جملات آموزنده مولانا و سخنان مغز دار زیبا و کوتاه

در این مطلب مجموعه جملات آموزنده مولانا با سخنان مفهومی (مغز دار و سنگین) کوتاه را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

جملات آموزنده مولانا

جملات آموزنده مولانا و سخنان مغز دار زیبا و کوتاه

هرکه بی‌باکی کند در راه دوست    رهزن مردان شد و نامرد اوست

بر قضای عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سیل تند افتاده‌اند 

آتشی از عشق در خود برفروز     سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

ما در این انبار گندم می کنیم *گندم جمع آمده گم می کنیم

می نیندیشیم آخر ما به هوش *کین خلل در گندمست از مکر موش

موش تا انبار ما حفره زدست *وز فنش انبار ما ویران شدست

اول ای جان دفع شر موش کن *و انگهان درجمع گندم کوش کن

گرنه موشی دزد در انبار ماست *گندم اعمال چل ساله کجاست 

ریزه ریزه صدق هر روزه چرا*جمع می ناید در این انبار ما مولانا

موش = نفس      گندم = جان – روح     انبار = جسم

مطلب مشابه: اشعار عارفانه مولانا و منتخب بهترین اشعار عرفانی این شاعر

سخنان سنگین و آموزنده مولانا

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد. 

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

جملات آموزنده مولانا و سخنان مغز دار زیبا و کوتاه

یکدمی بالا و یک دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق

ای برادر تو همان اندیشه ای    ما بقی خود استخوان و ریشه ای

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟

مطلب مشابه: حکایت های مولانا و داستان های آموزنده قدیمی

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود.

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

 اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه ) 

جملات مغز دار مولانا

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی.

مطلب مشابه: اشعار عاشقانه مولانا ❤️ ؛ 90 شعر گلچین دو بیتی و بلند شاعر مولانا

جملات آموزنده مولانا و سخنان مغز دار زیبا و کوتاه

گشاده دست باش ،جاری باش ،کمک کن (مثل رود)

علت عاشق زعلت ها جداست     عشق اسطرلاب اسرار خداست

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

مطلب مشابه: 10 غزل از بهترین اشعار مولانا + غزلیات زیبا و معروف شاعر مولانا

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم .

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم

هین رها کن عشق های صورتی عشق بر صورت نه بر روی سطی

آنچه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان

آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای

صورتش برجاست این سیری زچیست عاشقا واجو که معشوق تو کیست

عاشقستی هر که او را حس هست آنچه محسوس است اگر معشوقه است

تابش عاریتی دیوار یافت پرتو خورشید بر دیوار تافت

واطلب اصلی که تابد او مقیم بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم مولانا

مطلب مشابه: شعر زندگی از مولانا + مجموعه اشعار کوتاه و بلند زیبا با موضوع زندگی

گر در طلب لقمه نانی نانی     گر در طلب گوهر کانی کانی 
این نکته رمز اگر بدانی دانی     هر چیز که اندر پی آنی آنی

از کسی پرسیدند:« چند سال داری؟»
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده…! »
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور که تو پس  پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!» 

در پی هر گریه آخر خنده ای است.

تصاویر از نیکند

مطالب مشابه را ببینید!

شعر زندگی از مولانا + مجموعه اشعار کوتاه و بلند زیبا با موضوع زندگی اشعار عاشقانه مولوی + مجموعه شعر زیبا از شاعر ایرانی مولانا عکس پروفایل اشعار مولانا + گزیده زیباترین اشعار شاعر ایرانی مولانا تک بیتی عاشقانه مولانا؛ اشعار عارفانه و احساسی مولانا برای پروفایل و کپشن تک مصرع عاشقانه مولانا برای کپشن و استوری تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی اشعار عارفانه مولانا و منتخب بهترین اشعار عرفانی این شاعر اشعار عاشقانه مولانا ❤️ ؛ 90 شعر گلچین دو بیتی و بلند شاعر مولانا 10 غزل از بهترین اشعار مولانا + غزلیات زیبا و معروف شاعر مولانا جملات انرژی مثبت خداوند [ متن انرژی بخش درباره پروردگار جهانیان ]