اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

مجموعه شعر تک بیتی فلسفی زیبا

اشعار زیبای تک بیتی فلسفی بی نظیر با مفاهیم و معانی زیبا را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

تک بیتی های فلسفی ناب سعدی

تــو کــه یـک روز پـراکـنـده نـبـوده سـت دلـت

صورت حال پراکنده دلان، کـی دانـی

***

از دشمنان برند شکایت به پیش دوست
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم

***

تک بیتی فلسفی ناب از حافظ شیرازی

دور شو از برم ای زاهد و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تـزویر کنم

***

پروانه صفت دور جهان گردیدم

نا مردم اگر مرد در عالم دیدم

***

تک بیتی فلسفی ناب از قیصر امین پور

عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو‌ ای عشق همان پرسش بی زیرایی

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

تک بیتی فلسفی از خیام

چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

***

تک بیتی فلسفی معروف از صائب

خنده رسوا می‌نماید پسته بی‌مغز را
چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش

***

هر زمان یک جور باید عشق را ابراز کرد
چون تو که هر بار دل می‌دادی و این بار سر

***

خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست
پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

تبــر بـه دوش به دنبـال خویـش می گـردم

کـه بشکنـم مگـر ایـن “لات” بـی سر و پـا را

***

تک بیتی فلسفی پروانه حسینی

توبه کردم که دگر شعر نگویم ز فراق
این دل توبه شکن با غم عشقت چه کند؟

***

تک بیتی فلسفی از سعدی

وفا داری مدار از بلبلان چشم
که هر دم بر گل دیگر سرایند

***

گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت
کس بی تو خوش نباشد رو قصه‌ دگر کن

***

تک بیتی فلسفی ناب از بیدل

نیرزد آینه بودن به آن همه تشویش

که هر که جلوه فروشد، تو رنگ گردانی

***

نیارزد آینه بودن به آن همه تشویش
که هر که جلوه فروشد، تو رنگ گردانی

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

نگاه به کار مفیدم، کَس نمی کند

هزار دیده منتظر یک اشتباه من است

***

تک بیتی ناب فلسفی از حافظ

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

***

تک بیتی فلسفی از صائب

هر که پا کج می‌گذارد، ما دل خود می‌خوریم

شیشهٔ ناموس عالم در بغل داریم ما…

***

تک بیتی فلسفی ناب از حافظ

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

تک بیتی فلسفی از رهی معیری

من از دلبستگی‌های تو با آیینه دانستم
که بر دیدار طاقت‌سوز خود عاشق‌تر از مایی

***

دل را قرار بخشد تکرار خاطر دوست

ورنه عبث مروری است تکرار زندگانی

***

گویی از تقدیر تلخم باخبر بودم ز پیش

مادرم میگفت من مشکل به دنیا آمدم

***

تک بیتی آموزنده و فلسفی از شانی تکلو

رشته گر باریک باشد در محبت، باک نیست

جهد کن تا از کشاکش، نگسلانی رشته را

***

تک بیتی فلسفی ناب از کلیم کاشانی

آخر همه کدورت گلچین و باغبان

گردد بدل به صلح ، چو فصل خزان رسد

***

پیش صاحب‌نظران، ملک سلیمان بادست

بلکه آنست سلیمان، که ز ملک آزادست

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

تک بیتی فلسفی از فروغی بسطامی

خواهی که شوی خازن اسرار امانت

جبریل صفت در همه احوال، امین باش

***

تک بیتی آموزنده فلسفی از صائب

اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی

فلک آن پند را روزی، به تلخی ات بیاموزد

***

فروغ مشعل دولت، چو برق در گذر است

چراغ گوشه نشینان مدام می سوزد

***

عبادت می‌کنی بگذر زعادت
نگردد جمع عادت با عبادت

***

آن‌چنان زی که بمیری، برهی
نه چنان زی که بمیری، برهند …

***

تک بیتی فلسفی ناب از حسین منزوی

در کار خود، من و تو ز او بی وفاتریم

با من ز بی وفایی دنیا، سخن مگو

***

تک بیتی ناب فلسفی از علی اشتری

ای کاروانِ عمر که بیهوده می روی

بس کن که خاطرم ز صدای جرس گرفت

***

صبور باش که اعجاز صبر، هم یعقوب
به وصل یار رسانید هم زلیخا را …

***

تک بیتی فلسفی زیبا از شهریار

با شیخ از شراب حکایت مکن که شیخ

تا خون خــــلق هست ننوشد شراب را

***

اشعار تک بیتی فلسفی بی نظیر و مجموعه شعر با مفهوم و با معنی

خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست

تا غمت پیش نیاید، غم مردم نخوری

***

تک بیتی فلسفی ناب از فخرالدین فخری یزدی

رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد

یا آنکه زِ جانبازی اندیشه نباید کرد

***

تک بیتی فلسفی از عرفی شیرازی

چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت “عرفی”

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند …

***

ما قـُــوّت پرواز نــداریم، وگــــرنه

عمری‌ست که صیاد شکسته ست قفس را

***

دو بیتی فلسفی از نشانی دهلوی

دوست دارم که دوست، عیب مرا
همچـو آئینــه روبــــــــــرو گـوید

نه که چون شانه با هزار زبان
پشت ســر رفته، مـو به مو گوید

***

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

مطالب مشابه را ببینید!

جملات فلسفی از دیوید هیوم فیلسوف شک گرا با متن های آموزنده از فیلسوف نابغه سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی سخنان جان لاک فیلسوف معروف؛ جملات ناب فلسفی از پدر لیبرالیسم متن زیبای فلسفی + جملات فلسفی سنگین کوتاه و بلند با جملات زیبا تک جمله دیوانه کننده؛ جملات کوتاه سنگین و خاص فلسفی دیوانه کننده جملات فلسفی از  بزرگان این رشته؛ از سخنان ناب آموزنده سقراط تا آلبر کامو سخنان فرانسوا ولتر فیلسوف معروف؛ 50 جمله آموزنده فلسفی زندگی از ولتر جملاتی از کتاب فراسوی نیک و بد نیچه؛ متن های سنگین از این کتاب فلسفی جملاتی از کتاب چنین گفت زرتشت نیچه؛ متن های عمیق فلسفی سخنان اسپینوزا فیلسوف هلندی؛ جملات فلسفی عمیق درباره زندگی