مجموعه متن های زیبای انگلیسی در مورد باران با ترجمه فارسی

متن های خاص و زیبا در مورد باران به انگلیسی

متون زیبا و جملات کوتاه و زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد باران عاشقانه را در این بخش روزانه آماده کرده ایم.

I remember
that rainy day
Running and splashing
the water of rain
kissing and hugging
Touching each others wet face

I remember
We danced, we loved
drops coming towards us
We made love in that rain
We made each other happy
We lived and enjoy every moment
Of romantic and heart warming rain

I remember
Our passionate love
in that lovely weather

به یاد دارم …
آن روز بارانی را
دویدن در گل و لای باران
آب باران را
بوسه های عاشقانه و آغوش هم را
و لمس صورت های خیس یکدیگر

به یاد دارم …
رقصیدیم و عشق ورزیدیم
ریزش قطرات باران را تماشا کردیم
ما در این باران عاشق شدیم و شادی کردیم
ما در هر لحظه زندگی کردیم
و لذت بردیم … از باران گرم و رمانتیک

به یاد دارم …
عشق شورانگیزمان را
در آن هوای عاشقانه

***

Walking in the rain…holding your hand…that’s what I wish for..
قدم زدن زیر باران … گرفتن دست های تو … این چیزی است که آرزوی آن را دارم

***

جملات انگلیسی زیبا در مورد باران

Love is just something you cant explain، like the look of a rose، the smell of rain، or the feeling of forever.

عشق تنها چیزی است که نمی توانی توصیفش کنی

مانند ظاهر یک گل رز

بوی باران

یا احساس جاودانگی

***

If I could do anything, it would be to kiss you in the middle of the street, on the rainiest day of the year

اگر می توانستم هر کاری بخواهم انجام دهم
تو را وسط خیابان
یا در بارانی ترین روز سال
می بوسیدم!

***

Love is just something you can’t explain, like the look of a rose, the smell of rain, or the feeling of forever.

عشق تنها چیزی است که نمی توانی توصیفش کنی
مانند ظاهر یک گل رز،
بوی باران،
یا احساس جاودانگی

***

مجموعه متن های زیبای انگلیسی در مورد باران با ترجمه فارسی

I went to our place
It was rainy
It was cold
It smelled of peaches
the thing you thought of
when you thought of first kisses
I went to our place
It was rainy
It was cold
It’s funny how fast
that peach can mold

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفته بودم
هوا سرد و بارانی بود
“بوی هلو می داد …”
این چیزی بود که وقتی به اولین بوسه مان فکر می کردی توصیف کردی!

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفتم
هوا سرد و بارانی بود
خنده دار است که هلوها چقدر زود خراب می شوند!

***

جملات خاص انگلیسی در مورد باران

marsh asked river what did you do

?that you are clear

said: i passed

مرداب به رودخانه گفت:

چه کردی که زلالی؟

گفت : گذشتم

***

be the game changes

اونی باش که بازی را به نفع خودش تغییر میده.

***

Love is just something you cant explain، like the look of a rose، the smell of rain، or the feeling of forever

عشق تنها چیزی است که نمی توانی توصیفش کنی

مانند ظاهر یک گل رز

بوی باران

یا احساس جاودانگی

***

you were the sunshine
who loves the rain
and i was the rain
who loved you, my sunshine

but even if
opposites attract
we can never really meet

unless on a fateful event
when we’re destined
to create a rainbow

تو آفتابی بودی که
باران را دوست دارد
و من بارانی بودم
که تو را دوست داشت آفتاب من …

اما حتی اگر
تضادها جذب هم شوند
من و تو هرگز یکدیگر را نمی ببینیم

مگر در یک رویداد سرنوشت ساز
که رنگین کمانی بسازیم!

***

مجموعه متن های زیبای انگلیسی در مورد باران با ترجمه فارسی

متن های زیبای انگلیسی در مورد بارش باران

SOME PEOPLE FEEL RAIN
OTHERS JUST GET WET

بعضی افراد باران را حس میکنند
مابقی فقط خیس میشوند.

***

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby

بگذار باران تو را ببوسد. بگذار باران با قطرات مایع نقره ای بر روی سرت بکوبد. بگذار باران برای تو لالایی بخواند.

***

And when it rains on your parade, look up rather than down. Without the rain, there would be no rainbow

و هنگامی که در مسیر شما باران می بارد، به جای پایین به بالا نگاه کنید. بدون باران، هیچ رنگین کمانی وجود نخواهد داشت.

***

متن کپشن کوتاه به زبان انگلیسی در مورد باران

i find peace in the rain

من آرامش را در بارش باران یافتم

***

Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. John Ruskin

آفتاب لذت بخش است، باران طراوت بخش است، باد روح افزاست، برف نشاط آور است. در واقع چیزی به نام آب و هوای بد وجود ندارد ، فقط انواع مختلف آب و هوای خوب وجود دارد. جان راسکین

***

if it rains on your parade dance in it

اگر در مسیر شما باران می بارد در آن برقصید!

مطالب مشابه را ببینید!

پیام انگلیسی تبریک روز دختر + متن و جملات زیبای خاص روز دختر متن زیبا برای زیر عکس خودم انگلیسی؛ جملات سنگین کپشن انگلیسی با ترجمه جملات انگلیسی درباره زندگی؛ سخنان ارزشمند و الهام بخش بزرگان با ترجمه جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه؛ پیام های تاثیرگذار احساسی با ترجمه حروف الفبای فارسی + تعداد حروف و آموزش حروف الفبای فارسی و انگلیسی متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن سخنان جین آستین نویسنده مطرح زن انگلیسی با جملات آموزنده و زیبا متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی؛ جملات درباره عشق، زندگی و موفقیت با ترجمه متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی