متن انگلیسی با معنی و پر محتوا + جملات خاص و مفهومی با ترجمه فارسی

در این بخش مجموعه متن انگلیسی با معنی و پر محتوا را با زیباترین جملات و متن های خاص مفهومی و با ترجمه فارسی گردآوری کرده ایم.

متن انگلیسی با معنی و پر محتوا + جملات خاص و مفهومی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی احساسی

They put a wall over our head and called it a roof, until the air of window doesn’t stick our head, I wish we hadn’t forgotten the first flight.

دیواری را روی سر ما گذاشتند و ان را سقف نامیدند، تا هوای پنجره به سرمان نزند، کاش اولین پرواز را فراموش نکرده بودیم

***

holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die

عصبانی شدن مانند نوشیدن سم است در حالی که انتظار داری فرد دیگری به خاطرش بمیرد!

***

Hatred,
is an easy silly thing
but love,
takes strength that everyone has but not all are willing to practice.

تنفر
یه چیز احمقانه ساده است.
اما عشق
توانایی لازم داره
که همه دارن
اما همه آنها مشتاق برای تمرین نیستند.

مطلب مشابه: جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی + متن های آموزنده زیبای انگلیسی

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the law

آدم های خوب به قوانین نیاز ندارند که به آن ها بگوید خوب رفتار کنند در حالی که آدم های بد همواره راهی پیدا می کنند تا قانون را دور بزنند

جملات انگلیسی پر معنی انگیزشی

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

***

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

When you start seeing your worth, you’ll find it harder to stay around people who don’t.

وقتی که ارزش خودت رو بفهمی، خیلی برات سخت تر میشه پیش کسایی بمونی که ارزش تو نمیفهمن.

***

Don’t wait until you’ve reached your goal to be proud of yourself, be proud of every step you take toward reaching that goal …

برای افتخار کردن به خودت، تا زمانی که به هدفت برسی صبر نکن، به هر قدمی که در راستای رسیدن به اون هدف برمیداری، افتخار کن

مطلب مشابه: اشعار عاشقانه انگلیسی + مجموعه شعر رمانتیک و احساسی انگلیسی با ترجمه فارسی

A tree with strong roots laughs at storms

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن انگلیسی موفقیت

Stop wearing your wishbone where your backbone ought to be.

به جای این که بشيني و حسرت موفقیت رو بخوری، بلند شو و یه قدمی به سمتش بردار.

***

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

Just because you don’t see results after a day, or a week, don’t give up, you may not see the changes, but every smart choice you make is effecting you in ways you’d never imagine.

فقط برای اینکه بعد یک روز یا یک هفته نتیجه ای نمیبینی، تسلیم نشو، شاید تو تغییرات رو نبینی ولی هر انتخاب هوشمندانه ای که انجام میدی، به شیوه ای که هرگز تصور نمیکردی، روی شما تأثیر می گذارد.

***

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.

سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

مطلب مشابه: جملات عاشقانه شورانگیز انگلیسی + متن های رمانتیک احساسی با ترجمه فارسی

Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏

قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.

***

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that

يه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

جملات انگلیسی زندگی

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others, but not realizing that everyone has a different question paper .

زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمیدونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌ .

***

I don’t care who you are, for me you’re a person like the others, money or pretty face doesn’t make anybody diffrent.

اهمیتی نداره که کی هستی، واسه من یکی هستی مثل بقیه، پول و چهره ی زیبا هیچکس و متفاوت نمیکنه.

مطلب مشابه: جملات مغرورانه انگلیسی + متن کوبنده و پر از غرور با ترجمه برای کپشن و بیو

It’s not about the time you have await a person it depends on the person if he loves you he can wait a thousand years.

ربطی به مدتی که یه نفر و منتظر میزاری نداره به ادمش بستگی داره اگه دوست داشته باشه هزارسالم می تونه منتظر بمونه.

***

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

Be willing to walk alone. Many who started with you, won’t finish with you.

اراده ى تنها ادامه دادن رو داشته باش. خيلى از كسانى كه با تو شروع كردن، تا آخر راه با تو نيستن.

متن انگلیسی درباره زیبایی زندگی

If your life just got a little harder that’s means you just leveled up!

اگه زندگيت سخت تر شد
اين يعنى كه يه مرحله رفتى بالا

***

Forgiveness, such a simple word but so hard to do when you have been hurt.

بخشش کلمه ی خیلی ساده ایه، اما خیلی سخته وقتی ازار دیدی ببخشی.

***

Everyone makes mistakes in life but that doesn’t mean they have to pay for them rest of their life sometimes good people make bad choices it doesn’t mean their bad it means their human.

هركسي تو زندگيش اشتباه ميكنه ولی اين به اين معني نيست كه مجبورن بقيه زندگيشون رو تاوان پس بدن، يه وقتا ادمای خوب انتخابای بد ميكنن به اين معنی نيست كه اونا بد هستن اين يعنی اونا انسان هستن.

مطلب مشابه: متن ناب انگلیسی جدید (با موضوعات انگیزشی، عاشقانه، شادی، غم، زندگی، دوست، خانواده و …)

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

Never let your feelings get too deep. People can change at any time.

هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق بشن. آدما میتونن تو هر زمانی تغییر کنن.

متن انگلیسی با معنی

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.

غیرممکن کلمه ایه که تو دیکشنری احمقا پیدا میشه.

***

In any difficult situation Don’t think how you can avoid this Just think how you can face it.

تو هر شرایط سختی به اینکه چطور ازش دوری کنی فکر نکن، به این فکر کن که چجوری باهاش روبرو بشی.

***

Nothing is more intolerable than to have to admit to yourself your own errors.

هیچی غیرقابل تحمل تر از این نیست که مجبور باشی اشتباهات خودتو به خودت اعتراف کنی.

***

Enjoy the moments you’re living in, they don’t last forever.

از لحظه هایی که داری توش زندگی میکنی لذت ببر، اونا همیشگی نیستن.

مطلب مشابه: متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های فلسفی انگلیسی فارسی

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

A few moments with the one you love is a infinity itself.

چند لحظه با کسی که دوستش داری خودش یه ابدیت کامله.

***

Some the strongest people in the morning, are those who cried all night!

گاهی قوی ترین آدم ها هنگام صبح ، همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن با معنی انگلیسی درباره خیانت

Do you know why people are lying after cheat? because they know it’s easier to get forgiveness, than they want second chance.

ميدوني چرا مردم بعد خيانت دروغ ميگن؟ چون اونا ميدونن اين اسونتره كه بخشيده بشن تا اينكه درخواست فرصتی دوباره بخوان.

***

Always find for the things that make you feel happy to be alive.

همیشه واسه چیزایی که باعث میشن از زنده بودنت خوشحال باشی وقت بزار.

مطلب مشابه: شعر عاشقانه انگلیسی بلند + مجموعه ای از اشعار بلند رمانتیک با ترجمه فارسی

متن انگلیسی پر معنی و پر محتوا

Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light

خوشبختی حتی در تاریک ترین زمان ها نیز پیدا می شود اگر کسی به یاد داشته باشد که چراغ را روشن کند

***

You only learn when you give your whole being to something

شما تنها زمانی یاد می گیرید که تمام وجود خود را صرف چیزی بکنید

جملات با انگیزه انگلیسی

It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well

این کافی نیست که ذهن خوبی داشته باشید بلکه مهم آن است که از آن به خوبی استفاده کنید

مطلب مشابه: متن انگیزشی انگلیسی کوتاه و سخنان انگیزه دهنده اندیشمندان و افراد معروف جهان

Thinking. The talking of the soul with itself

تفکر، صحبت کردن روح با خودش است

***

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing

تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

***

Do not let the behavior of others destroy your inner peace

اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را نابود کند

***

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop

تا زمانی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته جلو بروی

***

to move the world first move yourself

برای تکان دادن جهان ابتدا باید خودتان را تکان دهید

***

to live a creative life we must lose our fear of being wrong

برای زندگی به شیوه خلاقانه باید ترس از اشتباه بودن را کنار بگذاریم

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با معانی زیبا برای کپشن و استوری با ترجمه

مطالب مشابه را ببینید!

بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان) متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و عاشق شدن با ترجمه 70 متن زیبا جملات قشنگ انگلیسی [ 60 متن زیبای استوری و کپشن انگلیسی ]