تعبیر خواب عینک ؛ معنی خواب عینک و تمام تعابیر در مورد خواب عینک

تعبیر خواب عینک

در این بخش روزانه تعبیر خواب عینک را از دید معبران غربی و اسلامی بررسی کرده ایم و امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرد.

عینک در بیداری می تواند ضعف چشم را برطرف کنید و از همین رو معبران تعبیر خواب عینک را نشانه روشن شدن دل افراد می دانند. البته این را باید بگوییم که دیدن عینک در عالم خواب برای افرادی که عینک استفاده می کنند، تفیسر خاصی ندارد.

 

5 تعبیر خواب عینک از دیدگاه تعبیرگران معروف

دیدن اجسام و اشیاء در عالم خواب و رویا دارای نشانه های مختلفی برای بیننده است و می تونید با توجه به جزییاتی که در خواب خود دیده اید و با توجه آنچه معبران گفته اند رویا و خواب خود را تفسیر کنید.

 

مشاهده عینک در عالم رویا دارای چه تفسیری می باشد ؟

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن عینک در عالم رویا نشانه مرد نیکوکار و خیر می باشد که دست خواب بیننده را می گیرد و کارها را برای وی آسان تر می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که همسرش عینک زده است و در عالم بیداری وی عینکی نباشد نشانه این است که همسر بیننده خواب در وی ناراحتی و اعجابی را برانگیخته است که شهامت پرسیدنش را ندارد.
اگر فردی در خواب ببیند که عینکی دارد و آن را گم کرده است مشکلی برای وی پیش می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که عینکش شکسته است بیانگر این است که گرفتار سختی و تنگی خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که عینک آفتابی زده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا رازی دارد که می کوشد آن را پنهان نگه دارد.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که فرد دیگری عینک آفتابی زده است سوالی برای وی مطرح می شود.

  • معبرین غربی 

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که عینک زده است نشانه این می باشد که بیننده رویا در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل می باشد.

  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب 

اگر فردی که در عالم بیداری عینکی است در عالم رویا مشاهده کند که عینک ندارد و در دیدن دچار مشکل شده است نشانه این می باشد که وی از راه هدایت باز مانده است.
اگر فردی که در عالم بیداری عینکی نیست در خواب ببیند از عینک استفاده می کند به صورتی که عینک باعث کاهش دید وی شده است نشانه این می باشد که بیننده رویا گرفتار گمراهی می شود و اگر زدن عینک باعث شود که دید وی بهتر شود بیانگر هدایت یافتگی بیننده خواب است.

  • آنلی بیتون 

تعبیر خواب عینک بیانگر این است که افراد بیگانه باعث ایجاد تغییراتی در زندگی و کار بیننده رویا می شوند که این تغییرات ممکن است باعث نگرانی وی شود.
اگر فردی در خواب عینک شکسته ببیند نماد این است که بیننده رویا خود را سرگرم تفریحات ناپسند و نامشروع خواهد کرد.

  • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب ببیند که عینک بر چشم دارد نشانه این است که وی دچار بدشانسی می شود.

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک

 

  • منوچهر مطیعی تهرانی گوید
اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.
  • معبرین غربی
دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.
  • آنلی بیتون
دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

تعبیر خواب عینک آفتابی

  • منوچهر مطیعی تهرانی گوید
اگر ببینید که عینک آفتابی زده‌اید رازی دارید که می‌کوشید پنهان نگه دارید. اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می‌کند. اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سوالی برایتان مطرح می‌شود.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران