جملات دخترونه رفاقتی با متن های زیبای تیکه دار و سنگین برای شبکه اجتماعی

جملات بسیار زیبای دخترونه رفاقتی با متن های جالب تیکه دار و سنگین برای اینستاگرام و تلگرام قرار داده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

متن و جملات دخترونه رفاقتی سنگین و تیکه دار

مغرور و خود شیفته نیستم
ولی یاد گرفتم که تو زندگیــــم
منت احـــدی رو نکشـــــــــــم
خداحافـــــظ تو فرهنـــــگ لغتــــ منــــ
جوابــــــش فقــــــط یـــــه کلـــــمه استــــــ &:
×× بــــــــ سلامتـــــــــ ××

***

سلامتی رفیق که حاضر بمیره و اشک رفیق نبینه
سلامتی اشک رفیق که آدمو نابود میکنه
سلامتی رفیقی که تو رفاقت خنجر خورد
اما چون فهمید رفیقش بوده سکوت کرد
سلامتی رفیقام که از پشت زدنو بر نگشتن
سلامتی رفاقت که آدم مردونگی توش یاد میگیره
سلامتی پسری که بخاطر رفیقش از دنیا برید
سلامتی رفیقی که بعد رفتن عشقش رفقاشن که آرومش میکنن
رفیقاشن که میشن سنگ صبورش
رفیقاشن که آب میشن به پاش
سلامتی همه با مراما . . .

***

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی! 🙂

***

وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم
پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش میگردیم
از دستش که دادیم دنبال خاطره هایش میگردیم!

***

جملات دخترونه رفاقتی

#رفیق یه واژهـ خیلیـ بزرگهـ که هرکسیـ
#لیاقتــشو ندارهـ
هرکــسیـ
#معرفــتشو ندارهـ
هرکسیـ
#وجودشــو ندارهـ
رفیق کسیهـ که تو هر شرایــطیـ بآت
#پایــهـ باشهـ
#هواتــو داشتهـ باشهـ

***

سلامتی رفیقی که مجازیه
ولی یه جوری واست سنگ صبوره
که هیچکدوم از رفیقای واقعیت به گرد پاش هم نمیرسن!

***

پسرا بیشتر دروغ می گن اما
دخترا بهتر!

***

رفیق اونیه که میتونی پیشش راحت
از همه اشتباهاتت بگی
نه اونیکه سعی میکنی
جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه!

***

در قلب هر دختر یک دریا راز هست که هرگز نمی زاره تو توی اون شنا کنی

***

جملات دخترونه رفاقتی

••• آی آق پســــــــر
تویــــے کـــہ لاتــــے و پُــــــــز مــیـدی زیــاد
خودتو نیگا
اون اَبــــرو بـــہ اون ریــش نـــمـــیــاد •••

***

تا می توانم
به لبخند ها و شیطنت های دخترانه ام ادامه میدم . . .!
هنوز …
هیچ کس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

***

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

***

فرق دوست و رفیق میدونی چیه؟
اگه دعوات بشه دوست جدا میکنه،
رفیق دعوا میکنه!!

***

قبل از این که منو قضاوت کنی به خودت نگاه کن که چقدر کاملی؟!

***

جملات دخترونه رفاقتی

-رفیق دلم برات میسوزه
+واسه چی؟
_نمیتونی بفهمی داشتنت چه نعمتیه!

***

برام مهم نیست که دوسم نداشته باشی …
همه که نباید خوش سلیقه باشن!

***

ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:
ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

***

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

***

با صمیمی ترین دوستت
اگر حتی کار خاصی هم نکنین
فقط بشینین حرف بزنین
بازم خوش میگذره!

***

When someone says: you are UGLY TELL them oh sorry I was trying to look like you

وقتی کسی بهت می گه: زشت هستی!
بهش بگو: “اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!”

***

جملات دخترونه رفاقتی

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم
نه تا 12 شب بیرون باشم
نه خودمو تو آرایش خفه کنم!
رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

***

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …
ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ
↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ
زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑ ﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗهــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ
دﺧﺘﺮوﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ
دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

***

گاهی اوقات دلم می خواد دوباره یه دختر بچه کوچیک باشم
چون زانوهای کبود زودتر از قلب شکسته خوب می شه

***

بهترین حرفی که
میتونی بشنوی از رفیقت تو اوج ناراحتی اینه؛
بگو چیکار کنم حالت خوب شه!

***

هیچ وقت ڪاری نڪنیم
که آدمای ارزون
واسمون گرون تموم بشن…!

***

جملات دخترونه رفاقتی

یادش بخیر
چند سال پیش همین موقع ها
تنها نگرانیم این بود که اگه
با دوست صمیمیم تو یه کلاس نیوفتم چی!

***

من یه دخترم اما
مردونه قول میدم پای رفاقتمون وایسم …!

***

شادی یعنی اون لحظه ای که …
بهترین دوستت زنگ میزنه و میگه :
مژده بده خاله شدی !

***

فقط دو تا رفیق صمیمی می تونن
هر دو حالشون بد باشه
ولی با کنار هم بودن
حال همو خوب کنن

***

میگن کسی که دوستای زیادی داره آخرش تنهاس
اما اونی که یه دونه رفیق داره هیچوقت تنها نیست!

***

قلـــــ♥ــــــــبِ من جایگاهِ رفیقی است
که شقـــــــــــــــایق ها حســـرتِ آن را می خورند . . . !

***

جملات دخترونه رفاقتی

اگه نمی خوای قلبت رو راحت بشکنن نزار راحت دلت رو ببرن!

***

همیشه به یاد داشته باش
دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدنه!
برای همینه که من همیشه دیر می رسم!

***

خیلی تفاوت هست بین رفیق و دوست
شما امکان داره صدتا دوست داشته باشی
ولی فقط یه نفر رفیقت باشه!

***

A girl’s smile hides a thousand words, a girl’s tears hide a thousand feelings

در لبخند یه دختر هزار کلمه پنهانه، در اشک یه دختر هزار احساس

***

هر کاری که یه پسر می تونه انجامش بده، دخترا بهترشو می تونن انجام بدن!

***

دخترا باید مثل پروانه باشن، همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی …

***

گفت بهترین دوست کیه ؟
گفتم همون آدمی که تو چشات نگاه میکنه
و میگه برو بمیر ولی
اگه یه قطره اشک از چشمات بریزه
به خاطرت دنیارو بهم میریزه!

***

هممون یه دوستی داریم که جعبه سیاهمونه!
کاش بعد مرگمون اونم گم و گور شه!

***

زندگی با صدا شروع میشه
بیصدا تموم میشه
عشق باترس شروع میشه
با اشک تموم میشه
رفاقت هر جایی میتونه شروع بشه
اما هیچ جا تموم نمیشه!

***

حکایت رفاقتای امروزی
شده حکایت قلیون؛
تا وقت طعم داشته باشی
باهات میمونن
از طعم ک بیوفتی میگن
سوخت بریم!

***

دوست واقعی همونیه که
پای اخلاق گندمون هم دووم بیاره
وگرنه با خوبیامون که
هر آدم غریبه ای هم باهامون خوبه!

مطالب مشابه را ببینید!

100 متن دخترونه شاد و شیطون کوتاه؛ جملات پر انرژی و خاص دخترانه بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] متن خاص شاخ دخترونه؛ جملات شاخ سنگین و مفهومی دخترانه عکس پروفایل لب دختر برای اینستاگرام و تلگرام دخترونه + شعر لب تکست شاخ بازی دخترونه و متن گنگ سنگین با عکس نوشته جملات گنگ دخترونه با متن سنگین دخترونه کوتاه برای استوری متن انرژی مثبت دخترونه با جملات زیبای انگیزشی جدید دخترانه کپشن گنگ دخترونه با تکست های سنگین فوق العاده خاص جملات استاتوس دخترونه و متن های زیبای خاص برای وضعیت متن بیو دخترانه | جملات لاکچری کوتاه و سنگین دخترونه برای بیخش بیوگرافی اینستا و تلگرام