اشعار با واژه دیوانه و چند شعر احساسی تک بیتی و دو بیتی در مورد دیوانگی

در این مطلب اشعار با واژه دیوانه و چند شعر زیبای احساسی تک بیتی و دو بیتی در مورد دیوانگی را گردآوری کرده ایم.

مجموعه اشعار با واژه دیوانه و دیوانگی

اشعار با واژه دیوانه

گرد باد بی سرانجامم که از دیوانگی

بر سر خود ریزم از حسرت غبار خویشتن
بهادر یگانه

***

کار جنون ما به تماشا کشیده است

یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی
فروغی بسطامی

***

از بزم طرب باده گساران همه رفتند

از کوی جنون سلسله داران همه رفتند

نه کوه کن بی سر و پا ماند نه مجنون

ما با که نشستیم که یاران همه رفتند
غزالی شهدی

***

باز اگر راحت جانی بود افسانه تست

بازهم عقل، کسی رااست که دیوانه تست
عماد خراسانی

مطلب مشابه: شعر در مورد دیوانگی و مجموعه گلچین شده اشعار در مورد دیوانه شدن عاشق

جائی نه که گیرد دل دیوانه قراری

ویران شود این شهر که ویرانه ندارد
مجمر اصفهانی

***

ای همچو پری از من دیوانه رمیدی

صد بار مرا دیده و گوئی که ندیدی
هلالی جفتائی

شعر دیوانگی

جنون را گر به عالم حاصلی بود

به دست ما و مجنون هم دلی بود
قطره اصفهانی

***

مطلب مشابه: شعرهای زیبا و دلنشین؛ گلچین اشعار ناب قشنگ از شاعران جدید و قدیمی

اشعار با واژه دیوانه

من از دل و دل از من دیوانه گریزان

دیوانه ندیدیم ز دیوانه گریزد
دولتشاه قاجار

***

ای عقل اگر دیوانه ای زنجیر گیسویش نگر

ای عشق اگر شوریده‌ای در چشم‌ جادویش نگر
بهادر یگانه

***

یا رب آن سوز فکن در دل دیوانه ما

که کلیم آید و آتش برد از خانة ما
باقر خرده

***

یاد آن شب که به دیوانگیم قهقهه زد

ریخت آن سلسلة زلف چو بر شانه مرا
اطهری کرمانی

اشعار با واژه دیوانه

با آنکه می از شیشه به پیمانه نکردی

در بزم، کسی نیست که دیوانه نکردی
فروغی بسطامی

***

دیوانگی است چارة دل چون گرفته شد

این قفل با کلید دگر وا نمی شود
صائب تبریزی

مطلب مشابه: شعر در مورد مرگ با متن های ادبی درباره مرگ و مردن (پایان زندگی)

ز هوشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد

دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد
زنی بنام آقا بیگم

***

تا سرزلف تو شد سلسله جنیان جنون

کس ندیدم به همه شهر که دیوانه نبود
فروغی بسطامی

***

ای خواجه که روز و شب پی سیم وزری

دنیا طلبانه هر طرف در به دری

گنجت به پسر رسد عذابش بر تو

بالله که ز دیوانه تو دیوانه تری
مهدی سهیلی

***

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع

قصّه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز
عماد خراسانی

شعر زیبا با موضوع دیوانه

از برای امتحان چندی مرا دیوانه کن

گر به از مجنون نباشم باز عاقل کن مرا
صائب تبریزی

***

اگر سودای لیلی برسرت افتاده مجنون شو

که هر شهری به صحرای جنون دروازده دارد
مجذوب تبریزی

***

گر نمی چینم گل شادی خوشم با خار غم

زآنکه من دیوانه ام گل را نمی دانم زخار
بابا فغانی شیرازی

مطلب مشابه: اشعار بازی روزگار و مجموعه شعر سنگین کوتاه و بلند درباره چرخ روزگار

من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه؟

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
مولوی

***

عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری

دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند
شجاع کاشی

***

کجا در بزم او جای چو من دیوانه‌ای باشد

مقام همچو من دیوانه ای ویرانه ای باشد
وحشی بافقی

***

هوسی کرده‌ام امروز که دیوانه شوم

دست دل گیرم و از خانه به ویرانه شوم
نشاط اصفهانی

***

دلم دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه

دگر از خویشتن بیگانه‌ام بیگانه بیگانه
عماد خراسانی

***

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

واندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
مولوی

مطلب مشابه: اشعار خیال باطل با مجموعه شعر عاشقانه درباره خیال

این مطالب را هم ببینید