درخور دوستی، که با شمایش یک پدر و یک مادر است؟

کوروش‌نامه گزنفون، دفتر 8، بخش 7، بند 14. ص 356

سخنان کوروش درباره آموزش و پرورش

سخنان کوروش درباره آموزش و پرورش

اگر خواهیم که فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته به نیکی‌ها، چاره‌یی‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی‌بینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند.

کوروش نامه گزنفون، دفتر 7، بخش 5، بند 86. ص 303

از واپسین سخنان کوروش بر اساس کوروش‌نامه گزنفون

مهر بورزید دوستان را، و این مهرورزی شما را نیرویی خواهد داد که با آن دشمنانتان را بر اندازید.

کوروش نامه گزنفون، دفتر ٨، بخش ٧، بند 28. ص 358

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند.

 اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

 بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هر دورنج است. “پس اگر همفکر خود نیافتی مثل خدا تنها باش”

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.

مطلب مشابه: نگاهی بر زندگی کوروش بزرگ؛ شاه شاهان از تولد تا مرگ

سخنان کوروش به عشق اطرافیان

هنگامی که آبرادات نزد کوروش آمد تا بیان کند در خدمت کوروش است، کوروش اینچنین گفت:

من پیش کشی شما خواهم پذیرفت، لیک در این دم باید از نزد من رفته با همسر خود (پانته آ) شام خورش کنید…

کتاب کوروش نامه گرنفون، دفتر 6، بخش 1، بند 49، ص 243

من مردان گرفتار مهر بسیار دیده‌ام، که گریسته‌اند از رنج مهرشان، و بندگان آن کسان بوده‌اند که بر ایشان مهر داشته‌اند، گرچه پیش از آن که به مهری گرفتار آیند بندگی را زشت‌ترین اهریمنی‌ها می‌پنداشتند…

کوروش نامه گزنفون، دفتر 5، بخش 1، بند 12٫ ص 191

سخنان کوروش درباره زن

سخنان کوروش درباره زن

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار و خود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی.

سخنان کوروش درباره ایران

سخنان کوروش درباره ایران

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

 تا هست سرزمین من آسمانی باد ! که در او رودهای بسیاری جاری است . ما دامنه ها و دشت هایی داریم دریا وار رازآمیز ، سرسبز و برکت خیز

وقتی یکی از یاران کوروش به اوگفت چرا از بین این همه لباس های زیبا که به سربازانت هدیه دادی، یکی را برای خودت برنداشتی؟

کوروش پاسخ داد: بهترین لباس و زینت برای من این است که مردم سرزمینم شادمان باشند.

دروغ گویان، تنها بر گورستان مردگان و خاکسترزار خاموشان حکومت خواهند کرد.

مطلب مشابه: هخامنشیان، بزرگترین امپراتوری تاریخ؛ تاریخچه این حکومت از کوروش تا سقوط آن

سخنان کوروش درباره مردان

 ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

 ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

 مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

نسبت بـه پدر و مادر خود فرمان بردار باش؛ زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند؛ مانند شیری اسـت، كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچكس بیم ندارد.

 با مردی كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشی.

مرد پارسا در آسایش ماند و بدكار همیشه گرفتار اندوه است.

مرد فقیر و بینوا را تمسخر مكن شاید تو نیز روزی بینوا شوی.

سخنان کوروش درباره عدالت

سخنان کوروش درباره عدالت

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد.

عدالت و مهربانی کوروش از زبان خودش: کوروش به واسطه ی تسخیر سرزمین بابل با غرور وصف ناپذیر تمام کردمان سرزمین های تحت حکومت خویش را برای خراج سنگین به بابل فراخواند تا بر پاهایش بوسه زنند!! حتی چادرنشینان سرزمین “امورو”.

جملاتی که احتمالا از کوروش نیستند!

« دست هایی که یاری می رسانند مقدس تر از دست هایی هستند که تسبیح میگردانند » یا به عبارت دیگر « دستانی که کمک می کنند پاکترند از دستانی که رو به آسمان دعا می کنند »

« فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد»

« ایستاده بمیرید بهتر است تا بر روی زانوهایتان زندگی کنید. »

« دشوارترین قدم همان قدم اول است»

مطلب مشابه: متن تبریک روز کوروش بزرگ + عکس نوشته و عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر

« سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است،نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد »

« اگر همان کاری را انجام دهید که انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید »

« تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است »

 گسستن زنجیرها آرزوی من است . ما شب را و بیداد را خواهیم زدود، زندگی را

ستایش خواهیم کرد.

کوروش برای کسانی که کردار نیک را پیشه سازند آرزوی سعادت و به آنان که رفتاری زشت دارند، نفرین کرد.

دعای کوروش بزرگ برای ایران

دعای کوروش بزرگ برای ایران

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند؛ و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند:

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار.

بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند: که چرا این گونه دعا نمودید؟

فرمودند: چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد: برای خشکسالی دعا می نمودید؟

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالی انبارهای آذوقه و غلات می سازیم.

دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم و از مرزها دفاع می کنیم.

گفتند: برای جلوگیری از سیل های خروشان دعا می کردید ؟

پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم.

و همینگونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند …

تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

و کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند :

من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم.  ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد؛ من چگونه از آن باخبر گردم و اقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند و دروغ را از سرزمینمان دور سازیم…

که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است.

سخنان کوروش بزرگ به انگلیسی

سخنان کوروش بزرگ به انگلیسی

“Whenever you can, act as a liberator. Freedom, dignity, wealth – these three together constitute the greatest happiness of humanity. If you bequeath all three to your people, their love for you will never die.” ~ Cyrus the Great

“A man’s enjoyment of all good things is in exact proportion to the pains he has undergone to gain them.” ~ Cyrus the Great

“Diversity in counsel, unity in command.” ~ Cyrus the Great

“Success always calls for greater generosity – though most people, lost in the darkness of their own egos, treat it as an occasion for greater greed. Collecting boot is not an end itself, but only a means for building an empire. Riches would be of little use to us now – except as a means of winning new friends.” ~ Cyrus the Great

“We love ourselves notwithstanding our faults, and we ought to love our friends in like manner.” ~ Cyrus the Great

“All men have their frailties; and whoever looks for a friend without imperfections, will never find what he seeks.” ~ Cyrus the Great

“Brevity is the soul of command. Too much talking suggests desperation on the part of the leader. Speak shortly, decisively and to the point–and couch your desires in such natural logic that no one can raise objections. Then move on.” ~ Cyrus the Great

“O man, whoever you are and wherever you come from, for I know you will come, I am Cyrus who won the Persians their empire. Do not therefore begrudge me this bit of earth that covers my bones.” ~ Cyrus the Great

“In my experience, men who respond to good fortune with modesty and kindness are harder to find than those who face adversity with courage.” ~ Cyrus the Great

“You cannot be buried in obscurity: you are exposed upon a grand theater to the view of the world. If your actions are upright and benevolent, be assured they will augment your power and happiness.” ~ Cyrus the Great

“Do not suppose, my dearest sons, that when I have left you I shall be nowhere and no one. Even when I was with you, you did not see my soul, but knew that it was in this body of mine from what I did. Believe then that it is still the same, even though you see it not.” ~ Cyrus the Great

“I am Cyrus, king of the world.” ~ Cyrus the Great

“May all the gods whom I settled in their sacred centers ask daily of Bêl and Nâbu that my days be long and may they intercede for my welfare. … The people of Babylon blessed my kingship, and I settled all the lands in peaceful abodes.” ~ Cyrus the Great

مطلب مشابه: سخنان کوروش بزرگ + متن های زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی و عشق

مطالب مشابه را ببینید!

متن عاشقانه سنگین + جملات فاز سنگین تیکه دار و عاشقانه جدید بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی تبریک تولد برادر تیر ماهی؛ 40 جمله احساسی، عکس نوشته و متن تولدت مبارک داداش شعر کودکانه عید قربان + اشعار زیبا با موضوع عید قربان برای بچه ها شب بخیر دلبرانه با جملات رمانتیک و متن شب بخیر بغل و آغوش احساسی جملات عاشقانه زیبا ❤️ برای عشق و مخاطب خاص + 100 متن عاشقانه کوتاه و بلند جملات ناب عاشقانه برای همسر، عشق و مخاطب خاص + عکس احساسی Love متن عاشقانه 2024 ❤ برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن + جمله های کوتاه و ادبی خاص ترین جملات عاشقانه + زیباترین اشعار و متن های کوتاه عاشقانه و احساسی