متن تبریک سال نو به انگلیسی + جملات تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی

نوروز جشن باستانی ما ایرانیان است که این فرهنگ و جشن بازتابی در فرهنگ های دیگر نیز داشته است. ما نیز در این مطلب روزانه متن و جملات تبریک عید نوروز و سال جدید میلادی با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی را قرار داده ایم. برای تنوع می توانید از این روش تبریک گفتن استفاده کنید. در ادامه انواع متن خودمانی، رسمی، اداری و … عید نوروز به زبان انگلیسی را می خوانید.

photo 2024 03 11 16 57 15

متن تبریک سال نو به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

In everything there must be a. season
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشد

A. time to come and a. time to go
زمان آمدن و. وقت رفتن

I. pray that this New Year brings
دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آورد

To you happiness and joy forever and ever
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشه

Happy New Year
سال نو مبارک

360 F 560589025 adiukp2BeWcTfmQ3ffbyT0J4cug30ZFb

It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!

وقت آن است که گذشته را فراموش کنیم و شروعی جدید را جشن بگیریم. سال نو مبارک!

تبریک سال نو انگلیسی برای کپشن اینستاگرام

May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند

Sun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن تو

Moon to charm you
ماه برای جذابیت شما

An Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شما

True love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شما

A. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شما

Happy New Year
سال نو مبارک

happy nowruz 20231679368106782

Happy New Year! May the best day of your past be the worst day of your future.

سال نو مبارک! باشد که بهترین روز گذشته شما بدترین روز آینده شما باشد.

Happy new year to my one and only. I’m thankful to God that you are my woman. Having someone as special as you make my life meaningful.

سال نو بر یکی یدونه خودم مبارک! خدا رو شک می کنم که تو همسر منی. داشتن هیچ کس به اندازه تو نتونسته زندگی منو معنادار کنه.

✅ مطلب مشابه: متن در مورد نوروز باستانی + جملات تبریک عید نوروز ایرانیان با عکس پروفایل

متن تبریک سال نو به انگلیسی

تبریک عید نوروز انگلیسی برای بیو واتساپ

New Year is not about changing the Dates but Direction
سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه جهت است

It’s not about changing the Calendar but Commitment
این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد است

It’s not about changing the Actions but Attitude
این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش است

It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus
این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز است

May you Commit and Create the best New Year ever
باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید

Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

گذشته ها رو بریز دور و تازگی را جایگزین کن، باشد که در تمام سال شاد باشید. سال نو مبارک!

پیام تبریک سال جدید به انگلیسی با ترجمه

New Days, New Time, New Moments
روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدید

Ahead Are Waiting For You
پیش رو در انتظار شما هستند

May these 365 Days Light Up Your Life
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کند

Happy New Year
سال نو مبارک

360 F 560589025 adiukp2BeWcTfmQ3ffbyT0J4cug30ZFb 1

پیامک انگلیسی تبریک عید نوروز برای بیو

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams

امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند

Thank you and happy new year, my sweetheart. It’s your love that keeps our relationship cheerful and alive.

ازت ممنونم و سال نو رو بهت تبریک میگم عزیز دلم. این عشق توئه که رابطه ما رو شاد و زنده نگه داشته

متن تبریک سال نو به انگلیسی

پیام متنی انگلیسی تبریک عید نوروز

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year . Happy New Year !

گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

متن تبریک سال نو انگلیسی

Wishing you a year of health
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year

برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

✅ مطلب مشابه: پیام تبریک سال نو دوستانه + جملات زیبای تبریک عید نوروز به دوستان و رفقا

متن انگلیسی تبریک عید نوروز

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.

از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

تبریک گفتن عید نوروز به انگلیسی

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
and wishing you a
Happy New Year

همچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می کند درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم.

New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.

اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

✅ مطلب مشابه: متن تبریک عید نوروز اداری (پیام و جملات تبریک به کارمندان و کارکنان)

FrqUwN6WAAAVUOI scaled

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year

امیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز مبارک به انگلیسی

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!

در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

Frro6tzX0AEZ 2 scaled

تبریک گفتن عید نوروز به زبان انگلیسی

Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.

سالی معطر به روایح گلهای رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

✅ مطلب مشابه: تبریک عید نوروز عاشقانه (متن، جملات و اشعار رمانتیک سال جدید)

متن تبریک سال نو به انگلیسی

تبریک کوتاه تحویل سال به انگلیسی

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.

متن انگلیسی تبریک عید نوروز 1403 با ترجمه فارسی

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند. پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!

آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!

آرزو می کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching U

هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
برای من دیدن تو!

✅ مطلب مشابه: متن تبریک سال نو به انگلیسی + جملات تبریک عید نوروز با ترجمه فارسی

Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.

گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!

سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season ! Season’s Greetings

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.

امیدوارم امسال سال گرفتاریها، دلخوری ها و حوادث کمتر و عشقی بیکران برایت باشد. سال نو مبارک!

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds
Lets celebrate this blissful New yea

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

Nowruz History

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires , affections, traditions
Happy Norooz

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .
سال نو مبارک30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام تبریک انگلیسی سال نو با ترجمه
To your enemy , forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend , your heart
To yourself , respect
Happy New Year

پیشنهاد عیدی نوروز :
برای دشمن خود : بخشش
برای رقیب : تحمل
برای دوستانت : قلبت
برای خودت : احترام
سال نو مبارک

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک عید نوروز + جملات قشنگ تبریک سال نو برای استوری، پروفایل، کپشن و بیو تبریک معنوی عید نوروز؛ جملات سنگین و خاص مذهبی و معنوی سال نو مبارک متن سنگین برای تبریک سال نو (عید شما مبارک زیبا) پاسخ تبریک نوروز؛ جملات و متن های زیبای سنگین برای پاسخ تبریک سال نو متن تبریک عید عزیزان فوت شده؛ جملات تبریک سال نو به پدر، مادر، برادر، خواهر و عشق از دست رفته متن تبریک نوروز به برادر + چند جمله زیبای تبریک سال نو به داداش جملات ویژه تبریک سال نو به مشتریان + متن تبریک عید به همکاران و کارفرمایان متن و جملات تبریک سال نو به پدر + جملات عیدت مبارک بابا متن قشنگ برای تبریک عید نوروز؛ زیباترین و جدیدترین جملات کوتاه سال نو تبریک سال نو به دایی، عمو، خاله و عمه + متن های صمیمانه تبریک عید نوروز به فامیل