شعر با نسرین؛ مجموعه اشعار کوتاه زیبا با نام نسرین

در این بخش مجموعه شعر با نسرین را گردآوری کرده ایم. در ادامه اشعار کوتاه زیبا با نام نسرین را بخوانید.

شعر با نسرین

شعر با نسرین؛ مجموعه اشعار کوتاه زیبا با نام نسرین

به هر زادن فلک آوازه مرگی دهد با ما
خزان لاله و نسرین هم از باد بهاران پرس

سوی شورستان روان کن شاخی از آب حیات
چون گل و نسرین بخندان خار غم فرسود را

مولانا

یارب آن کعبه مقصود تماشاگه کیست
که مغیلان طریقش گل و نسرین منست

رخش نسرین و بویش نیز نسرین
لبش شیرین و نامش نیز شیرین

گر به خان ام بگذری بینی به پیشش مرز گل

چون گیا پیچیده بر نسرین و سیسنبر مرا

مطلب مشابه: شعر با هستی؛ عاشقانه ترین اشعار با اسم هستی

بهار آمد گل نسریــن نیاورد
نسیمی بوی فروردین نیاورد

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

حافظ

اشعار نسرین

ز نرگس دل ز نسرین سر شکستند
ز قمری پا ز بلبل پر شکستند

پروین اعتصامی

زان چشمه سیم کز سمن رست
نسرین ورقی که داشت می شست

نسیم صبح عنبر بیز شد چون توده غبرا
زمین سبز نسرین خیز شد چون گنبد خضرا

رسیدن گل و نسرین به خیر و نیکی باد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

حافظ

مطلب مشابه: شعر نگار و اشعار کوتاه تک بیتی با اسم و کلمه نگار

مثل نرگس رعنا به عینه گویی
که در چمن به تماشای لاله و نسرین

سلمان ساوجی

شاد زی ای کودک شیرین من
از رخت باغ و گل و نسرین من

آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

حافظ

هر کجا قامت او تا گذری شمشادست
هرکجا طلعت او تا نگری نسرینست

قآنی

جشن فرخنده فروردین است
روز بازار گل و نسرین است

مطلب مشابه: اشعار درباره مژه؛ شعر کوتاه و بلند با موضوع چشم و مژه زیبا

عقیقست یا لب شیرین عذارست یا گل نسرین
جمالست یا مه و پروین گلاله است یا شب تازی

پیش رویت در چمن گشتند آب

از خجالت لاله و نسرین همه

زهی سوسن زهی نسرین بنامیزد بنامیزد
میان مجلس عشرت ز کم گویی و خوشخویی

سنایی

شعر با اسم نسرین

چو بنشست چنان است که از نسرین تلی
چو برخاست چنان است که از سرو تلی

گر بهار و لاله و نسرین بروید گو مروی
پرده بردار ای بهار و لاله و نسرین من

سعدی

نسرین رخ و بنفشه خطت
بی رنگ نموده نوبهاران را

فروغ بسطامی

مطلب مشابه: شعر گل شقایق؛ متن ادبی و جملات زیبا با گل شقایق

رسیده مرتبت رفعت تو بر نسرین
گذشته رایحه سیرت تو از نسرین

گل از نسرین همی پرسدکه چون بودی در این غربت
همی گوید خوشم زیرا خوشیها زان دیار آمد

مولانا

سنبل بـرانداز از طرف بستان
ریحان بر افشان از برگ نسرین

خوی به رخ چون گل و نسرین شده
خرمن مه خوشه پروین شده

خورشید و گلت خوانم هم ترک ادب باشد
چرخ مه و خورشیدی باغ گل و نسرینی

.سعدی

مطلب مشابه: شعر مهتاب؛ زیباترین اشعار تک بیتی، دو بیتی و شعر نو عاشقانه درباره مهتاب

شعر با واژه نسرین از لامعی

ظاهر و باطن نارنج همین دان و ترنح
هر دو ضد گل نسرین و خلاف نرگس

بر گل روی تو چون بلبل مستم واله
برخ لاله و نسرین چه تمنا دارم

بگو آن توده گل را بگو آن شاخ نسرین را
بگو آن فخر خوبان را نگار چین و ماچین را

چون باغبان برون شد آورد خوی خوگان
برکند بیخ نرگس بشکست شاخ نسرین

ناصر خسرو

بنفشه و گل نسرین و سنبل اندر باغ
به صلح باید بودن چو دوستان نه به کین

روی یار است یا گل نسرین
کوی یار است یا بهشت برین رضی الدین آرتیمانی

مطلب مشابه: شعر گل یاس؛ اشعار احساسی زیبا با واژه گل یاس با تک بیتی و شعر بلند

اگر ز دوست همین قد و چهره می جویی
زمین پر از گل و نسرین و سرو و شمشادست

اوحدی

باغ صحرا با سهی سروان نسرین بر خوشست
خلوت و مهتاب با خوبان قو پیکر خوشست

مطالب مشابه را ببینید!

اشعار غمگین عاشقانه + چند شعر زیبای سوزناک احساسی سرشار از غم شعر کودکانه ماه رمضان + چندین شعر زیبای کودکانه مذهبی برای ماه عبادت و روزه شعر عاشقانه تبریک سال نو + شعر زیبای بهار و نوروز تقدیم به عشق و همسر اشعار کودکانه نوروز + چند شعر زیبای به زبان کودکانه برای سال نو اشعار عاشقانه مولوی + مجموعه شعر زیبا از شاعر ایرانی مولانا شعر و متن سنگ قبر؛ شعر زیبا برای سنگ مزار برادر / خواهر جوان شعر کودکانه شب یلدا + مجموعه شعر زیبای کوتاه و بلند برای کودکان ویژه شب چله سخن بزرگان در مورد شب یلدا + تعدادی شعر زیبا در مورد شب یلدا از شاعران مختلف اشعار طاهره صفارزاده؛ مجموعه 30 شعر زیبا از این شاعر و نویسنده چند بیت شعر زیبا با مجموعه شعرهای کوتاه بسیار دلنشین زیبا