متن فاز سنگین در مورد برادر (جملات عمیق با معنی درباره برادر)

برادر همان رفیق هم خونی است که در تمامی مشکلات زندگی کنار ما می‌ایستد و هوای‌مان را دارد. از همین رو ما امروز در سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم چندین متن فاز سنگین در مورد برادر را برای شما دوستان قرار دهیم. با ما باشید.

متن فاز سنگین در مورد برادر (جملات عمیق با معنی درباره برادر)

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

مرا هرگز نباشد بیمی از مُشت

برادر جان مرا نامردمی کُشت

فتوت پیشه خندد روی در روی

زند نامرد ناکـــس خنجر از پُشت

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

روباهی با شتری رفاقت ڪرد. هر دو دو بچه داشتند.

شرط ڪردند، روباه صبح تا ظهر نزد بچه‌ها بماند تا شتر به چرا برود و عصر شتر در نزد بچه‌ها بماند و روباه به شڪار برای بچه‌هایش رود.

شتر چون بیرون رفت، روباه پریده و شڪم یڪی از بچه شترها رو درید و خود و بچه‌هایش خوردند.

شتر از بیابان برگشت و روباه جلوی شتر پرید و گفت: «ای شتر مهربان! من نگهبان خوبی نبودم، مرا ببخش، گرگی آمد و یڪی از بچه‌ها راخورد.»

 شتر پرسید: بچه تو یا بچه من؟

 روباه گفت: «ای برادر! اول بازی صحبت من و تو ڪردی؟؟؟ چه فرقی دارد بچه من یا تو!!!»

پرسید دوست بهتر است یا برادر؟

گفت دوست برادریست که انسان مطابق میل خود انتخاب میکنه

سلامتی رفیقایی که مثل داداش میمونن

مچ یکی از شاگردان استاد ذن ، بانکی ، را موقع درس درحال دزدی گرفتند. همه شاگردها از استاد خواستند که او را اخراج کند . اما بانکی تصمیم گرفت کاری نکند.

چند روز بعد، آن شاگرد دوباره دست به دزدی زد و استاد آرام ماند .شاگردان دیگر اصرار داشتند که دزد مجازات شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد .

استاد بانکی گفت : چقدر خردمند شده اید ! یاد گرفته اید که درست را از غلط تشخیص دهید و می توانید جای دیگری درس بخوانید .اما این برادر بیچاره هنوز نمی داند که درس چیست و غلط چیست و من باید این را به او یاد بدهم .

شاگردان دیگر هرگز به دانش و محبت استادشان شک نکردند و آن دزد نیز دیگر دزدی نکرد.

گویند چون خزانه ی انوشیروان عادل را گشودند،

لوحی دیدند که پنج سطر بر آن نوشته شده بود؛

هر که مال ندارد،آبروی ندارد

هر که برادر ندارد،پشت ندارد

هر که زن ندارد،عیش ندارد

هر که فرزند ندارد،روشنی چشم ندارد

هر که این چهار ندارد،هیچ غم ندارد…!

#عبید_زاکانی

مطلب مشابه: اشعار زیبای در مورد برادر + شعرهای کوتاه و بلند عاشقانه و احساسی برای براد

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

متن کوتاه برای برادر

اونـــــایے ڪ میگفـــــتن برادر مننـ

الان خنجـــــر ب دسټ برابـــــر مننـ

یادمون بمونه…..

اونجایی که گــــرگــان از برادر

خـــود خنـــجر

مــیخورند

اعتـماد بـــه آهـو هــای

زیبا

 یعنی مـــــــــرگ

حرف زدناتون مثل دوتا دوست صمیمی باشه

عشقتون مثل لیلی و مجنون

حمایتتون از هم مثل خواهر و برادر

و دیوونه بازیاتون مثل دوتا بچه

از جانبِ دوست، دشمنی را چه کنیم؟

نفرینِ برادرِ تَنی را چه کنیم؟

آن حرمله مُرد و غائله خاتمه یافت

این حرمله‌های وطنی را چه کنیم؟!

هر گُلی زیباست اما یاس چیز دیگریست

در میان سنگ ها الماس چیز دیگریست

ما میان عمر خود خیلی برادر دیده ایم

در وفاداری ولی عباس چیز دیگریست

Eski sevgili, eski araba, eski arkadaş, eski ev olur ama “eski anne” “eski baba” “eski kardeş” olmaz. Hayattaki en önemli varlıktır “A İ L E” . . .

عشق قدیمی ، ماشین قدیمی ، دوست قدیمی ، خانه قدیمی داریم اما “مادر قدیمی” “پدر قدیمی” “برادر خواهر قدیمی” نداریم. پراهمیت ترین دارایی زندگی هست “خانواده”  . . .

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

جملات با معنی و زیبا درباره برادر

در دیارے ڪه؛ برادر به برادر؛؛ نڪند رحم.

بیگانه برادرشدنے نیست…!

گُل پسر 🙂

به تِعدادِ رفیقات نَناز..،

مَحض اطِلاعِت یوسف هَم یازدَه تا بَرادر داشت

• وَلی امام حسِین فَقط یه ” عباس ” داشت

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو

خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو

قرعه امروز به نام من و فردا دگری

می خورد تیر اجل بر پر و بال من و تو

مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی

گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو….

هر مرد شتربان اویس قرنی نیست

هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست

هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد

هر احمد و محمود رسول مدنی نیست

بر مرده دلان پند مده خویش میازار

زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست

جایی که برادر به برادر نکند رحم

بیگانه برای تو برادر شدنی نییست

هفت جایی که انسان امتحان میشود

مرد هنگام بیماری همسرش

زن هنگام فقر همسرش

فرزند هنگام پیری پدر و مادر

دوست هنگام سختی

خواهر و برادر هنگام تقسیم ارث

اقوام هنگام غربت

مومن هنگام مصیبت

بر مردع دلان  ،  پند مدع خویش میازار

زیرا  کع  ابوجهل  ،  مسلمان شدنی نیست

جایی کع  برادر  ،  ب  برادر  نکند  رحم

بیگانع  برایع  تو  ،  برادر  شدنی  نیست

مطلب مشابه: عکس نوشته برادر + متن و جملات خاص برای برادر عزیز و یادگار پدر و مادر

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

متن استوری برادر

تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک ..

پرسیدند:

دوست بهتر است یا برادر؟

گفت: برادر مانند طلا است…

و دوست مانند الماس است…

گفتند: چطور؟!

گفت: طلا اگر بشکند درست میشود

اما؛

الماس اگر بشکند هرگز درست نمیشود

به تصور اینکه خواهر برادر خوبی دارم تکیه نکن

تا وقتی مادیات به میان نیامده !!

‏چشمات سگ داشت، اما از اون سگ زردا که برادر شغالن

نوشته:

مرد رو _ وقتی پول داره

زن رو _ وقتی پول نداری

فرزند رو _ تو پیری

برادر و خواهر رو _ تو تقسیم ارثیه

دوست رو _ تو مسافرت

دوست خیلی صمیمی رو _ وقتی تو سختی گیر کردی میشناسی

فقط یه برادر میتونه

مثل پدر دوستت داشته باشه

با چهار کس مهربان باش

پدر ، مادر ، برادر ، خواهر

به چهار چیز خود را آراسته کن

صبر ، کَرَم ، بردباری ، علم

به چهار گروه نزدیک شو

مخلص ، باوفا ، کریم ، صادق

چهار چیز را از زندگیت قطع نکن

نماز ، قرآن ، ذکر خدا ، صله رحم

مطلب مشابه: عکس نوشته پروفایل برادر؛ عکس پروفایل داداشم و متن های خاص برای برادرم

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

کپشن برادر

:

ای اشک، آهسته بریز که غم زیاد است

ای شمع ، آهسته بسوز که شب دراز است

امروز کسی محرم اسرار کسی نیست

ما تجربه کردیم، کسی یار کسی نیست .

هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست

هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست

هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد

هر احمد و محمود رسول مدنی نیست

بر مرده دلان پند مده خویش نیازار

زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست

با مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود

این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست

خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت

خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست

جایی که برادر به برادر نکند رحم

بیگانه برای تو برادر شدنی نیست

صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر

غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست

جایے ڪه برادر به برادر نڪند رحم

بیگانه براے تو، برادر شدنے نیست

صدبار اگر دایه به طفل تو دهد شیر

غافل مشو اے دوست، ڪه مادر شدنے نیست…

یک روزی، یک جایی، آدم‌های هم فرکانس، همدیگر را پیدا می‌کنند!

می شوند دوست، رفیق، برادر…

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر

مطلب مشابه: متن دلتنگی برادر با جملات عاشقانه احساسی برای داداشی

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

اشعار زیبا برای برادر

این یکی یاری بخواهد ان یکی سر میرسد

جز برادر کی به فریاد برادر می رسد؟

داشتن یه برادر بزرگتر مثل تو

درست مانند اینه که یه فرشته نگهبان همیشه مراقبم باشه

قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود

اگر بزرگ‌ترین نیروی زندگی‌ام در آن حضور نداشت

برادرم

دﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یکی هس که آخر شبا با این که خستس ببرتت بیرون یه هوایی بخوری…

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یعنی یه ﭘﻨﺎهگاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ…

دختری از برادرش پرسید عشق یعنی چی؟

برادرش گفت: عشق یعنی تو هر روز شکلات مرا از کیفم بر می‌داری

و من هر روز باز هم شکلاتم رو همونجا می‌زارم

برادر عزیزم

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می‌کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

حتی این روزها گاهی پرواز می‌کنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

مطلب مشابه: جملات شب بخیر داداش + متن های کوتاه صمیمانه برای شب بخیر گفتن به برادر

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

جملات عاشقانه برای برادر

برادر جان

چگونه باور کنم نبودنت را…

نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد…

تا ابد…

تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد.

تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

دلم تنگه برادر جان، برادر جان دلم تنگه

دلم تنگه از این روزای بی امید

از این شبگردی‌های خسته و مأیوس

از این تکرار بیهوده دلم تنگه

برادرم به آسمان می‌سپارم

که عشق بر زندیگت بباراند

و به زمین می‌سپارم

که خوان نعمتش را سراسر بگستراند

برادرم بهترینم

نامت مرهمی شد

بر کتیبه ترک خورده دلم

آنگاه که مُهر مِهرت بر دلم نقاشی شد

خاطرات کودکی‌ام را برای همیشه جایی نزدیک قلبم حفظ خواهم کرد

زیرا برادری داشتم که از ابتدا من را حمایت کرد

ممنونم برادر!

ترانه می‌سرایم به پاس اینهمه عشق و غیرت

ترانه می‌سرایم به پاس حمایتت

نبض ترانه‌هایمی برادر جانم

متن‌های فاز سنگین در مورد برادر

برادر جان

چگونه باور کنم نبودنت را…

نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد…

تا ابد…

تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد.

تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

برادر عزیزتر از جانم! تو تکرار نشدنی‌ترین اتفاق روزگاری،

که شاید تا سالیان سال برای کسی رخ ندهد…

و من روزی هزاران بار خدا را شاکرم که در این بُرهه از تاریخ،

بودنت را لمس می‌کنم…

مطلب مشابه: تبریک روز برادر با متن، جملات و عکس نوشته هایی برای داداش از سوی خواهر و برادر

مطالب مشابه را ببینید!

جملات دلبری عاشقانه + متن های احساسی رمانتیک برای همسرم صبح بخیر جانانه و با انرژی؛ پیامک و اس ام اس پر انرژی صبحت بخیر تبریک تولد مادر متولد تیر از سوی پسر و دختر (متن مامان تولدت مبارک جدید) متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص بیو عاشقانه اینستا و تلگرام [ 90 متن رمانتیک احساسی برای بیو ] متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } متن و جملات تبریک عید قربان + عکس نوشته های پروفایل و استوری عید سعید قربان تبریک پدر متولد تیر از سوی فرزندان ( 30 متن و کوتاه عاشقانه برای بابا) جملات زیبا برای پسرم + متن های عاشقانه و احساسی برای فرزند پسر و پسر کوچولوم