شعر با وزن ناهمسان با گزیده ای از زیباترین اشعار کوتاه

در این بخش چند شعر با وزن ناهمسان را با گزیده ای از اشعار زیبای احساسی ارائه کرده ایم.

شعر با وزن ناهمسان

شعر با وزن ناهمسان

خاری است درشت صحبت جاهل

کو چشم وفا و مردمی خارد

***

با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

***

نومید مشو ز رحمت یزدان

سبحانک لا اله الا هو

***

من ماه ندیده‌ام کله‌دار

من سرو ندیده‌ام قباپوش

مطلب مشابه: شعر نو عاشقانه استوری؛ اشعار نو دلنشین رمانتیک کپشن

اشعار با وزن نا همسان

دل نیست کبوتر که چو بر خاست نشیند

از گوشهٔ بامی که پریدیم، پریدیم

وحشی بافقی

***

جانا نظری که ناتوانم

بخشا که به لب رسید جانم

***

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین

کس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفت

حافظ

***

همّت طلب از باطن پیران سحرخیز

زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

***

دانی که چه حیات‌ها و مستی‌هاست

در مجلس عشق جان‌سپاری را؟

مطلب مشابه: شعر با هیچ؛ زیباترین اشعار عارفانه و احساسی با کلمه هیچ

کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

***

همین حکایت روزی به دوستان برسد

که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت

***

گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

***

ای سرو بلند قامت دوست

وه وه که شمایلت چه نیکوست!

سعدی

مطلب مشابه: اشعار تک بیتی برای کپشن و گلچین شعر کوتاه عاشقانه از شاعران معروف

این مطالب را هم ببینید