جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس پروفایل Valentine

گلچین متن و جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین و ابراز احساسات و عشق به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را در این قسمت سایت روزانه قرار داده ایم و امیدواریم که روز خوبی در کنار عشقتان داشته باشید.

جملات و متن های تبریک روز ولنتاین و روز عشق

روز عشق یا روز ولنتاین در تمام جهان به خصوص در غرب روز ابراز عشق است و به صورت سالانه برگزار می شود. این مناسبت هر سال در روز 14 فوریه مصادف با 25 بهمن برگزار می شود.

If I had to dream up the perfect woman, she wouldn’t even come close to you

اگر بخوام کامل ترین زن رو تصور کنم، حتی به چیزی که تو هستی هم شبیه نخواهد بود.

***

The best thing to hold onto in life is each other

تنها چیزی که در زندگی برایم ارزش دارد با‌هم‌بودنمان است.

***

I love you, not only for what you are but for what I am when I am with you

من تو را دوست دارم ، نه فقط برای آنچه هستی بلکه برای آنچه هستم وقتی با تو هستم.

***

Love is friendship that has caught on fire

عشق دوستی ای است که شعله ور شده است.

***

مطلب مشابه: متن تبریک روز ولنتاین به عشق + ولنتاین چیست و چه روزی است؟

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

In my eyes, you are the most beautiful and tender woman in the whole world. I love you

از نظر من تو زیباترین و ظریف ترین زن در کل دنیا هستی. دوستت دارم

***

متن زیبای انگلیسی برای روز عشق

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow

سوگند می خورم که نمی توانستم بیش از آنچه الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم، اما می دانم که فردا بیشتر دوستت خواهم داشت.

My heart to you is given, oh do give yours to me; We’ll lock them up together, and throw away the key.

قلبم به تو داده شده، اوه تو هم قلبت را به من بده؛ قلبهایمان را به هم قفل می کنیم و کلیدش را دور می اندازیم.

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت . روز ولنتاین مبارک

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever

اگر هر وقت به تو فکر می کردم یک گل می گرفتم … می تونستم برای همیشه در باغ گل خود قدم بزنم.

The fire that we call Loving is too strong for human minds. But just right for human souls.

آتشی که به آن عشق ورزیدن می گوییم برای ذهن انسان زیادی قدرتمند است. اما برای روح انسان مناسب است.

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known—and even that is an understatement

تو بهترین، دوست داشتنی ترین، لطیف‌ترین و زیباترین شخصیتی هستی که تاکنون شناخته ام – و حتی این یک جور دست کم گرفتن احساس واقعیم هست.

***

مطلب مشابه: متن تبریک ولنتاین عاشقانه + جمله کوتاه در مورد ولنتاین بری استوری و کپشن

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

You are my heart, my life, my one and only thought

تو قلب من، زندگی من، و تنها فکر من هستی.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

عشق را در قلبت نگه دار. زندگی بدون عشق مثل یک باغ بدون خورشید است زمانی که گل ها پژمرده اند.

Chocolate can’t compete with the sweetness of loving you

شکلات نمی تواند با شیرینی دوست داشتن تو رقابت کند

***

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی ، اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی ، اگه ستاره بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی . روز ولنتاین مبارک مبارک . . .

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

I’m much more me when I’m with you

وقتی با تو هستم، بیشتر خود واقعیمم .

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

عشق تشکیل شده از یک روح در دو بدن است.

جملات ولنتاین عاشقانه

If I know what love is, it is because of you

اینکه میدونم عشق یعنی چی، فقط بخاطر وجود توعه.

The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

بزرگترین خوشبختی در زندگی این باور و حس است که عاشقمان باشند؛ به خاطر خودمان، یا شاید علیرغم چیزی که هستیم.

مطلب مشابه: شعر عاشقانه ولنتاین + اشعار زیبای رمانتیک و احساسی روز عشق یا ولنتاین

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

A life without love is like a year without summer

زندگی بدون عشق مانند سال بدون تابستان است

***

Loved you yesterday, love you still, always have, always will

دیروز عاشقت بودم. هنوز عاشقتم. و همیشه عاشقت خواهم ماند.

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

بیا همیشه با لبخند یکدیگر را ملاقات کنیم، چرا که لبخند شروع عشق است.

همه زندگی فقط ۳روزه : اومدن – بودن – رفتن . من خودم نخواستم بیام ولی خودم می خوام که باشم اونم فقط به خاطره تو وقتی هم که دیگه نباشی منم میرم

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Valentine means your wife will tell you how good it is to be with you

ولنتاین یعنی همسرت زل بزنه بهت بگه چه قدر با تو بودن خوبه.

***

عکس نوشته ولنتاین

Money is no match for the richness you bring to my life

پول در مقابل ارزشی که تو به زندگی من میدی هیچی نیست.

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

مطلب مشابه: عکس نوشته تبریک روز ولنتاین + متن و جملات زیبای تبریک روز عشق و عشاق

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Friends are medicine for a wounded heart, and vitamins for a hopeful soul

دوستان داروی قلب زخم خورده هستند و ویتامینی برای یک روح امیدوار محسوب میشن.

Take my hand, take my whole life too, but I can’t help falling in love with you.

دستم را بگیر، تمام زندگی ام را هم بگیر، اما نمی توانم عاشقت نشوم.

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

There is nothing better than a friend unless it is a friend with chocolate

هیچ چیز بهتر از دوست نیست، مگر دوستی که شکلات دارد.

***

True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable and always in style

دوستان واقعی مانند الماس هستند – روشن ، زیبا ، با ارزش و همیشه با وقار.

I love you, not because of what you are, but for what I have become when I am with you. Best wishes on this wonderful day.

عاشقت هستم، نه به خاطر چیزی که هستی، بلکه بخاطر چیزی که زمانی که با تو هستم به آن تبدیل شده ام. بهترین آرزوها در این روز شگفت انگیز.

مطلب مشابه: عکس نوشته روز ولنتاین عشق به انگلیسی و با ترجمه فارسی + متن های زیبای تبریک

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبای ولنتاین

Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing

دوستی بیشتر از عشق به زندگی معنا میده. عشق ممکنه به حس تملک تقلیل پیدا کنه ولی دوستی فقط و فقط درباره به اشتراک گذاریه.

***

A friend is what the heart needs all the time

دوست همان چیزی است که قلب همه اوقات به آن نیاز دارد

***

Rare as is true love, true friendship is rarer

هرچه قدر که عشق واقعی کمیاب‌ باشد، داشتن دوست واقعی کمیاب‌تر است.

The heart has its reasons of which reason knows nothing.

قلب منطق های خودش را دارد که منطق هیچ از آنها سر در نمی آورد.

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه در مورد تو بودند.

***

جملات زیبای مخصوص روز عشق

Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination

عشق بومی است که با طبیعت تزئین شده و توسط تخیل آغشته شده است.

Love is not about holding hands and spending time with each other. But it is about being there for your loved one, even in the cloudiest of all skies.

عشق دست در دست یکدیگر بودن و با هم زمان گذراندن نیست. این است که کنار عشقت باشی، حتی در ابری ترین آسمان ها (بدترین شرایط).

مطلب مشابه: اس ام اس روز عشق + عکس پروفایل روز عشاق و روز عشق

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Grow old with me! The best is yet to be

با من پیر شو. بهترین اتفاقات هنوز تو راهه!

***

Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile

عشق باعث نمی‌شه که دنیا بچرخه. عشق چیزیه که به این چرخش ارزش میده.

***

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Love planted a rose, and the world turned sweet

عشق گل رز را کاشت ، و جهان شیرین شد.

***

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams

وقتی متوجه میشی عاشق شدی که خوابت نبره چون بالاخره واقعیت از رویاهات قشنگ تر شدن.

مطلب مشابه: متن عاشقانه روز عشق و عشاق + جملات و عکس نوشته های روز عشق

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

متن عاشقانه روز ولنتاین و روز عشق

Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you

حتی عیب‌هاتم برای قلبی که قراره عاشقت باشه عالی هستن.

***

جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

There is only one happiness in life: to love and be loved

تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن.

مطالب مشابه را ببینید!

متن برای عشق خرداد ماهی و جملات سنگین خرداد ماهی یعنی … متن کوتاه غمگین عاشقانه و جملات جدید غم انگیز برای عشق جملات احساسی غیر مستقیم برای ابراز عشق (متن های ابراز دوست داشتن کنایه ای) متن عاشقانه بندری برای عشقم (جملات جنوبی ابراز عشق با لهجه محلی) متن درباره قهوه نوشیدن احساسی [ جملات احساسی در مورد قهوه و عشق ] متن کوتاه عاشقانه لاکچری جذاب و جدید برای همسر جان و عشق جانم متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر + عکس نوشته انگلیسی برای عشق زندگی متن عاشقانه کوتاه و جذاب + مجموعه جملات عاشقانه برای عشقم متن و جملات عاشقانه کوتاه + دلنوشته های احساسی و رمانتیک عشق متن تبریک روز دختر به عشقم و جملات تبریک به همسرم