متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

جملات زیبا و متن عاشقانه با فونت زیبای انگلیسی

متن های زیبای عاشقانه با فونت انگلیسی زیبا با جملات احساسی ترجمه شده را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

???’?? ??? ???? ?? ?? ?????,???
?? ?????????? ??? ?????? ???
شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♥️

***

? ???? ??? ?? ????
دلم برات خیلی تنگ شده

***

??? ?????? ???
? ???? ?? ???? ◌◌
❲تُᰔ❳ خندیدے و من عاشق شدم◌◌

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

?? ???? ? ????? ???
? ????? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ???
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

 ***

⃟♥️••? ???? ???
???? ??????????? ??? ?????????
???? ?????? ???
بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ…

***

جملات عاشقانه با فونت زیبا

??? ?? ?? ????? ???? ??????? ?????? . . .♥️
بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

***

? ?♡?? ???
دوست دارم

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

•yₒᵤ ₐᵣₑ ₘy ₕₑₐᵣₜ ₐₙd ₛₒᵤₗ
تو قلب و روح منی

***

????? ????????? ????? ??????
??????, ????, ??? ?? ????????
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

***

⃟♥️•• ??? ?? ???
ᴀ sɪɴɢᴇʀ ʙᴜᴛ ɪ ʟᴏᴠᴇ ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ
خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

***

? ?????? ????
??? ?????? ??? ?? ?????..••
◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم•

***

متن و جملات انگلیسی با فونت های زیبا

мy ᒪ?ᶠⒺ ๓¥ ᖇ???Ŝ
زندگی من قوانین من است

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

???’? ??? ????
ꔷWιтнOυT yOυ
بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌کَرد∘♥️

***

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

***

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

***

?♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS
با “تــو” بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♥️

***

?ℴ? ??ℯ ??ℯ ℯ?? ?? ??? ??????????
“تُــــو‌♥️خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی

***

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

???? ?? ?????? ???? ???’?? ????????
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

***

??? ??? ??? ?’? ?????
??? ? ???? ???..
﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♥️

***

?????’? ?????? ?? ?? ?????
?????? ???•♥️
نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•

***

متن انگلیسی خاص با فونت زیبا

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

***

●❥ ? ???? ???
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ

***

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

??ℯ ?ℯ? ?? ???? ℴ? ???ℯ?
??ℯ ??? ?? ???? ℴ? ????? ??? ??
ℋℯ??? ?? ???? ℴ? ?ℴ?♥️
دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♥️

***

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

***

?? ?? ??? ??? ????????
?? ?? ???? ??? ??••
اون بَرای هَرکسی نیست
فَقط بَرای “مَنه♥️”♥️

***

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

***

‹?ℴ?’?ℯ ??ℯ ℳℴ?? ?ℴ????? ℳ??
ℐ? ?? ℋℯ??? ..♥️›
در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین “مَـــردی”

***

? ???? ??? ??? ❥••
برايِ طُ زندِگي میکنَم ..♥️

***

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

***

?????’? ?? ?????? ?? ??? ?????
???? ? ???? ???? ???? ???•
تو كل ▴دُنــــيا▴ هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از ▴تـــــوُ▴ بخوامش•♥️•

این مطالب را هم ببینید