عکس جنجالی علیرضا فغانی؛ عکس جنجالی داور بین المللی فوتبال

علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان بخاطر یک عکس سوژه رسانه ها شد و این عکس به عکس جنجالی تبدیل شد.

علیرضا فغانی خواهر همسر خود را بغل کرد و سوژه رسانه ها شد

عکس جنجالی علیرضا قغانی

داور بین المللی فوتبال علیرضا فغانی درباره عکس منتشر شده از خودش اینگونه توضیح داد که: لحظه ای که به فرودگاه ورود پیدا کرد همسرش را دید.

علیرضا فغانی

سیل عظیمی از مردم برای استقبال وی به فرودگاه آمده بودند. در این میان عکاس خبرنگار ما لحظه بغل کردن فغانی با یک زن را به تصویر درآورد که سؤالات زیادی را به وجود آورد.

بغد از اینکه از ایشان در مورد خانمی که بغل کرده بود پرسیدند ایشان ادعا کرد که من در فرودگاه همسرم را دیدم اما این عکس منتشر شده مربوط به همسر من نیست بلکه ایشان خواهر همسر من هستند که همانند خواهر به من نزدیک است.