شعر سنگ قبر خودم با اشعار با معنی و زیبا برای قبر من

گلچین شعر سنگ قبر خودم

در این بخش شعر سنگ قبر خودم، متن و اشعار زیبا برای سنگ قبر من را گردآوری کرده ایم.

شعر برای سنگ قبر خودم


چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

***

شعر غمگین سنگ قبرم


عاقبــــــــــــت نام مرا باران و باد

نرم می شویند از رخسار سنگ

***

شعر رمانتیک برای سنگ قبر خودم


من اینجا خفته ام ای دوست به خاموشی و آرامی

سر گورم نشین که من سفر کردم به ناکامی

به غربت مانده ام تنها تو یک فاتح رسان ما را

ز آب شرم خود سوزم تو نازل کن باران را

***

مطلب مشابه: متن سنگ قبر افراد معروف با جملات زیبای مفهومی و فلسفی

شعر غمناک سنگ قبرم


ناگهان خوابی مرا خواهد ربود
من تهی خواهم شد از فریاد درد
آه شاید عاشقانم نیمه شب
گل به روی گور غمناکم نهند

شعر سنگ قبر خودم با اشعار با معنی و زیبا برای قبر من

***

شعر کوتاه مناسب سنگ قبرم


سوختم و خاکسترم را باد برد

بهترین یارم مرا از یاد برد

مانده ام تنها در کوچه های بی کسی

سنگ قبرم را نمی سازد کسی

***

تک بیتی برای سنگ قبر خودم


گفتمش نقـاش را نقشـی بکش از زنــدگی
با قلــم نقش حبـابـی بر لب دریــا کشیـد

***

مطلب مشابه: شعر برای سنگ قبر جوان ناکام با مجموعه اشعار غمگین احساسی

شعر سنگ قبر من


ای که بر ما بگذری دامن کشان

از سر اخلاص الحمدی بخوان

***

شعری احساسی برای سنگ قبرم


مرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد و در

طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شد

دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید تا بدانند همیشه دوست

داشتم کسی را در آغوش بگیرم چشمهایم را باز بگذارید تا بدانند

همیشه چشم انتظار بودم صورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا

بدانند عشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شد .

مرا در آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد

***

دوبیتی برای سنگ قبرم


دوش دیدم که به جوی آب روان می گذرد
گذر عمر بدیدم که چه سان می گذرد
عمر آبست و بد و نیک جهان چون گل و خاک
خوشم از اینکه بد و نیک جهان می گذرد

***

شعر کوتاه سنگ قبر خودم


برمزارم گریه کن اشکت مرا جان میدهد
ناله هایت بوی عشق و بوی باران میدهد

دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا
دست هایت دردهایم را تسلا میدهد

وقت رفتن لحظه ای برگرد قبرم را ببین
این نگاه اخرت امید ماندن می دهد

***

مطلب مشابه: شعر سنگ قبر مادر؛ متن زیبا برای سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر خودم با اشعار با معنی و زیبا برای قبر من
ì

شعر پرمعنی مناسب سنگ قبرم


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جــــهان باشد

برای من مگریی و مگو دریغ دریغ

به دوغ دیو درافــــتی دریغ آن باشد

جنازه‌ام چو ببینی مــگو فراق فراق

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

مرا به گور سپاری مگو وداع وداع

که گور پرده جمعیت جــــــنان باشد

***

شعر سنگ قبرم


آنها که کهن شدند و اینها که نو اند

هر کس به مراد خویش تک تک بدوند

***

مطلب مشابه: شعر و متن سنگ قبر؛ شعر زیبا برای سنگ مزار برادر / خواهر جوان

تک بیتی زیبا برای سنگ قبر خودم


گور من گمنام می ماند به راه

فارغ از افسانه های نام و ننگ

***

تک بیتی زیبا برای سنگ قبر خودم


این کهنه جهان به کس نماند باقی

رفتند و رویم ، دیگر هم آیند و روند

***

شعر دپ و غمگین برای سنگ قبرم
بر سنگ قبر من بنویسید خسته بود
اهل زمین نبود نمازش شکسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید پاک بود
چشمان او که دائمااز اشک شسته بود

برسنگ قبر من بنویسید این درخت
عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود

برسنگ قبر من بنویسید کل عمر
پشت دری که باز نمیشد نشسته بود

***

مطلب مشابه: شعر خستگی و خسته شدن از زندگی با متن های غمگین و پر احساس

شعر بلند سنگ قبر برای خودم


الا ای رهگذر منگر چنین بیگانه بر گورم

چه می خواهی چه میجویی در این کاشانه ی عورم

چه سان گویم چه می جویی حدیث قلب رنجورم

نمی دانی چه می دانی که آخر چیست منظورم؟

تن من لاشه ی فقر است و من زندانی زورم

 

 

کجا می خواستم مردم ؛ حقیقت کرد مجبورم

فتادم در شب ظلمت به قعر خاک پوسیدم

ز بس که با لب محنت زمین فقر بوسیدم

همان دهری که با پستی به سندان کوفت دندانم

به جرم اینکه انسان بودم و می گفتم انسانم

***

مطلب مشابه: متن سنگ قبر پدر؛ شعر و نوشته سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبرم


بر سنگ مزارم بنویسید که بـــیدار نبود

او خفته به خاک از غــــم بـــســیار نبود

بر سنگ مزارم بنویسید که هنگام سفر

عاشق شده و در تب دیــــــــــــــدار نبود

آنگاه که در گـــــــور نهادنــــــــــــــــــد مرا
همه دانند به جز قســــــمت و اجبار نبود

***

متن شعر زیبا برای سنگ قبر خودم


کنون ای رهگذر در قلب این سرمای سرگردان

به جای گریه بر قبرم بکش با خون دل دستی

که تنها قسمتش زنجیر بود از عالم هستی

به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر با شادی

که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی !!

این مطالب را هم ببینید