جملات قدردانی از پدر (متن و عکس نوشته سپاسگزاری از پدر عزیز)

جملات و عکس نوشته قدردانی و تشکر از پدر

در این قسمت روزانه، جملات و متن های تشکر و قدردانی از پدر و پدران عزیز ایرانی را با چند عکس نوشته آماده کرده ایم.

آرزو می کنم که هر کسی با داشتن پدری مثل تو به اندازه کافی خوش شانس باشد.تو واقعا تکی.

***

من می دانم که همه خوشبخت نیستند!

من خوشبختم که در زندگیم تو را دارم…..

تو سنگی هستی که من از آن تصمیمات مهم را یاد گرفتم…..

من می دانم که تو تجربه ی چندین ساله ای داری….

می دانم که عشقت بدون شروط است و هرچقدر بزرگتر می شوم برای من بیشتر معنا پیدا میکنی!

ممنونم پدر عزیزم

***

تو پدر جالبی در تمام اوقات بودی.من می دانم که بخاطر این است که دوستانم پدرانی دارند که به آنها اهمیت نمی دهند. تو با چشمان بسته مرا نگاه کردی ولی مراقب هر کاری که من می کردم بودی.

***

ما جدانشدنی بودیم و این بخاطر عشق میان ما بود.من نمی داستم و اکنون هم نمی دانم.فقط می خواهم بگویم که من طیف کامل عشق تو را شناختم و آن را تحسین میکنم.

***

جملات تشکر از پدر عزیز

من بودن را در شما و شما را در حیات می‌ بینم

پدرم که در طول تحصیل تنها یار و راهنمای من بوده

من عشق را در قلب پر مهر شما و زندگی را در پاکی چشمان شما می‌ بینم

شما مقدس‌ ترین و مهربان‌ ترین عشق در زندگی من هستید

پدر عزیز و مهربانم، برای تمام یاری‌ ها و پشتیبانی‌ ها بی‌ نهایت سپاس گزارم!

***

جملات قدردانی از پدر

پدر تو مردی هستی که هر مردی آرزوی بودنش را دارد…..

تو سنگ سخت و اساس زندگی ای هستی که ارزش زندگی کردن را دارد….!

تو روح لطیفی هستی که هر وقت لازم باشد توصیه ای می کند…

پدر عزیزم برای تمام زحماتت سپس گزارم!

***

من تو را تحسین میکنم که اجازه دادی من، خودم باشم. هیچ وقت نخواهی فهمید که من چقدر لذت می بردم و چقدر دوست دارم به زمان کودکی که با تو بودم برگردم. منم آن خاطرات را امروز گرامی می دارم.دوستت دارم بابا.

***

ممنونم که مرا باور کردی،حتی زمانی که من خودم را باور نکرده بودم. چیزی که من الان هستم را تو ساختی.ممنونم پدر

جملات قدردانی از پدر

هر وقت که به تسلیم شدن فکر میکنم یادم می افتد که تو گفتی هرچیزی در ذهنم هست را انجام دهم. ممنونم که مرا برای انجام بهترین هایم هدایت کردی

***

متن ویژه سپاسگزاری از پدر

او تلاش می کند که پول کافی برای ما بدست بیاورد. وقتی دست از کارش نمی کشد. اضافه کاری هم در خانه انجام می دهد. آشپزی می کند. شستشو میکند. بهترین شخصی است که یک مرد کوچک می خواهد. دلیل اینکه همگی دوستش داریم این است.دوستت دارم بابا

***

حالا که خودم پدرم، چه چیزهای سختی برای تو اتفاق افتاده اما بزرگ شدن خودم را ندیده ام. تمام چیزی که من دیدم مردی بود که خانواده اش را دوست داشت و بهترین ها را برای آنها می خواست.ممنونم پدر.

جملات قدردانی از پدر

پدر، ممنونم که وقتی کادوهای مرا باز میکنی لبخند میزنی و نمی گویی که کراوات به اندازه کافی داری.حتی اگر من می دانستم که تو کراوات کافی داری.

***

ممنونم که همیشه خانواده مان را در الویت اول قرار دادی و به من نشان دادی که یک مرد موفق چه شکلی است.

***

پدر عزیزم تو مهربانترین و سخاوتمندترین انسان روی این سیاره هستی. تو اولین مثال از اینکه اشخاص دلسوز چه شکلی هستند بودی.

***

وقتی من ضعیفم تو احساسات ثابتی داری. من آرزو می کنم ای کاش قدرت و استحکام احساسی تو را داشتم.من میخواهم به بچه هایم و نوه هایت دقیقا همین شخصیت را منتقل منم چون این چیزی است که من بهش احترام می گذارم.دوستت دارم بابا

جملات قدردانی از پدر

هیچ رابطه ای مثل رابطه ی دختر کوچولو و پدرش نیست.همیشه و تا ابد.

***

جملات سپاس و تشکر از بابا جون

پدر قلب تو مرا مبهوت می کند.قلب من هم پر است.نمیتوانم که کودکیم چگونه بود.بهترین بود.تو بهتر از آن چیزی که بتوانم به تو پس دهم به من دادی.من تمام زمان،تعهد، تلاشت را تحسین می کنم.ممنونم پدر

***

ممنون که هیچ وقت نگذاشتی احساس تنهایی کنم.هرگز هراس نداشتم که روزی تنهایی راهی را بروم چون می دانستم هر موقع که لازم داشته باشم، تو آنجا هستی. ممنونم پدر، که نشان دادی کار سخت و تصمیم گیری و هر چیز دیگری ممکن است.

جملات قدردانی از پدر

بچه ای نبودم که راحت بزرگ شوم.اما تو هرگز تسلیم نشدی. تو همیشه تشویقم کردی که خودم باشم و به باور کردن خودم کمک کنم. برای این من همیشه سپاسگزارت هستم.

***

تو هر گز کسی که می خواهم باشم را نقد و قضاوت نکردی.تو فقط بدون شرط مرا دوست داشتی.برای این فقط ممنونم.تا ابد دوستت دارم.میخواهم اگر روزی بچه دار شدم پدری مثل تو باشم.

***

من فقط می توانم آرزو کنم که روزی به جنتلمنی تو شوم. در دنیای من توعضو ثابت پریشان حالی هستی.ممنونم پدر

***

من می دانم که همه خوشبخت نیستند. من خوشبختم که در زندگیم تو را دارم. تو سنگی هستی که من از آن تصمیمات مهم را یاد گرفتم.من می دانم که تو تجربه ی چندین ساله ای داری.می دانم که عشقت بدون شروط است و هرچقدر بزرگتر می شوم برای من بیشتر معنا پیدا میکنی.ممنونم پدر

جملات قدردانی از پدر

تو برای بزرگ کردن ما رنج کشیدی. تو همیشه برای اینکه ما چیزی که همیشه می خواهیم را بدست بیاوریم، همیشه کار کردی.ممنونم پدر

***

اگر این عشق و حمایتی که تو در کل زندگی به من دادی من این شخصی که هستم نبودم.همه چیز را مدیون تو هستم.بابا دوستت دارم

***

تو مثال واقعی یک انسان خوبی پدر. من یاد گرفتم با همه با دلسوزی و مهربانی رفتار کنم چون تو پیش من بودی.هر کاری می خواستم انجام دهم از خودم می پرسیدم اگر پدرت بود چه می کرد؟ و من راه درست را می فهمیدم.

***

می دانم که همیشه باهم موافق نبودیم.می دانم که همیشه نصیحت کردی.تا وقتی که بزرگ شدم به هیچ چیز گوش نکردم.من می خواهم بگویم که پدر همیشه حق با تو بود.

***

متن و جملات صمیمانه تشکر از پدر عزیز

فرزندان برای صحبت کردن به پدرشان احتیاج دارند. نیاز دارند که اطرافشان باشند.آنها مهم ترین چیزهای زندگی هستند.دلیل اینکه دوستت داریم همین است پدر.تو پدر جالبی هستی.از ستاره های بالای سرت ممنونیم.ممنونم پدر.

***

آرزو می کنم که هر کس با داشتن پدری مثل تو کاملا خوشبخت باشد.حقیقتا تو یکی از مهربانانی.

***

پدر، از میان مردان جهان من تو را انتخاب می کنم.من خوش شانس ترین فرزند روی این سیاره هستم. دوستت دارم

***

تو این امکان جالب را به من دادی که در آینده چه پدری باشم. آرزو دارم که فرزندان آینده ام را مثل تو، با عشق و مراقبت زیاد تامین کنم

***

زندگیم بدون تو قابل تصور نیست،تو از پدر بودن به بهترین دوست بودن مهاجرت کردی.ممنونم که برای من اینجایی.

***

تو پدر جالبی در تمام اوقات بودی.من می دانم که بخاطر این است که دوستانم پدرانی دارند که به آنها اهمیت نمی دهند. تو با چشمان بسته مرا نگاه کردی ولی مراقب هر کاری که من می کردم بودی.

***

جملات تشکر از پدر از سمت فرزند دختر و پسر

من همیشه خواهم دانست که دوست داشته شدن و محافظت شدن توسط تو چه شکلی است. ممنونم پدر

***

می دانم که تعداد انگشت شماری مثل من بوده اند.می خواهم بگویم که تمام لحظاتی که من تو را شناختم، لذت بردم و تو زندگی بهتری برایم ساختی.من هر روز لذت می بردم و آرزو می کردم که روزی مثل پدری باشم که امروز برای من هست.

***

من هرگز تسلیم نمی شوم، چون تو نشدی.ممنونم که نشان دادی کار سخت همیشه پاداش دارد.

***

وقتی که کسی حتی مرا باور نداشت،تو داشتی. وقتی من فکر نمی کردم بتوانم انجام بدهم، تو می کردی.من امروز بخاطر تو اینجا هستم پدر. ممنونم که بخاطر اینکه من سختی نکشم کل عمرت را کار کردی.دوستت دارم بابا.

***

من بینظیرترین، باهوش ترین، بامزه ترین و جذاب ترین مرد در جهان را می شناسم. من او را پدر صدا می زنم

***

تو مرد جالبی هستی، این جهان جای بهتری است چون تو در آنی.دوستت دارم. هر وقت که من کسی رامی خواستم که با او صحبت کنم یا شانه ای که روی آن گریه کنم، تو آنجا بودی، سنگ صبورم بودی پدر

***

به من آموختی که چگونه یک دوچرخه و یاشین را برانم.تو مرا زمانی که می خواستم گریه کنم، خنداندی.همیشه دختر کوچکت می مانم و همیشه پدر من می مانی.

***

حالا که خودم پدرم…..

می فهمم چه چیز های سختی برای تو اتفاق افتاده اما بزرگ شدن خودم را ندیده ام!

تمام چیزی که من دیدم مردی بود که خانواده اش را دوست داشت و بهترین ها را برای آن ها می خواست.

ممنونم پدر مهربانم!

***

پناهگاه امن خانه!

شانه‏ هایت، ستون محکمی است پناهگاه امن خانه را.

دست در دستانم که می‏ گذاری، خون گرم آرامش، در کوچه رگ ‏هایم می‏دود.

در برابر طوفان‏ های بی‏رحم زندگی می ‏ایستی، آن‏ چنان ‏که گویی هر روز از گفت‏ و گوی کوهستان ‏ها باز می‏ آیی.

لبخند پدرانه‏ ات، تار های اندوه را از هم می‏دراند.

تویی که صبوری‏ات، دل‏ های ناامید را سپیده ‏دم امیدواری است.

آن هنگام که ابر های دلتنگی، پنجره ‏های خانه را باران می‏ پاشند، آسمان همواره بوسه بر پیشانی بلندت را آرزومند است.

پدر عزیزتر از جانم قدردان زحمات فراوانت می باشم!

***

ممنونم پدر که مادر را دوست داشتی و با او با مهربانی و احترام رفتار کردی….

از زمانی که به من نشان دادی یک مرد واقعی چه شکلی است من چیزی کمتر از این ندیدم…..

ممنونم که برای رفاه و آسایش ما همیشه تلاش کردی!

پدر عزیزم دوستت دارم!

***

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند

زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز

زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز

زندگی تک تک این ساعته است، زندگی چرخش این عقربه هاست،

زندگی پینه ی دست پدر است،

زندگی مثل زمان در گذر …

پدر مهربونم بخاطر زحماتت ازت تشکر می کنم!

***

پشتم به تو گرم است!

نمی‏ دانم اگر تو نبودی، زبانم چطور می‏ چرخید، صدایت نزنم!

راستش را بخواهی، گاهی، حتی وقتی با تو کاری ندارم، برای دل خودم صدایت می‏زنم؛ بابا!

آن‏قدر با دست‏ هایت انس گرفته ‏ام که گاهی دلم لک می‏زند، دستانم را بگیری.

هر بار دستانم را می‏گیری، خیالم راحت می ‏شود، می‏ دانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی، گم نمی‏ شوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمی‏کنی …

پدر جان ممنونم که کنارمی و بابت زحمت هایی که برایم می کشی ازت تشکر می کنم!

***

دختر که باشی، میدونی اولین عشق زندگیت پدرته…

دختر که باشی، میدونی محکم ترین پناهگاه دنیا آغوش گرم پدرته…

دختر که باشی، میدونی مردانه ترین دستی که میتونی تو دستت بگیری و دیگه از هیچی نترسی، دستای گرم و مهربون پدرته….

هر کجای دنیا هم باشی، چه باشه، چه نباشه…

قویترین فرسته نگهبان پدرته!

پدر بخاطر زحماتت ممنونم!

***

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و می بینی چقدر آهسته میره، می فهمی پیر شده!

وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه، میفهمی پیر شده!

وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه…..

و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش، دلت میخواد بمیری…..

پدر عزیزم بخاطر زحمات و سختی هایی که برای من کشیدی، ازت ممنونم!

***

پدر یعنی دستی از سخاوت….

پدر یعنی دستی پینه بسته، نگاهی گرم اما سخت خسته….

پدر یعنی جدا از خستگی ها….

پدر یعنی همه دلبستگی ها!

این مطالب را هم ببینید