کپشن جنگ با متن و جملات زیبا با کلمه جنگ

در این مطلب کپشن جنگ با جملات ادبی، متن و اشعار با کلمه جنگ را گردآوری کرده ایم.

کپشن جنگ با متن و جملات زیبا با کلمه جنگ

متن درباره جنگ

جنگ دردهای جهان را بزرگ تر می کند. جنگ هر چند هم بر ضد خرابی ها باشد در آخر جور دیگری زمین را آکنده از درد می کند. اگر جنگ نهایت عدالت هم باشد همیشه زمین را لبریز غم می کند.

رمان آخرین انار دنیا
بختیار علی…

با جنگ

هیچ آرامشی ترسیم نمی شود

رسم جنگ آوران

آشوب است !…

متن محمدعلی یوسفی

حالا که پرچم ها سیاه هستند!
و جنگ دارد شیوع پیدا می کند،
بیا از عشق بگوییم!

شاید آدمیزاد
تفنگش را زمین بگذارد
و نگاهش
در رنگین کمان زندگی
لبخندی را دنبال کند
که می رسد به آزادی!
به انسانیت! به دوستی! به … به …

هرچند خوب بودن در حال انقراض است
اما؛
بیا از عشق بگوییم!

◾عبداله صدیق نیا

آن ها که اهل صلحند بردند زندگی را

وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی …

مطلب مشابه: جملات در مورد صلح و دوستی + شعر در مورد سازش و دوری از جنگ

کپشن جنگ با متن و جملات زیبا با کلمه جنگ

صبح ها
من و دنیا
بیدار می شویم

مجری خبر می گوید:
سلام

و جنگ ها آغاز می شوند …

کپشن جنگ عاشقانه

‍ محبوب من،
می بینی،
هر روز از یک جنگ برمی گردیم
روزهایمان قاتل های حرفه ای شده اند.
ساکنان زمین زره هایشان را،
در نمی آورند

یک روز به جنگ آب ونان می رویم
بابا شب را سر می برد ..
ماه کفن پوش می شود
و آنگاه صبحدمان، کارگران بن بست می زایند
خیابان شرمش را سوار می کند
من مانده ام
با این همه جنگ چه کنیم؟
جنگاجنگیست،،
جنگ های بیمارستانی
تختهای اورژانس خودکشی می کنند
دکترها،
هر روز خودشان را،
در تابوت جا می گذارند
ما می رویم بدیدار مرگ

متن فریده صفر نژاد

ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺟﯿﺐﻫﺎﯾﺶ
ﺩﺭ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻭ ﻻﯼ ﺩﮐﻤﻪﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻣﺶ!
ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺮﺩ
ﺁﻣﺎﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ
ﺳﺮﺑﺎﺯ
ﻭ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪﺍﺵ ﻣﯽﺗﭙﺪ

مطلب مشابه: متن در مورد صلح + جملات و سخنان بزرگان در مورد صلح کردن

‍ محبوب من،
می بینی،
هر روز از یک جنگ برمیگردیم
روزهایمان قاتل های حرفه ای شده اند.
ساکنان زمین زره هایشان را،
در نمی آورند

یک روز به جنگ آب ونان می رویم
بابا شب را سر میبرد..
ماه کفن پوش میشود
و آنگاه صبحدمان،کارگران بن بست میزایند
خیابان شرمش را سوار میکند
من مانده ام
با این همه جنگ چه کنیم؟
جنگاجنگیست،،
جنگ های بیمارستانی
تختهای اورژانس خودکشی میکنند
دکترها،
هر روز خودشان را،
در تابوت جا میگذارند
ما میرویم بدیدار مرگ
برمیگردیم
با مشتی ماسک های اسیر،
در زندان جیب هامان.
خانه خسته شده،
از اخبار تلوزیون،
که تمام هزیانها را سر سفره دیزاین میکند
پدر،
سرفه هایش را در یقه پنهان میکند
من بوسه هایم را هر روز خوب شستشو میدهم،
مبادا جنگ شود
بر سر بی احتیاطی ام .
محبوبم بگو،چگونه جیغ عشق درنیاید؟
وقتی بین انسان و زندگی فاصله افتاده،
من و تو،
جنگها را نمی شناختیم
جنگی ها،
جنگی ها،
جنگ بپا کرده اند
حتی برای دیدار هم باید بجنگیم،
محبوبم نمیدانستم،
زمین تا این اندازه، جای نا امنی شده است،
حتی برای تکه ای لبخند،
برای نفس کشیدن،
قبرستان را به تنگ می آوریم
این همه مرده ها!!!
محبوبم،
بگو چگونه چشمانم سیاه نپوشد؟!!

شعر و جملات درباره جنگ

تعریفی از جنگ نداشتم
آن را نمی شناختم
توً هم نمی دانستی
من و تو خبر نداشتیم جنگ چه می کند
وقتی جنگ شروع شد ،خانه خراب شد اما تو بودی
من هنوز نمی فهمیدم جنگ تا کجا بد است
وقتی جنگ را فهمیدم که دیگر لب هایم نتوانست لبهای تو را لمس کند
و آغوشت را میان خاک و آوار گم کردم
آنگاه بود که فهمیدم جنگ حتی برای آنانکه که زنده می مانند زندگی را تمام می کند ……

سولمازرضایی

کپشن جنگ با متن و جملات زیبا با کلمه جنگ

پرچم صلح
به اهتزاز غمگینش فکر می کند:
تولد با جنگ…

.
.
.
طنز تلخ عجیبی است دنیای ما:
جایزه ی صلح نوبل، از سود اختراع دینامیت، پرداخت می شود ……

متن معصومه درفشیان

هیچ کس مرد جنگ از مادر متولد نمی شود
اتفاقًا مردان بزرگ همیشه صلح طلب بوده اند
جنگ که شروع شود صلح طلب ها ،آرام تر ها زودتر می روند
نه اینکه جنگ را خواسته باشند
که می روند تا شاید دیگری زنده بماند
سولماز رضایی

مطلب مشابه: متن جنگیدن برای عشق و جملات سنگین تلاش عاشقانه

مرا ببخش… اگر پنجه های گرگ ندارم
برای بُردنِ تو نقشه ای بزرگ ندارم

بگو بیایم هرگوشه ی جهان که بگویی
که پَر بگیرم هرسمتِ آسمان که بگویی

قرارِ اول مان هرکجا که دار نباشد
که دُورِ سینه ی مان سیمِ خاردار نباشد

توجهی به شب و حلقه ی طناب نکردن
قرار بعدیِ مان مرگ را حساب نکردن

بدون بال درین آسمان پرنده بمانیم
قرار بعدیِ مان: لج کنیم، زنده بمانیم!

اگرچه بر تنِ مان ردّپای قرمزِ جنگ است
به مرگ فکر نکن، زندگی هنوز قشنگ است…
.
.
.
.
حامد ابراهیم پور
چند بیت از یک مثنوی قدیمی

متن درباره جنگ دل

سرِ جنگ دارم هر سال با پاییز!
با پاییزی که هوای ِ دلبرانه اش بد جور هوایی ام می کند
هوایِ تو می افتد به دلم …
دم و بازدم ام حتی این روز ها فرق میکند!
نفس های عمیقی میکشم و با ” آه “،
حجم ریه هایی که از نبودنت پر است را خالی میکنم!
خدا کند،
یاری اگر دارید،
اگر هست!
قسمت ِ تان باشد ؛
همین پاییز
خدا کند” امّا…

مطلب مشابه: دکلمه امید به آینده و روزهای بهتر زندگی با جملات زیبا

نترس!
گلوله نیستم
تفنگ نیستم
جنگ نیستم
می خواهم با تو
میانِ میدانِ مین
مریم بکارم …

نترس!
ساعت معکوس است
بیا،
از خیر گنج بگذریم
و به آبادی بگوییم
چیزی ندیده ایم …

نترس!
نترس!
کمی مرده ام
کمی زنده ام
می خواهم،
تا روزِ لمسِ بویِ مریمی،
دست هایم از خاک بیرون بمانند …

آرمان پرناک…

محبوبِ من!
هوس جنگ دگر برای چیست؟
خبر نداری مگر!
وجب به وجبِ سرزمین خیالم؛
منطقه ی اِشغالی توست…

حالا که پرچم ها سیاه هستند!
و جنگ دارد شیوع پیدا می کند،
بیا از عشق بگوییم!

شاید آدمیزاد
تفنگش را زمین بگذارد
و نگاهش
در رنگین کمان زندگی
لبخندی را دنبال کند
که می رسد به آزادی!
به انسانیت! به دوستی! به … به …

هرچند خوب بودن در حال انقراض است
اما؛
بیا از عشق بگوییم!

عبداله صدیق نیا…

جنگ دردهای جهان را بزرگ تر می کند. جنگ هر چند هم بر ضد خرابی ها باشد در آخر جور دیگری زمین را آکنده از درد می کند. اگر جنگ نهایت عدالت هم باشد همیشه زمین را لبریز غم می کند.

رمان آخرین انار دنیا
بختیار علی

شعله های جنگ را ، بر می فُروزد مهتری
کودکان ، پروانه وش ، قربانیان آتشند
حجت اله حبیبی …

می خواستم به سربازها بگویم
نامه ی معشوقه هایشان را اگر
بلند بلند بخوانند
جنگ تمام می شود …

نترس!
گلوله نیستم
تفنگ نیستم
جنگ نیستم
می خواهم با تو
میانِ میدانِ مین
مریم بکارم …

نترس!
ساعت معکوس است
بیا،
از خیر گنج بگذریم
و به آبادی بگوییم
چیزی ندیده ایم …

نترس!
نترس!
کمی مرده ام
کمی زنده ام
می خواهم،
تا روزِ لمسِ بویِ مریمی،
دست هایم از خاک بیرون بمانند …

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تلخ جدایی غم انگیز { 70 کپشن، استوری و متن درباره غم جدا شدن } متن ادبی درباره شب { جملات زیبای احساسی در مورد شب } شعر و متن درباره رنگ سفید (جملات و عکس نوشته در مورد رنگ سفید زیبا) تبریک روز مو فرفری (جملات، شعر و عکس نوشته برای موفرفری ها) متن فاز سنگین در مورد برادر (جملات عمیق با معنی درباره برادر) متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده تبریک روز برادر با متن، جملات و عکس نوشته هایی برای داداش از سوی خواهر و برادر متن و جملات تبریک روز برادر + عکس نوشته روز جهانی برادر برای داداش عزیزم ۳۰ جمله تاکیدی مثبت برای افزودن به تمرینات قدرت ذهنی متن سنگین و باکلاس { 50 متن شیک، خاص و زیبای سنگین }