شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

شعر و متن برای ذات خراب انسان ها

در اینجا تعدادی شعر با مفهوم برای ذات خراب انسان ها، جملات و متن های کنایه ای برای آدم خراب، بد ذات و دورو را ارائه کرده ایم.

هر آب، آب چشمه ی زمزم نمی شود
هر بو شمیم دلکش مریم نمی شود
آن کس که در حقیقت ذاتش خلوص نیست
علامه هم شود اگر، آدم نمی شود

***

رو فنا شو از صفات و ذات خود
تا ز تو با تو نماند نیک و بد

***

یقین اندر صفاتش کل بپرداخت
طلسم گنج ذات خویشتن کرد
در او پیدا حقیقت نیک و بد کرد
طلسم ذات گنج اوست بنگر

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

حقیقت حق شد و اندر صفا ذات
خبر کرد از نبوت جمله ذرات
چنان بد در صفا دیدار اسرار
که بد خود جان و دل اندر یقین یار

***

متن برای ذات خراب

ز گنج ذات بد آدم حقیقت
سپرده راه کل اندر طریقت

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

حق ذات پاک الله الصمد
که بود به مار بد از یار بد
مار بد جانی ستاند از سلیم
یار بد آرد سوی نار مقیم

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

دادی انصاف و رهیدی از بلا
تو عدو بودی شدی ز اهل ولا
خوی بد در ذات تو اصلی نبود
کز بد اصلی نیاید جز جحود

***

چو میدانست ذات و دیده بد آن
حقیقت یافته بد سر جانان
چرا اندیشه کرد و ناتوان شد
در اینجاگاه رسوای جهان شد

***

شعر برای آدم خراب دورو و بد ذات

ذات او با حق یکی بد در صفت
پر بد از ادراک و علم و معرفت

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

نیکی چو از حد بگذرد

نادان خیال بد کند

***

شیرها ادعا می کنند سلطان جنگلند!

ببر را قوی ترین حیوان دنیا می دانند!

اما خنده ام می گیرد وقتی میبینم به دستور یک انســـان در سیرک بالا و پایین می پرند!

ولی گرگ رام نمی شد!

برای کسی عوض نمی شود و …

همه می دانند بازی کردن با گرگ حکمش مرگ است

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!!

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

من ترسم از گرگ ها نیست ، میدانم کارشان دریدن است ،

اما با ماهیت روباه ها چه کنم

وقتی مدام لباس عوض می کنند ؟ !

***

شعر و جملات کنایه ای برای آدم بدجنس

بعضی آدما

فقط ادای کمک کردن به شما رو درمیارن

***

هر خرابی رو میشه درست کرد

جز ذات خراب

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد هرچه او بالاتر است

***

گر که بینی ناکسان بالا نشینند عیب نیست

روی دریا خیس نشیند قعر دریا گوهر است

***

شعر برای ذات خراب و جملات سنگین کنایه ای برای آدم بد ذات و دورو

اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است

تربیت نا اهلان چون گردکان بر گنبد است

این مطالب را هم ببینید