متن انگلیسی درباره صبر و بردباری با سخنان زیبای بزرگان در مورد صبوری با ترجمه

متن و جملات کوتاه در مورد صبر و بردباری

در این مطلب مجموعه ای از جملات انگلیسی در مورد صبر و بردباری را به همراه چند عکس نوشته و با ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

Our real blessings often appear to us in the shape of pains, losses and disappointments; but let us have patience and we soon shall see them in their proper figures. Joseph Addison

نعمت های واقعی ما اغلب به شکل درد ، ضرر و ناامیدی برای ما ظاهر می شوند. اما بگذارید صبر داشته باشیم و به زودی آنها را در شکل های مناسب خود خواهیم دید. جوزف آدیسون

***

.Patience is a key element of success
“Bill Gates”

صبر عنصر اصلی موفقیت است.
بیل گیتس

***

سخن بزرگان در مورد صبوری

.I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion
.These three are your greatest treasures
“Lao Tzu”

من فقط سه چیز برای آموزش دارم: سادگی ، صبر ، دلسوزی.
این سه بزرگترین گنجینه شما هستند.
لائو تزو

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

جملات زیبا در مورد صبر کردن به انگلیسی

.He that can have patience can have what he will
“Benjamin Franklin”

کسی که می تواند صبر داشته باشد می تواند آنچه را که بخواهد داشته باشد.
بنجامین فرانکلین

***

.Never put passion before principle, even if you win, you’ll lose
Mr. Miyagi (Karate Kid)

هرگز اشتیاق را بر اصل مقدم نکنید ، حتی اگر برنده شوید ، بازنده خواهید شد.
آقای میاگی (بچه کاراته)

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

.No great thing is created suddenly
“Epictetus”

هیچ چیز بزرگی به طور ناگهانی ایجاد نمی شود.
اپیکتتوس

***

.Never cut a tree down in the wintertime
.Never make a negative decision in the low time
.Never make your most important decisions when you are in your worst moods
.Wait. Be patient
.The storm will pass. The spring will come
“Robert H. Schuller”

در زمستان هرگز درخت را قطع نکنید. هرگز در زمان کم تصمیم منفی نگیرید.
هرگز در بدترین شرایط روحی خود مهمترین تصمیمات خود را نگیرید.
صبر کن. صبور باش.
طوفان خواهد گذشت. بهار خواهد آمد.
رابرت اچ شولر

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

.Trees that are slow to grow bear the best fruit
Molière

درختانی که رشد آنها کند است بهترین میوه را می دهند. مولیر

***

متن زیبا در مورد صبور بودن

.Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day
A.A. Milne (Winnie the Pooh)

رودخانه ها این را می دانند: عجله ای نیست. ما باید روزی به آنجا برسیم.
A.A. میلن (وینی پیف)

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

.All human wisdom is summed up in two words – wait and hope
Alexandre Dumas

تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه می شود – صبر کنید و امیدوار باشید.
الكساندر دوما

***

.We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
Helen Keller

اگر در دنیا فقط شادی وجود داشت، هرگز نمی توانستیم شجاع و صبور باشیم.
هلن کلر

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

.A man who is a master of patience is master of everything else
George Savile

مردی که استاد صبر است، بر هر چیز دیگری مسلط است.
جورج ساویل

***

متن زیبا در مورد عشق و صبر

.With love and patience, nothing is impossible
Daisaku Ikeda

با عشق و صبر ، هیچ چیز غیرممکن نیست.
دایساکو ایکدا

***

متن انگلیسی درباره صبر و بردباری

.Patience and fortitude conquer all things
Ralph Waldo Emerson

صبر و تحمل همه چیز را تسخیر می کند. رالف والدو امرسون

***

.Be patient and tough; someday this pain will be useful to you
Ovid

صبور و سرسخت باشید روزی این درد برای شما مفید خواهد بود.
اووید

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی } جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی} جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم) بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ] بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }