تعبیرخواب پول؛ اگر خواب پول ببینیم تعبیرش چیست؟

پول و مادیات جزو مسائلی است که در طی روز نیز زیاد به آن فکر می کنیم و مدار زندگی را بر آن می چرخانیم. همه ما در طی روز به دنبال کسب درآمد برای گذران زندگی هستیم و اینکه شب ها نیز خواب پول می بینیم چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ در ادامه به بررسی تعبیر خواب پول از دیدگاههای مختلف می پردازیم.

تعبیرخواب پول و ثروت از دیدگاه های مختلف

تعبیرخواب پول

اگر شما هم خواب دیده اید پولی به دستتان رسیده، پولی از دست داده اید، پولی پیدا کرده اید، پولی را به کسی داده اید، تعبیرخوابتان را در مطالب زیر جستجو کنید.

تعبیرخواب پول از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب پول بسته به خصوصیات اخلاقی هر فرد متفاوت است. اگر کسی در خواب پول کمی ببینید یعنی حرفهای خوب و خوشحالا کننده ای خواهید شنید و یا آنکه در رابطه با شناخت خدا صحبت می کند، مخصوصاً اگر پول سفید باشد. اگر کسی در خواب ببینید که یک درهم، دینار و یا هر نوع پولی دارد تعبیر نیکویی دارد. دلیلش هم این است که اصل اعداد از یک می باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد.
اگر بیننده خواب رنگ درهم را سیاه ببیند و روی آن عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.

تعبیرخواب پول از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در کل پول نشان دهنده ناراحتی است و پول عامل بدبختی می باشد مخصوصاً اگر که به صورت سکه و خرد باشد. تعبیر دیگر پولی که به صورت سکه و خرد باشد این است که در طول روز با ناراحتی هایی مواجه خواهید شد که زود به فراموشی خواهید سپرد.

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند.

اگر خواب ببینید که خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید

پول

پول به نوعی ثروت و توان آدمی است، به معنای داشتن قدرت و سلطه گری بر اشخاص دیگر، قدر و شخصیت و ارزش انسانی

اگر پولی پیدا کرده اید

اگر در خواب ببینید که مقداری پول پیدا کرده اید به آن معنی است که قدرتی به دست خواهید آورد و برایتان شادی می آورد. شما از استرس و اضطراب و احساسات منفی دور خواهید شد.

پولتان را گم کرده اید

اگر در خواب ببینید که پولتان را گم کرده اید یعنی قدرتتان را از دست خواهید داد.

پول گرفتن از کسی

کسی به شما پولی می بخشد، پولی به دستتان خواهد رسید.

به کسی پول دادن

اگر شما به کسی پول بدهید یعنی ناراحتی خیلی کوتاهی به سراغتان خواهد آمد و یا به کسی پولی خواهید پرداخت.

پولتان را دزدیده اند

اگر در خواب ببینید که شخصی پولتان را دزدیده است یعنی احساسات منفی بر شما غلبه کرده و احساس می کنید که به شما خیانت کرده اند. قدرتتان را از دست خواهید داد. نمی توانید به راحتی نه بگویید و برای انجام آمیزش جنسی و برقراری رابطه عاطفی خودتان را در اختیار دیگران می پذارید. قدرتی را به دست آورده اید که از آن احساس گناه می کنید.

نداشتن پول کافی:

تعبیرش احساس بی کفایتی و از بین رفتن توانایی های شماست.

تعبیرخواب از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب اسکناس های زیادی را ببینید بدان معنی خواهد بود که موقعیت مالی که اکنون در آن قرار دارید به خطر خواهد افتاد. اما اگر اقدام به شمردن آن اسکناس ها نمودید یعنی موقعیتتان تهدید خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

تعابیر دیگر آن این است که شاید مجبور باشید به خاطر یک مسئله ای پولی را خرج کنید.

اگر دلار و یا هر نوع پول خارجی در خواب ببینید تعبیرش آن است که در کارهایی که با خطرات زیادی همراه است موفقیت به دست خواهید آورد.

اگر پول خارجی پیدا کردید پس در برابر مشکلاتی که پیش رویتان خواهد بود مقاومت خواهید کرد و از پس آنها برخواهید آمد.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز سه شنبه 8 اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران تعبیر خواب افتادن؛ انواع تعبیر خواب سقوط و افتادن از بلند تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن