جملات انگیزشی انگلیسی جدید (پر کاربردترین متن های انگلیسی امید بخش و انگیزه دهنده با معنی)

جملات زیبای انگلیسی انگیزشی جدید

در این مطلب روزانه تعدادی از جملات و متن های انگلیسی جدید و پیام های پر کاربرد انگلیسی انگیزه دهنده و امید دهنده را با معنی فارسی آماده کرده ایم.

Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن

***

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌ شان است

***

Enjoy life! This is not a rehearsal

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرار شدنی نیست

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌ دهد

***

Beware the barrenness of a busy life

مراقب بی‌ نظمی‌ های یک زندگی پرمشغله باشید

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

متن انگلیسی انگیزشی جدید

You were not born a winner You were not born a loser You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

***

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست

***

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود)

***

do not compare yourself with others no one can play your role better than you

خودت را با دیگران مقایسه نکن هیچکس نمی تواند نقشت را بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

جملات انگلیسی امید دهنده با ترجمه فارسی

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

***

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new

از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

***

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

***

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!

***

جملات پرکاربرد انگلیسی جدید

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌ های بزرگ درباره ایده‌ ها صحبت می‌ کنند، ذهن‌ های متوسط درباره رویدادها حرف می‌ زنند و ذهن‌ های کوچک درباره دیگران

***

The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست (آن را آنجا جستجو نکنید) راه هر کاری در دل‌ های (شما) است.

***

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه‌ ای در زندگی‌ ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدردان لحظات سخت زندگیت باش، آن‌ها تو را قوی تر کرده‌ اند.

***

متن کوتاه امید دهنده انگلیسی

All good things come to those who wait….
هر چه خوبی در جهان است، برای «صبر کنندگان» است…

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Many of life’s failures are men
Who never realized how close
They were to success
When they gave up.
بسیاری از شکست‌ های زندگی نصیب کسانی می‌ شود که
هرگز متوجه نشده‌ اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌ اند
ولی دست از کار کشیدند…

***

Imagination is more important than knowledge
تخیل مهمتر از دانش است…

***

جملات انگیزشی انگلیسی جدید

جملات جدید و پرکاربرد انگلیسی انگیزشی

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌ توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

***

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده شان است…

مطالب مشابه را ببینید!

کپشن جوانه زدن و جملات انگیزشی جالب از نو رشد کردن و شکوفا شدن عکس نوشته روزهای خوب + متن و جملات انگیزشی برای روزهای خوب و آینده روشن جملات انگیزشی امید + متن های پر انرژی امیدوار کننده کوتاه از بزرگان جملات انگیزشی از سیلوستر استالونه؛ متن های انگیزه دهنده از بازیگر راکی و رامبو جملات انگیزشی روانشناسی کودک؛ سخنان انگیزه بخش برای فرزند شما جملات انگیزشی کارآفرینی؛ متن انگیزه دهنده و سخنان کارآفرینان موفق متن تبریک تولد انگیزشی؛ جملات انگیزشی و انرژی بخش تبریک تولد جملات انگیزشی کوتاه | 50 متن انرژی دهنده خیلی کوتاه | سخن کوتاه انگیزه دهنده بزرگان جملات انگیزشی موفقیت مالی برای رسیدن به ثروت و جایگاه بالا جملات انگیزشی آرنولد اسطوره بدنسازی و پرورش اندام + 6 قانون موفقیت از دید او