اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی | زیباترین نام های کردی با معنی آنها

نام های کردی بسیار زیبا و خاص هستند و در این چند سال شاهد محبوب شدن اسم دخترانه و پسرانه کردی بوده ایم. در این مطلب گلچین زیباترین نام های کردی پسرانه و دخترانه را آورده ایم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان و مخاطبان سایت روزانه باشند.

photo 2024 02 17 16 31 39

اسم پسر کردی

در ادامه چندین نام پسرانه کردی بسیار زیبا به ترتیب حروف الفبا و به همراه معنی آن را آماده کرده ایم.

ئاراز        
معنی: آراز، اَرَس

ئارتین    
معنی:  شعله و گرمای آتش

ئارمین   
معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد

ئازا       
معنی:  دلاور، همریشه با آزاد

ئاسو      
معنی: آسو، افق

ئاکام      
معنی: عاقبت، سرانجام

ئاکو      
معنی: قلهٔ کوه

ئاگرین   
معنی: آتشین، نام یک کوهستان

ئالان     
معنی: بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)

ئاوات    
معنی: امید

ئەردەلان
معنی:  اردلان

ئەردەوان            
معنی: اردوان

ئەژدەر   
معنی: اژدر

ئەگید     
معنی:  دلاور، اصل این واژه ترکی است

ئەلەند    
معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید

ئەویندار
معنی:  عاشق


اسم پسر کردی با الف (آ)

اَردلان   
معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.

اربیل     
معنی: بسیار خوب

افشار     
معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه‌ای در کردستان

آدان      
معنی: مفید سودمند

آران
معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.

آرتین     
معنی: حرارت آتش،گرمای آتش

آرژین    
معنی: آتش زندگی،گرمای زندگی

آرشین    
معنی: دوست داشتنی

آرنا       
معنی: آریایی نژاد

آری      
معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریتما    
معنی: نام یکی از سران ماد

آریز      
معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج  نام ایرانی

آرین      
معنی: مرد آریایی – آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوان   
معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه

آزا        
معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.

آسو       
معنی:  افق

آکار
معنی: خلق و خو، اخلاق

آکام       
معنی: سرانجام،نتیجه کار

آکو       
معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر

آگا        
معنی: آگاه، مطلع،با خبر

آمانج     
معنی: هدف، مقصد

آمیار     
معنی: همکار، یاور

آنیموس  
معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

آوات     
معنی: امید و آرزو

آویر      
معنی: آتش

آهیر
معنی: آتش


اسم پسر کردی با ب

اسم پسر کردی 1

بَهرام     
معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.

بُرزان    
معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند « بَرزان»، قدرتمند، نیرومند

بارِزان   
معنی: بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است.

بارمان   
معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

باشار

معنی: چاره، علاج، درمان

باشوان   
معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

باشور    
معنی: به معنی جنوب

باشوک   
معنی: نوعی پرنده شکاری

باگرو    
معنی: تندباد

باهوز    
معنی: گردباد

بخشان

معنی: دهش،‌ بخشش

برزام     
معنی: نام جد مانی

برزآفرین
معنی: تشویق بزرگ

برزفر    
معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی

بروا      
معنی: ایمان

بروسک
معنی: جرقه

بریار     
معنی: عهد و پیمان

بلیسه     
معنی: شعله، اخگر

بلیمەت   
معنی: دلاور

بوبان     
معنی: به‌سوی بالا

بوتان     
معنی: لهجه‌ای در زبان کردی

بوران    
معنی: بوران

بوژان    
معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

به‌نوش   
معنی: گوارا، بهترین نوش دارو

بیکس    
معنی: تنها و بدون حامی

بەتین     
معنی: آتشین

بەرزان  
معنی: بلندپایه

بەرهەم  
معنی: ثمرە

بەلین     
معنی: پیمان

بەهیز    
معنی: نیرومند


اسم پسر کردی با پ

130803 722

پارسیا    
معنی: اهالی پارس

پشتیوان  
معنی: پشتیبان

پشکو    
معنی: شکوفە

پەژار    
معنی: افسردەدل

پەشیو    
معنی: هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»


اسم پسر کردی با ت

تَوار      
معنی: پرنده


اسم پسر کردی با ج

جوانرو  
معنی: زیبا رو


اسم پسر کردی با چ

چاوه      
معنی: عزیز

چیا
معنی: کوهستان، کوه

چیاکو    
معنی: کوه کوچک


اسم پسر کردی با خ

خاوین    
معنی: پاک سرشت

خوشناو  
معنی: نامدار،نیک نام


اسم پسر کردی با د

دادیار    
معنی: حامی قانون، مجری عدالت

داژیار    
معنی: روزی ،قدرت

دالاهو    
معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه

دانیار     
معنی: بخشندە

داوین
معنی: دامنه کوه

دیار      
معنی: دیار، پیدا

دیاکو     
معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

دیلمان    
معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.

دیمەن    
معنی: چشم‌انداز

دەرسیم   
معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه

اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

اسم پسر کردی با ر

راژان    
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژور   
معنی: جایی بالا،حاکم

راشین    
معنی: (تلفظ: rāšin) سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد.

رامان    
معنی: در شگفت

رامیار    
معنی: اهل سیاست، سیاستمدار

راویژ    
معنی: تدبیر

رزگار    
معنی: رستگار، آزاد

روژبین  
معنی: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

روژمان  
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

روژند    
معنی: نور خورشید

روژهات
معنی: روزها

روژهلات           
معنی: شرق

روژیار  
معنی: آفتاب،زمانه

ریباز     
معنی: راه و شیوه

ریبوار   
معنی: رهگذر

ریبین    
معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر

ریزان    
معنی: وارد، ماهر

ریکەوت            
معنی: کردی

ریناس    
معنی: رهشناس

ریوان    
معنی: رهگذر


اسم پسر کردی با ز

زاگروس
معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.

زال       
معنی: حکمران، چیره

زانا       
معنی: دانا

زانکو
معنی: دانشگاه

زانیار    
معنی: یار دانا و دانشمند

زریان    
معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان

زمناکو   
معنی: نام کوهستانی در کردستان

زوراب  
معنی: کردی

زوران   
معنی: تلاش، کشتی

زیلان    
معنی:  نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده‌دار و چسبناک از تیرهی اسفناج


اسم پسر کردی با ژ

ژابیز
معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاکان    
معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است

ژان       
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ژاوەرو  
معنی: ژاورود

ژوان     
معنی: میعادگاه عاشق و معشوق

ژیار
معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیان      
معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع

ژیر       
معنی: هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»

ژیکان
معنی: قطره ی باران

ژیلوان
معنی: کوهنورد

ژیلەمو   
معنی: اخگر

ژیوار    
معنی: زندگی

ژیوان    
معنی: نگهبان زندگی

ژیهات   
معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق


اسم پسر کردی با س

سَیوان    
معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر

سارو     
معنی: طوطی

ساکار    
معنی: پاک و ساده

ساکو     
معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سامران  
معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز

سانیار    
معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد

سایمان   
معنی: مانند سایه

سردشت 
معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی

سوران   
معنی: نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران

سه یوان 
معنی: کوهی در ایلام

سیامند    
معنی: نام کوهی است.

سیپان    
معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان

سیروان  
معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان

سیوان    
معنی: ماه

سەردار  
معنی: سردار

سەرکەوت          
معنی: پیروز


اسم پسر کردی با ش

شارو     
معنی: بازمانده یا پنهان

شالیار    
معنی: همدم شاه

شاهو     
معنی: نام کوه

شمِال     
معنی: طوفان

شوان     
معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله


اسم پسر کردی با ک

کاردوخ  
معنی: نامی برای قوم کرد

کاویار    
معنی: مراد،آرزو

کژوان   
معنی: کوهنورد


اسم پسر کردی با گ

گایار     
معنی: یار بزرگ یار قدرتمند


 اسم پسر کردی با ل

لاهور    
معنی: یکتا


اسم پسر کردی با م

ماردین   
معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ماژان    
معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند

ماهور    
معنی: تابناک


اسم پسر کردی با ن

نیوان     
معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد      
معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

نودشه

نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند


اسم پسر کردی با و

واتیار    
معنی: سخنگو

وادیار    
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش    
معنی: بارش، باریدن باران

وارو     
معنی: رهگذر

وانیار    
معنی: باسواد

وفران    
معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

ویس     
معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ


اسم پسر کردی با ه

هاوار    
معنی: فریاد

هاوراز   
معنی: همراز

هاوری   
معنی: همراه

هایکا     
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

هژار     
معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست

هژیان    
معنی: ارزنده، شایان ارزش

هستیار   
معنی: احساس کننده، ادیب

هفال      
معنی: رفیق

هلکو     
معنی: کوه کوچک، تپه

هلکوت  
معنی: فرصت، وقت

هلمت    
معنی: حمله، هجوم

هلموت   
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.

هوار     
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال     
معنی: خبر، رفیق

هوتخش  
معنی: صنعت گر

هوراز   
معنی: دوست صمیمی

هورام    
معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ

هورامان 
معنی: منطقه‌ایی در کردستان

هوران   
معنی: مرغزار کوچک در کوهستان

هوزان   
معنی: آوازەخوان

هوگر    
معنی: انس گرفتن، عادت کردن

هولان    
معنی: چوگان بازی

هیدی     
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیرا      
معنی: فراخ، وسیع

هیرش    
معنی: فشار، هجوم

هیرش    
معنی: یورش، هجوم و حمله

هیرو     
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا      
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن     
معنی: آرام، موقر، شکیبا

هیوا      
معنی: امید

هەردی  
معنی: آمدن

هەژار    
معنی: ندار و فقیر

هەلکەوت           
معنی: فراز-رونده، چیره

هلگورد  
معنی: بهترین جلودار

هەلو     
معنی: آله، عقاب

هەندرین
معنی:  نام کوهستانی در کردستان

هەوراز  
معنی: فراز و نشیب

هەورام  
معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.


اسم پسر کردی با ی

یَل کورد             
معنی: پهلوان کرد

یَلکاک    
معنی:  برادر پهلوان

اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

اسم دخترانه کردی

در ادامه تعدادی از زیباترین و خاص ترین اسامی دخترانه کردی به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوری شده است.

اَسرین
معنی: اشک، سرشک.

ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی

اوینار
معنی: عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین

ایوان
معنی: ایوان، تراس


اسم دخترانه کردی با آ

آروا
معنی: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت

آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی

آسکی
معنی: آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی

آسو
معنی: شفق، افق طلایی، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.

آگرین
معنی: آتشین، به رنگ آتش

آلند
معنی: اولین پرتو خورشید

آوات
معنی: آرزو، خواسته

آوین
معنی: عشق

آوینا
معنی: عشق

آیرین
معنی: ایل زیبا


باروشه
معنی: بادبزن

بالین
معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون

بانواز
معنی: باخبر ساختن مردم با صدای بلند

باوان
معنی: خانه‌ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز

بریا
معنی: واژه ایکاش

بریار
معنی: قرار، عهد

بلواژ
معنی: آبگینه

بیریوان
معنی: شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد.

بیژه
معنی: ویژه، خالص

بیکژ
معنی: هموار، صاف


پرژین
معنی: پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.

پژال
معنی: جوانه نازک، شاخه‌های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه‌های تازه روییده و ریز درختان


ترلان
معنی: زیبا؛ نام نوعی اسب است.

تَوار
معنی: پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس


چنور
معنی: گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می‌روید.

چوک
معنی: چشمه

چیمن

معنی: سرسبز و باطراوات


دانژه
معنی: غنچه گل نیمه باز

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

دلنیا
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.

دلینا
معنی: مطمئن

دلوان

معنی: دختر مهربان، بانوی با محبت

دیلان
معنی: رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.


اسم دختر کردی با ر

044b31b0 8a09 11ee 8374 8f519fda1011

راژان
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روجیار
معنی: روزگار؛ آفتاب، روژیار.

روژا
معنی: روزها، آفتاب

روژان
معنی: روزها

روژبین
معنی: (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده)، بیننده‌ی روز؛ نشان دهنده‌ی روز؛ (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

روژدا
معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا
معنی: روز و روشنایی

روژیار
معنی: روزگار

روژین
معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا
معنی: منسوب به روز

روناک
معنی: روشن، تابناک

رویسا
معنی: چشمه آب روشن


زریان

معنی: باد جنوب، باد دبور، باد سرد.

زیوین
معنی: نقره‌ای، نقره گون


اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

ژالانه
معنی: گیاهی زیبا و خودرو

ژاوه
معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی

ژوان
معنی: زمان، میعاد، ملاقات

ژیکان
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش

ژینا
معنی: منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات

ژینو
معنی: دارای زندگی؛ (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات

ژیوار
معنی: معنی: نام کوهی در اورامان


اسامی دخترانه کردی با س

سَروه
معنی: نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

سارال
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ساریسا
معنی: کوشا

سایان
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی

سایدا
معنی: سایه مادر

سروین
معنی: روسری و چارقد

سولین
معنی: غنچه گل


شانا
معنی: باد ملایم

شوانه
معنی: گله بان، چوپان


فرمیسک
معنی: اشک چشم


اسم دختر کردی با ک

کازیوه
معنی: سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد

کانیاو
معنی: آب چشمه؛ زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.

کژال
معنی: غزال، دختری با چشمان زیبا

کوچیار
معنی: یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)

کیژان
معنی: دختران


گلاره
معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.

گلاریس
معنی: زلف تابیده، مویی که به زیبایی بافته شده است.

گلاویژ
معنی: ستاره سهیل، به کسر گاف

گلباش
معنی: از نامهای رایج میان زنان کرد

گولی
معنی: یک گل


لار
معنی: طناز

لاوین
معنی: نوازشگر، درخت بید مجنون، منطقه‌ای در کردستان


اسم دختر کردی با حرف ن

ناریا
معنی: قاصدک

نازار
معنی: دوست داشتنی

نشمیل
معنی: زیبا

نیان
معنی: رفیق، شریک زندگی

نیشا
معنی: نشانه

نینا
معنی: اینها


وانیار
معنی: با سواد

وچان
معنی: زمان استراحت کوتاه

وردی
معنی: کوچک، ریز‏نقش

وریشه
معنی: درخشش، برق

وش
معنی: خواستن

وشان
معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید

وشن
معنی: خوب است.

ولان
معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد

وناز
معنی: با وقار، متین

وندا
معنی: زن و دختر باسواد

ونوش
معنی: گل بنفشه

وهار
معنی: فصل بهار

ویان
معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق

وینا
معنی: بینا، شناخت، شناسایی

هانا
معنی: زنهار، دادخواهی؛ امید؛ بینایی؛ خواهش

هستنوه
معنی: قیام توده مردم

هفدن
معنی: وزن شعر

هفیان
معنی: آرام گرفتن

هگبه
معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین

هلاله
معنی: گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن

هلپرین
معنی: رقصیدن

هموند
معنی: اعضاء

هنار
معنی: انار

هناو
معنی: زهره، شجاعت

هورا
معنی: هورا به معنی غوغا است؛ (در اوستایی) مستی آور، نوشیدنی مست کننده، آشام مستی آور.

هوران
معنی: آفتاب

هورشید
معنی: خورشید

هوری
معنی: نور خورشید

هوزان
معنی: یاد گرفتن

هوژان
معنی: یاد گرفتن

هوژین
معنی: آموختن

هوما
معنی: مرغ سعادت، فرخنده

هومان
معنی: خودمان

هونراوه
معنی: کنایه از کلام منظوم

هونیا
معنی: شعر

هیدی
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیدیکا
معنی: آرام، به آهستگی، یواش

هیران
معنی: قرار

هیرو
معنی: منسوب به آتش؛ آتشی و سرخ گون؛ (به مجاز) زیبارو.

هیزان
معنی: نیرومند، توانا

هیژان
معنی: ارزیدن، جنبیدن

هیلان
معنی: آشیانه، مکان آرامش

هیمو
معنی: پاک دامن

هینا
معنی: ماهر

هینان
معنی: آوردن

هیوان
معنی: ایوان، تراس


یکمال
معنی: ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)

یکیتی
معنی: اتحاد، همبستگی

مطالب مشابه را ببینید!

قصه شیرین کودکانه + مجموعه 10 داستان در مورد دوستی و دیگر موضوعات چیستان های سخت و جذاب (73 چیستان کوتاه پیچده و ساده جالب) جوک خنده دار 1403 + اس ام اس های خنده دار و عکس های بامزه و جالب مدل کیک روز دختر + تصاویر از مدل های شیک کیک تولد روز دختر با ایده های جدید انشا شغل آینده + 6 انشای زیبا با موضوع شغل و کار آینده انشا در مورد زندگی + 6 انشا در مورد اهداف زندگی و موفقیت در زندگی فال ابجد امروز جمعه 21 اردیبهشت و محاسبه ابجد کبیر و صغیر (گرفتن فال) دیالوگ های ماندگار عاشقانه + عکس نوشته از دیالوگ های ماندگار احساسی و رمانتیک فیلم و سریال انشا در مورد تنهایی + 4 انشا زیبای ادبی کوتاه و بلند با موضوع تنهایی و دلتنگی عکس خنده دار استوری و پروفایل + جملات خنده دار با حال برای اینستاگرام و تلگرام