جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

در این بخش تاپ ناز جملات عاشقانه زیبای عربی به همراه ترجمه فارسی را گردآوری کرده ایم، این متن های ناب و عکس نوشته های عاشقانه عربی را می توانید برای مخاب خاص ارسال کنید.

زبان عربی یکی از زبان های پرمصرف در دنیا است و جملات عاشقانه به زبان عربی نوشته شده اند که می توانید با استفاده از این جملات با روشی خاص، عشق خود را به همسر و یا مخاطب خاص ابراز کنید.

جملات عاشقانه عربی همراه با ترجمه فارسی + عکس نوشته عربی

در بخش های قبلی جملات عاشقانه انگلیسی و عکس نوشته های ترکی با مضامین عاشقانه و دلنشین را آماده کرده بودیم و اگر شما مایل هستید می توانید در این بخش عکس و متن های عربی را هم برای همسر و عشق خود بفرستید تا از شیوه ای متفاوت عشق و احساسات خود را به او ابراز کنید.

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

 

جملات عربی عاشقانه برای همسر

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم
چرا دنیا ظالمه و اونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

عکس نوشته عاشقانه عربی زیبا و پرمحتوا 

غیب عن عنیا ضیع من ایدیا سیبنی عذابی لدموع عینیا
از پیش چشمانم دور شو از بین دستانم ناپدید شو و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

متن های عربی برای همسر

لو حبنا غلطه
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحین

اگر عشق ما خطاست
بگذارید خطاکار بمانیم
ما هنوز هم عاشقیم
و در کنار هم احساس آرامش میکنیم

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

جملات جالب و عاشقانه عربی برای مخاطب خاص

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطه
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنی

دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

متن عاشقانه غمگین برای کپشن

وینک قلبی اتعذب فی هواک
وینک قلبی العاشق ما ینساک
لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات
کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجمات

کجا هستی قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید
کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند
به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام
هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

عکس پروفایل عربی عاشقانه

لو حبنا غلطه
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحین

اگر عشق ما خطاست
بگذارید خطاکار بمانیم
ما هنوز هم عاشقیم
و در کنار هم احساس آرامش میکنیم …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

متن عربی عاشقانه و رمانتیک

مش هاممنی الدنیی کلا وانت حدی
مش همی هنی شو بدون
بعرف شو بدی
بدی حبک أکتر بعد

دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

متن های عاشقانه عربی دلنشین با مفهوم زیبا

انت الحب اللی بکانی

نسانی حالی نسانی

یا منشف دمی بعروقی

اوعى تنسانی

تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد

و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم

ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای

مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی

جمله عکس های عاشقانه زیبا

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه و یا خدی عله خده
ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

دلنوشته های عاشقانه عربی

انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین و غرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی….
من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست……

عکس نوشته های عاشقانه با معنی

اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت….
اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم…

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

عکس پروفایل عربی رمانتیک

انت الحب اللی بکانی
نسانی حالی نسانی
یا منشف دمی بعروقی
اوعى تنسانی

تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد
و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم
ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای
مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

متن جالب و عاشقانه عربی 

هتفضل فی قلبی ,حیفضل حبک معایا
هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایه
و سنین حتعدی علینا عاشقین
و الحب مالینا حتعیش هنا ویایا

تو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
تو تا آخرین لحظه ی عمرم در قلب من باقی خواهی ماند
و سالهای زیادی برای ما دو عاشق سپری خواهد شد در حالیکه عشق سراسر وجود مارا فراگرفته است و تو تا ابد در کنار من زندگی خواهی کرد …

جملات عاشقانه عربی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های عاشقانه عربی

عکس استوری عربی

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطه
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنی

میخواهم به چشمانت وعده بدهم که ما همیشه برای هم
خواهیم بود حتی اگر فردا یکدیگر را ترک کنیم
و این بزرگترین اشتباه است
سرنوشت ماست که همیشه در اشتیاق چنین عشقی باشیم
تا شور عشق به پایان برسد
تا دنیا به پایان برسد …

ممکن است شما دوست داشته باشید