سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

در این بخش سخنان مارتین هایدگر فیلسوف معروف آلمانی را با جملات فلسفی آموزنده و زیبا ارائه کرده ایم.

سخنان مارتین هایدگر

مارتین هایدگر (متولد 26 سپتامبر سال 1889 – در گذشته 26 مه 1976) یکی از فیلسوفان معروف قرن ییستم بود. او با روشی نوین به تفکر درباره وجود هستی پرداخت. فلسفه این فیلسوف بر دیدگاه های فیلسوفان دیگر پس از او بسیار تاثیر گذاشت.

سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

جملات آموزنده فیلسوف معروف

در صورتی که شعور را از احساس ها ی مبهم زدوده

و به آگاهی روشن تبدیل کنیم. راه حل بهتری را در مورد این که چگونه می خواهیم باشیم در می یابیم.

وجود نگری پدیدارشناسی به گونه ای که هایدگر بیان می کند.

برداشتی را از تاریخ انسان می گوید که بر رویدادهای گذشته تمرکز ندارد بلکه افراد را برانگیخته می سازد

تا به آینده به تجربیات اصیلی که قرار است روی دهد. بنگرند.

***

نخست سپاس گزاردن آموزید ؛ آنگاه اندیشیدن می توانید.

مطلب مشابه: جملات اریک امانوئل اشمیت فیلسوف فرانسوی با متن های زیبا

این پرسش که انسان کیست. آنقدرها که در بادی امر به نظر می رسد بی خطر نیست.

پاسخ آن به شیوه ای عبرت انگیز و مقتدرانه پیدا خواهد شد که در آن.

ملتهایی خاص در رقابت با ملتهای دیگر. تاریخ خود را شکل می دهند.

***

سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

اندیشیدن. محدود کردن خود به اندیشه ای واحد است که یک روز مانند ستاره ای در آسمان جهان ثابت می ایستد


***

جملات آموزنده مارتین هایدگر

آن کس که اندیشه های بزرگ دارد. باید خطاهای بزرگ مرتکب شود.

***

تامل برانگیزترین نکته ی زمانه ی تامل برانگیز ما. این است که ما همچنان تامل نمی کنیم!

مطلب مشابه: سخنان ایمانوئل کانت با جملات ناب و آموزنده از این فیلسوف آلمانی

نمی خواهیم فلسفه دان شویم. می خواهیم بتوانیم فلسفه بورزیم .

***

بزرگ ترین قدرتی که یک شخص دارد قدرت انتخاب اوست .

***

سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

انسان. سوژه ای سلطه جو نیست.

بلکه صرفا ابژه و دریافت کننده ی هستی است. آفریننده ی زبان نیست. بلکه آفریده ی آن است.

***

هیچ ساعتی هرگز گذشته و آینده را نشان نداده است

مطلب مشابه: سخنان آرتور شوپنهاور و جملات پند آموز از فیلسوف و روانشناس معروف آلمانی

جملات ناب آموزنده مارتین هایدگر

ما در پرسش نباید چشم براه پاسخ باشیم بلکه باید توقع پیدایش انبوهی از پرسشهای تازه را داشته باشیم و به امکان مطرح شدن آنها کمک کنیم

***

ما در دنیا وجود داریم و باید تلاش کنیم خود را با قوانینی دنیایی که داخل آن هستیم سازگار کنیم.

اینکه ما زندگی خودمان را با گفتگوی عادی پر می کنیم نشانگر اینست که

فکر میکنیم قراره تا ابد در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین روزهای متوالی را هدر می دهیم.


***

هر آنچه را که می توان تاریخی دانست . می تواند در طول تاریخ پیدا شود.

سخنان زیبای مارتین هایدگر

فقط یک خدا می تواند ما را نجات دهد

***

ما هنوز به هیچ وجه به قاطعانه درباره ماهیت عمل فکر نکنیم.

مطلب مشابه: سخنان کارل گوستاو یونگ (متن، نقل قول و جملات آموزنده از فیلسوف و روانشناس معروف)

سخنان مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی با جملات فلسفی آموزنده

هنگامی که فیزیک مدرن خود را برای ایجاد فرمول جهانی به کار می گیرد

این چیزی است که این اتفاق رخ می دهد

موجودیت اشخاص خود را در روش کاملا محاسبه شده حل کرده است.

جملات فلسفی مارتین هایدگر

زبان خانه حقیقت است.

چرا همه چیز وجود دارد . به جای هیچ چیز ؟

فضا فی نفسه هیچ نیست. هیچ فضای مطلقی وجود ندارد.

مکان تنها در پیکره ای که حاوی آن است و در انرژی های آن وجود دارد.

***

سرخوشی آگاهانه. دروازه ای است به جاودانگی.

مطلب مشابه: سخنان فرانسیس بیکن | جملات زیبا از فیلسوف و نویسنده انگلیسی فرانسیس بیکن

وقت نداشتن یعنی زمان را به اکنون بد و ناجور هر روزگی افکندن.

در آینده بودن. زمان را به وجود می آورد و فرا می دهد.

اکنون را می سازد و می پردازد و مجال می دهد تا گذشته. در کیفیت “زنده بوده ی” خویش مکرر شود.

***

اگر زمان. مفهوم خود را در ابدیت بازیابد. به ناگزیر بایستی آن را از همانجا نیز دریابیم.


***

ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم

بلکه هیچ حقی هم در این کار نداریم

زیرا قلمرویی که در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است به آهستگی قابل کشف شدن . دسترسی و تفحص در اندیشه است.

***

گفتن و بیانی که کامل تر است تنها پاره ای از اوقات پدید می آید

تنها کسانی که جسورتر هستند نسبت به آن توانمند هستند

زیرا این کاری ست دشوار. مشکل . دست یابی به وجود است.

***

اگر مرگ را به زندگی من بسپارم . آن را اذعان می کنم و به طور کلی آن را درک می کنم

خودم را از اضطراب مرگ و مظلومیت زندگی محروم خواهم ساخت

و تنها پس از آن می توانم خودم باشم.

***

انسان ارباب موجودات نیست انسان چوپان هستی است.

***

هستی و زمان . یکدیگر را متقابلا تعریف می کنند

اما به طریقی که نمی توان آن را اولویت داد

به عنوان چیزی غیرمستقیم قلمداد کرد و یا زمان آخرین آن

به عنوان یک موجودیت محسوب شود.

***

صفات احتمالی بالاتر از واقعی است.

***

فضای زمان به طور معمول در درک فاصله بین دو نقطه زمانی اندازه گیری شده است

نتیجه محاسبه زمان است.

***

بدن انسان اساسا چیزی جز حیوانیت حیوانی نیست.

مطلب مشابه: سخنان هرودوت + جملات فلسفی و آموزنده از فیلسوف یونانی در مورد زندگی و انسان ها

مطالب مشابه را ببینید!

جملاتی درباره رواقیون فیلسوفان یونانی(جملات فلسفی سنگین رواقی گری) جملات زیبای جان استوارت میل؛ سخنان قصار و آموزنده از فیلسوف بریتانیایی جملاتی از نوام چامسکی؛ فیلسوف بزرگ آمریکایی با متن های فلسفی آموزنده جملات فلسفی لودویگ ویتگنشتاین؛ سخنان زیبا و آموزنده از فیلسوف اتریشی جملاتی برتراند راسل و متن های عمیق از فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ جملات سورن کیرکگور فیلسوف بزرگ؛ سخنان زیبای برگزیده فلسفی از او سخنان آموزنده آلن دو باتن نویسنده و فیلسوف؛ سخنان ناب و زیبا وی جملات میشل فوکو فیلسوف بزرگ فرانسوی؛ گزیده سخنان زیبای او جملات فلسفی از دیوید هیوم فیلسوف شک گرا با متن های آموزنده از فیلسوف نابغه سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی