متن در مورد ریاکاری | جمله سنگین برای دورویی | تکست برای آدم فریب کار

متن و تکست سنگین در مورد ریاکاری

جملات، متن و سخنان در مورد افراد دوری ریاکار و در مورد ریاکاری و فریب را با تکست های سنگین در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

امام علی علیه السلام:

بدون هیچ ظاهر سازی و فریب کاری، کارهایتان را انجام دهید. چرا که هرکس برای غیر خدا کار کند، خداوند او را به همان کس وا می گذارد.

***

آدم های دورو و ریاکار را

اگر از زندگیتان حذف نکنید،

طولی نمی کشد که آنها

زندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.

***

متن در مورد ریاکاری | جمله سنگین برای دورویی | تکست برای آدم فریب کار

یه عده دور خودمون جمع کردیم که

آینه ی ریاکاری و الهه ی پررویی اند.

***

یک‌جای سادگی و جوانمردی

یک‌جای گریزی و ریاکاری

یک‌جای چشم‌پوشی و بی‌باکی

یک چای بیمناکی و بیداری

در دفع خصم آنچه سزا بیند

بایدش کار بست به ناچاری

لیکن حذر ببایدش از این سه

بخل و دروغگویی و غداری

***

جملات در مورد دورویی و ریاکاری

از دورویی و ریاکاری “دوری” کنیم …

جای “دوری” نمی رود … !

***

“ماسک” واسه بعضیا خیلی قدمت داره

فقط مختص دوران کرونا نیست.

***

حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

ریاکار را سه نشانه است: وقتى چشمش به مردم مى افتد کوشا مى شود، وقتى تنهاست سستى و تنبلى مى ورزد، و دوست دارد که در هر کارى ستایش شود.

***

متن در مورد ریاکاری | جمله سنگین برای دورویی | تکست برای آدم فریب کار

آدم های دورو نفاق و دشمنی را

در بین مردم پراکنده می کنند.

آنها به مانند روباهی هستند

که می خواهد ادای سگهای باوفا را در آورد.

به این انسان ها هرگز اعتماد نکنید

که در نهایت ضرر خواهید کرد.

***

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

***

جملات سنگین برای آدم دوروی ریاکار

این همه

نیرنگ دورویی ریا

جنگ دشمنی دعوا

دروغ کینه نفرت

حسادت جنایت خیانت

در اینجا

که می خوانندش

((دهکده ی جهانی))

شانس آوردیم

زمین شهر خطاب نشد.

***

متن در مورد ریاکاری | جمله سنگین برای دورویی | تکست برای آدم فریب کار

سیه شد از ریا

روزم بده آب ریا سوزم

به جانت گر دوصد خرمن ریا

یک جو به کار آید…

***

امام صادق علیه السلام:

هر ریائی شرک است. هرکس برای مردم کار کند ، اجر او بر مردم است و هرکس برای خدا کار کند، اجر او بر عهده خداوند است.

***

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

***

متن در مورد ریاکاری | جمله سنگین برای دورویی | تکست برای آدم فریب کار

بس می چکد از جام زمان رنگ دورویی

از مستی ما مانـــده همـــــین کهنه سبویی.

***

از آدمی که همه دوسش دارن بترس!

هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره،

مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده

و اون ریاکاری و دورویی هست.

***

تو ظاهرساز و من حقگو،

ندارد غیـر از این حاصل

من و از کس بریدنها،

تو و ناکس نوازیها

***

اگر نمی توانیم

مثل آدم زندگی کنیم

دست کم بکوشیم

مثل حیوان زندگی نکنیم

دورو نباشیم!

***

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق و برق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا و حصیر گشته

***

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!

***

چون هوسناکان دورویی نیست کار عاشقان

در بهارستان یکرنگی گل رعنا مجو

صائب تبریزی

این مطالب را هم ببینید