ترتیب ماه های میلادی ؛ معادل ماه فارسی و شمسی ماه میلادی

ترتیب ماه های میلادی و همچنین معادل ماه فارسی و شمسی ماه های میلادی را به همراه اطلاعات کامل در مورد ماه های میلادی در این بخش روزانه گردآوری شده است و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

به دلیل تفاوت مبنای تقویم میلادی و شمسی، تطبیق روزهای ماه های میلادی با شمسی و ترتیب قرار گرفتن آنها برای ما که سال ها تقویم شمسی کار کرده ایم شاید کمی مشکل باشد. با دانستن ترتیب ماه های میلادی به طور کلی اطلاعاتی از هر ماه می توان برنامه ریزی درستی با توجه به تقویم بین الملل و دیگر کشورها داشت.

ماه های میلادی از ژانویه شروع می شوند و به دسامبر ختم می شوند.

ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی

در ابتدا ترتیب ماه های میلاد و تلفظ انها را می بینید.

1. ماه ژانویه (January)

تلفظ: جَنیوری

تعداد روز: 31

ماه های میلادی

2. ماه فوریه (February)

تلفظ: فِبروری

تعداد روز: 28 یا 29

ماه های میلادی

3. ماه مارس (March)

تلفظ: مارچ

   تعداد روز:31

ماه های میلادی

4.ماه آوریل (April)

تلفظ: آپریل

تعداد روز: 30

ماه های میلادی

5. ماه مه (May)

تلفظ: می

تعداد روز: 31

ماه های میلادی

6. ماه ژوئن (June)

تلفظ: جون

تعداد روز: 30

ماه های میلادی

7. ماه ژوئیه (July)

تلفظ: جولای

تعداد روز: 31

ماه های میلادی

8. ماه اوت (August)

تلفظ: آگوست

تعداد روز: 31

ماه های میلادی

9. ماه سپتامبر (September)

تلفظ: سِپتِمبر

تعداد روز: 30

ماه های میلادی

10. ماه اکتبر (October)

تلفظ: اکتُبر

 تعداد روز: 31

ماه های میلادی

11. ماه نوامبر (November)

تلفظ: نوِمبر
تعداد روز: 30

ماه های میلادی

12. ماه دسامبر (December)

تلفظ: دسِمبر

تعداد روز: 31

ماه های میلادی

مطلب پیشنهادی: فال هفتگی میلادی

ماه های میلادی و معادل فارسی

ماه های میلادی و معادل فارسی

ماه های میلادی به ترتیب

 • ژانویه (ماه اول سال، از ۱۱ دی تا ۱۲ بهمن) January
 • فوریه (ماه دوم سال، از ۱۳ بهمن تا ۱۱ اسفند) February
 • ? مارس (ماه سوم سال، از ۱۲ اسفند تا ۱۲ فروردین) March
 • آوریل (ماه چهارم سال، از ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت) April
 • می (ماه پنجم سال، از ۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) May
 • ژوئن (ماه ششم سال، از ۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر) June
 • جولای (ماه هفتم سال، از ۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) July
 • آگوست (ماه هشتم سال، از ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور) August
 • سپتامبر (ماه نهم سال، از ۱۱ شهریور تا ۹ مهر) September
 • اکتبر (ماه دهم سال، از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان) October
 • نوامبر (ماه یازدهم سال، از ۱۱ آبان تا ۱۰ آذر) November
 • دسامبر (ماه دوازدهم از ۱۱ آذر تا ۱۰ دی) December
ماه های میلادی

فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس باید تعداد روزهای سپری شده از ابتدای هر کدام از این تاریخ ها را از مبدأ خود به دست بیاوریم. اگر می خواهیم تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل کنیم ابتدا باید روزهای سپری شده از مبدأ تاریخ شمسی تا کنون را حساب کنیم و به اضافهٔ 226899 کنیم. عدد به دست آمده تعداد روزهای گذشته از ابتدای تاریخ میلادی تا کنون است و با استفاده از آن می توانیم تاریخ میلادی را حساب کنیم. برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی همین کار را باید برعکس انجام بدهیم و عدد 226899 را باید از تعداد روزهای تاریخ میلادی کم کنیم و در این قسمت عدد به دست آمده تاریخ شمسی است.

همین روش نیز برای تبدیل تاریخ قمری به شمسی و برعکس نیز قابل استفاده است؛ ولی در این مورد دیگر عددی که باید اضافه یا کم بشود 226899 نیست.

شاید از خود بپرسید که عدد 226899 را از کجا به دست آورده ام. برای به دست آوردن این عدد باید تاریخ شمسی و میلادی یک روز را در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال 13/4/1383 شمسی طبق تقویم برابر 3/7/2004 میلادی است. کاری که باید الان کنیم این است که این دو تاریخ را به روز تبدیل کنیم و در این تبدیل باید تعداد سال های کبیسه ای که این دو تاریخ پشت سر گذاشته اند نیز فراموش نکنیم.

برای اینکه تعداد سال های کبیسه را در دو تقویم میلادی و شمسی بخواهیم محاسبه کنیم باید 1382 را برای تقویم شمسی و 2003 را برای تقویم میلادی تقسیم بر 4 کنیم. خارج قسمت این دو تقسیم به ترتیب تعداد سال های کبیسهٔ تقویم شمسی و میلادی است که از ابتدای شروع به کار این تقویم ها تا کنون پشت سر گذاشته اند. البته این اعداد مطابق واقعیت نیستند! ولی به محاسبات ما اشکالی وارد نمی کنند.

در تقسیم 1382 بر 4 خارج قسمت برابر 345 می شود و این عدد برای تقویم میلادی برابر 500 است.

خب پس تا کنون بر اساس تقویم شمسی 345 سال کبیسه بوده و بر اساس تقویم میلادی 500 سال برابر سال کبیسه بوده اند. (البته همان طور که دید به کبیسه بودن سالی که در آن هستیم هنوز توجهی نکردیم.

(خب برگردیم به مسئلهٔ خودمان که می خواستیم دو تاریخ 13/4/1383 و 3/7/2004 به روز تبدیل کنیم.

برای این کار باید از عدد سال یکی کم کرده و در 365 ضرب کنیم؛ و از عدد ماه نیز باید یکی کم کرده و بر اساس نوع تقویم باید عدد ماه را ضرب در عدد خاصی کنیم. مثلاً وقتی در تاریخ شمسی از عدد ماه یکی کم کنیم حاصل 3 می شود. همان طور که می دانید در تقویم شمسی 3 ماه اول سال 31 روز دارند، پس 3 را در 31 ضرب می کنیم؛ ولی در تاریخ شمسی وقتی از 7 یکی کم کینم برابر 6 می شود. خب باید در این مورد ببینیم که 6 ماه اول سال میلادی چند روزه هستند.

 • ماه اول میلادی = 31 روز
 • ماه دوم میلادی = 28 روز (در سال کبیسه 29 روز)
 • ماه سوم میلادی = 31 روز
 • ماه چهارم میلادی = 30 روز
 • ماه پنجم میلادی = 31 روز
 • ماه ششم میلادی = 30 روز
 • ماه هفتم میلادی = 31 روز
 • ماه هشتم میلادی = 31 روز
 • ماه نهم میلادی = 30 روز
 • ماه دهم میلادی = 31 روز
 • ماه یازدهم میلادی = 30 روز
 • ماه دوازدهم میلادی = 31 روز

طبق جدول بالا 6 ماه اول سال 2004 میلادی برابر 182 روز می باشد. (فراموش نکنید که سال 2004 سال کبیسه است) خب تا حالا عدد سال و ماه را به روز تبدیل کردیم و این دو عدد را باید به اضافهٔ عدد روز کنیم و در آخر به اضافهٔ تعداد سال های کبیسه گذشته کنیم. داریم

A = (1382*365)+(3*31)+13+345 = 504881

B= (2003*365)+(31+29+31+30+31+30)+3+500=731780

B-A = 226899

با محاسبات فوق خواستم نشان بدهم که عدد 226899 که در اول بحث گفتیم را از کجا آوردیم. همان طور که احتمالاً تا حالا فهمیدید این عدد (226899) تفاوت مبداهای دو تقویم میلادی و شمسی به روز هستند.

حال مثالی می زنم برای تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی. فرض کنید که می خواهیم که تاریخ 15/4/1383 شمسی را به تاریخ میلادی نظیر آن تبدیل کنیم. در ابتدا باید این تاریخ را به روز تبدیل کنیم. طبق روش گفته شده در بالا می نویسیم:

C =[(1383-1)*365]+[(4-1)*31]+15+345 = 504883

خب این عدد را باید به اضافهٔ 226899 کنیم:

504883+226899 = 731782

حال باید 731782 را به تاریخ میلادی متناظر آن تبدیل کنیم.

ابتدا باید تعداد سال های کبیسهٔ تقویم میلادی را از این عدد کنیم، در بالا دیدیم که تقویم میلادی تا کنون 500 سال کبیسه را پشت سر گذاشته است.

731782–500=731282

حال 731282 را بر 365 تقسیم می کنیم و خارج قسمت آن را به اضافهٔ یک می کنیم و عدد به دست آمده عدد سال است:

731282 / 365 = 2003

2003 + 1= 2004

باقیماندهٔ تقسیم فوق برابر 187 می باشد. حال با استفاده از جدول تعداد روزهای تقویم میلادی شروع می کنیم از 187 کم می کنیم و باز هم فراموش نمی کنیم که سال 2004 میلادی سال کبیسه است:

187–31=156

156–29=127

127–31=96

96–30=66

66–31=35

35–30=5

خب تفریق های فوق را تا جایی ادامه می دهیم که عدد به دست آمده کمتر از تعداد روزهای یک ماه باشند. در بالا 6 مرحله تفریق انجام دهیم به عدد 6 باید یک بیافزاییم تا تعداد ماه ها به دست آید؛ و عدد ظاهر شده در تفریق آخر نیز برابر عدد روز می باشد. پس با محاسبات فوق دیدیم که تاریخ 15/4/1383 شمسی برابر 5/7/2004 است.

این روش کلی تبدیل دو تاریخ به یکدیگر است؛ و برای تبدیل انواع تقویم به هم باید این مراحل را انجام داد ولی با توجه به نوع تقویم ها عددهایی که باید اضافه یا کم بشود طبعاً فرق می کند.

در این بخش اطلاعات کامل در مورد ماه های میلادی، معادل ماه های میلادی به شمسی و نحوه تبدیل ماه میلادی به شمسی خواندید و امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان و همراهان روزانه قرار گرفته باشد.

مطالب مشابه را ببینید!

فال هفته Pmc ❤️ فال صوتی از شنبه 18 تا 24 آذر جمعه + اتفاقات شگفت انگیز هفته فال ابجد امروز شنبه 18 آذر و محاسبه ابجد کبیر و صغیر (گرفتن فال) فال تاروت روزانه شنبه 18 آذر آبان (فال امروز، فردا و پیشگویی آینده) تست هوش جالب با جواب؛ 22 سوالات تست هوش عمومی جالب با جواب آنها فال هفتگی عشق ❤️ 11 آذر شنبه تا 17 آذر ماه جمعه و طالع بینی رخدادهای این هفته معنی ساعت جفت + لیست کامل از اعداد ساعت جفت و فال جفت شدن ساعات جوک بابا؛ لطیفه و جوک های با حال، بامزه و خنده دار درباره بابا معماهای سخت؛ مجموعه سخت ترین معماهای جهان با جواب جوک درباره مامان؛ لطیفه های قشنگ و خفن بامزه با کلمه مامان 50 سوال چالش برانگیز 5 ثانیه‌ ای؛ زیر 5 ثانیه به این سوالات پاسخ دهید!