جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

در این بخش جملات ناب فلسفی بزرگان و شخصیت های مهم با متن های قشنگ و آموزنده را گردآوری کرده ایم.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب ژان ژاک روسو

تا زمانی که کشت و زرع به دیده احترام نگریسته می‌شد، از کاهلی و فقر آثاری نبود و عادات زشت در میان مردم نیز به مراتب کمتر دیده می‌شد.

هر پدیده‌ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می‌آید خوب است و همین که به دست انسان‌ها می‌افتد به تباهی می‌گراید.

آسایش زمان نمی‌شناسد هرگاه خسته شدی بیاسای.

بالاترین لذت، رضایت از خویشتن است.

انسان، آزاد زاده شده اما در همه‌جا به بند است.

اولین قطرات اشک کودکان خواهش است، اگر به آن توجه نشود به زودی تبدیل به فرمان خواهد شد.

آن که اندک رنجی را تحمل نتواند، محتمل است که به رنجی کلان گرفتار آید.

مطلب مشابه: سخنان فلسفی معنی دار بزرگان و گزیده معنادارترین جملات افراد معروف

اگر دروغ تنها ناجی ما است، دیگر همه‌چیز نابود شده است و ما فنا شده‌ایم.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ویل دورانت

معلومات، کشف تدریجی نادانی خودمان است.

خوشبخت انسانی است که پیش از مرگ تا آنجا که می‌تواند از میراثِ تمدن خوشه‌چینی کند و آن را به فرزندان خود واگذارد.

هر علمی به عنوان فلسفه آغاز و به عنوان هنر پایان می‌یابد.

تمدن رشته درهم پیچیده و زودگسلِ روابطِ انسانی است که دشوار بافته و آسان نابود می‌شود.

نگفتن هیچ‌چیز به ویژه هنگام صحبت کردن نیمی از هنر دیپلماسی است.

مطلب مشابه: متن فلسفی زیبا در مورد زندگی با گلچین جملات ناب با مفهوم

هیچ انسانی، هرقدر هم زیرک و دانا باشد، نمی‌تواند در طولِ حیاتش به آن درجه از کمال و دانش برسد که به درستی درباره عادات یا نهادهای جامعه خود داوری نماید یا آن‌ها را از ارزش بیندازد؛ چرا که آن‌ها نشان دهنده نسل‌ها و سده‌ها تجربه در آزمایشگاهِ تاریخ‌اند.

 

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

سخنان فلسفی ناب کارل گوستاو یونگ

یک عقیده واقعاً علمی باید فاقد پیش شرط باشد.

کسی که به بیرون نگاه می‌کند، رویاپردازی می‌کند؛ کسی که به درون نگاه می‌کند، بیدار می‌شود.

حقایقی وجود دارند که در آینده به حقیقت می‌پیوندند. حقایقی نیز درگذشته حقیقت داشته‌اند. و دیگر حقایقی که در هیچ دوره‌ای حقیقت نداشته و نخواهند داشت.

فکر کردن دشوار است، به همین خاطر است که بیشتر مردم قضاوت می‌کنند.

بردگی و طغیان دو عنصر هم‌بسته جدایی ناپذیرند.

شناخت تاریکی خود، بهترین روش برای کنار آمدن با تاریکی‌های دیگران است. 

مطلب مشابه: جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی + متن های آموزنده زیبای انگلیسی

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب فرانسیس بیکن

برای اینکه نور به روشنی بدرخشد، تاریکی باید حاضر باشد.

کتاب سفینه‌ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی‌نوردد.

پول مانند کود است؛ نیک است در صورتی که پراکنده باشد.

آنچه مردم را دانشمند می‌کند، مکاتبی که می‌خوانند نیست بلکه چیزهایی است که یاد می‌گیرند.

همه چشم امید به محبت دیگران دوخته‌اند و بی‌خبر از آنند که خود نیز می‌توانند عامل محبت برای دیگران باشند.

بین شادمانی و خردمندی تفاوت وجود دارد: کسی که خود را خوشحال‌ترین آدم می‌داند واقعاً همین‌طور هست؛ ولی کسی که خود را عاقل‌ترین آدم می‌داند معمولاً بزرگترین احمق است.

خطاکارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را می‌بینند.

علم تصویری از حقیقت است.

مطلب مشابه: متن فلسفی تکان دهنده (جملات عاشقانه | با معنی | مفهومی | عارفانه)

یک سؤال سنجیده نصف جواب است.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب افلاطون

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

عوام ثروتمندان را محترم می‌دانند و خواص دانشمندان را.

دروغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

درباره مردم ستمگر چنین می‌گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان کار رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک‌داشت بیگانه و هم‌میهن قرار می‌گیرند.

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام خدا از بنده به خشمِ بی‌رحمانه و بی‌حرمتی و سرزنش نبود، بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد.

اگر در شهری دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیکی و نیکوکاران کاسته می‌شود.

هرگز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است هر چقدر هم که کُند حرکت کند، نومید مکن.

مطلب مشابه: جملات حکیمانه اندیشمندان و متن های فلسفی ناب زیبا

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات زیبای فلسفی ناب فردریش نیچه

از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش و آلایش.

افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالی‌که انسان باید قادر باشد گذشته را در خدمت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.

اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده‌ای، وقتی واقعاً شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درون خویش از میان برداری.

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی، آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند.

آرامش مدام نیز کسل کننده است؛ گاهی طوفان هم لازم است.

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش.

مطلب مشابه: سخنان افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی با جملات آموزنده و فلسفی

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات ناب فلسفی هربرت اسپنسر

نتیجه نهایی حفاظت از انسان در برابر آثار حماقت، پر شدن دنیا از احمق‌ها است.

تقویت آدم‌های بی ارزش به زیان آدم‌های ارزشمند، ستمکاری شدیدی است؛ این کار یک نوع تدارک عمدی فلاکت برای نسل‌های آینده است.

مردم جزء هر طبقه‌ای خواه عالی، خواه متوسط و خواه پایین باشند، باز از افراد یک جامعه هستند و دارای یک نوع اخلاق می‌باشند و در تحت نفوذ و تأثیرات همان عصر و محیط اند.

هیچ‌کس نمی‌تواند آزاد باشد مگر وقتی که همه از آزادی کامل برخوردار گردند. آزادی متعلق به یک نفر نیست، مال همه است.

هیچ‌کس نمی‌تواند کاملاً از اصول اخلاقی پیروی کند مگر اینکه همه اخلاقی گردند و سرانجام هیچ کس نمی‌تواند کاملأ سعادتمند شود مگر اینکه همه سعادتمند باشند.

مطلب مشابه: سخنان درباره انسانیت و جملات فلسفی و قابل تامل در مورد انسانیت انسان

کیمیایی که بتواند از احساسات بد طلا درست کند وجود ندارد اما تبدیل احساسات بد به خوب ممکن است.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب آرتور شوپنهاور

ایده‌ها الگوهای ازلی‌ای هستند که در قلمرو ذات‌ها یا هستی‌های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند، وارد آن قلمرو می‌شوند.

وحشیان یکدیگر را می‌درند و متمدنان یکدیگر را می‌فریبند؛ این است چرخه جهان .

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می‌کنیم، درحالی‌که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم، روزی می‌رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می‌شویم.

وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است؛ وقتی‌که از دور نظاره شان می‌کنیم خیلی زیبا به نظر می‌‌رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می‌رویم زیبایی‌شان هم از بین می‌رود. شما در این موقع نمی‌توانید بفهمید زیبایی‌اش به کجا رفته است. آنچه می‌بینید چند درخت خواهد بود و بس.

مطلب مشابه: جملات ماندگار مشاهیر و سخنان خاص بزرگان (با موضوعات فلسفی، مفهومی و …)

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب ایمانوئل کانت

وجه تمایز انسان نه جسم او بلکه روحش است.

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره‌ترین موجود روی زمین است.

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است: آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

بهترین خوشی‌ها استراحت پس از کار است.

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.

روشنگری، پایان دوران کودکی خود تحمیل کرده نوع بشر است.

شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

سخنان فلسفی ناب اپیکور

حیوانات و کودکان آیینه طبیعت‌اند.

کسی که از اندک خویش خوشنود نباشد، هیج چیز خوشنودش نخواهد کرد.

توجه داشته باشید که نتیجه حاصل از یک سخن کوتاه و یک گفتار بلند برابر است.

ثمره شیرین عدالت آرامش درونی است.

هرآن کس که زندگی را بدرود گوید، پنداری که از نو زاده شده است.

پذیرفتن این امر ِ بنیادین که عمر ِ فساد و پلیدی کوتاه است، به تو قوت قلب خواهد داد.

جملات ناب فلسفی بزرگان فلسفه؛ 100 متن قشنگ آموزنده از شخصیت های مهم

جملات فلسفی ناب ارسطو

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می‌شود که از میان ما رفته باشند.

کسی که به امید شانس نشسته باشد، سال‌هاست مُرده است.

دو چیز اندوه را از بین می‌برد: یکی دیدار دوستان و دیگری سخن دانایان و عالمان.

تجربه میوه‌ای است که آن را نمی‌چینند مگر پس از گندیدن.

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می‌اندیشد.

مناعت، بین خودستائی و خودهیچ‌انگاری است.

خردمند آنچه را که می‌داند نمی‌گوید و آنچه را که بگوید می‌داند.

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه‌ای برای امیدوار بودن داشتید، آن‌گاه بدانید فردی شاد خواهید بود.

مطلب مشابه: تک بیتی سنگین با قشنگ ترین اشعار کوتاه فلسفی با معنی h.net)

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تبریک تولد فلسفی { 20 متن با معنی و سنگین تبریک تولد } جملات تکان دهنده اخلاقی (90 متن و سخن فلسفی عمیق از بزرگان) جملات فلسفی از یونان باستان [ مجموعه سخنان عمیق و پر مفهوم فلسفی ] کپشن اخلاقی و فلسفی (متن و جملات با معانی زیبا برای زیر عکس و استوری) متن عاشقانه فلسفی + جملات فلسفی سرشار از عشق زیبا برای یار و همسر متن ناب (جملات ناب و زیبای حکیمانه | عاشقانه | عارفانه | فلسفی) جملات فلسفی تامل برانگیز و عمیق { 50 جمله کوتاه فلسفی زندگی } متن در مورد آرامش زندگی + جملات کوتاه و بلند فلسفی آرامش بخش متن فلسفی + جملات فلسفی مفهومی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی جملات فلسفی پشت ماشین [ متن های سنگین معنی دار پشت شیشه ]