سخنان جالب جرج برنارد شاو + متن های آموزنده و جملات پر محتوا از جرجر برنارد شاو

سخنان و جملات آموزنده جرج برنارد شاو

مجموعه سخنان آموزنده و بسیار پر محتوا از جرج برنارد شاو را در ین مطلب روزانه قرار داده ایم.

جرج برنارد شاو George Bernard Shaw یک نمایش نامه نویس، منتقد ادبی، مبلّغ سوسیالیست و گیاهخوار اهل ایرلند است.

خوش بین ها و بدبین ها هر دو به بشر خدمت کرده اند؛ اولی با آفریدن هواپیما و دومی با آفریدن چتر نجات!

***

نخستین وظیفه‌ی ما نسبت به خودمان این است که نگذاریم تهیدست و بی‌پول شویم.

***

علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد.

***

Jorj 1 e1621850877221

همچنان که عنکبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پی به دام افکندن مرد است.

***

ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند، نه برعکس.

***

راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.

***

سخنان جالب جرج برنارد شاو

یک بطری که تا نیمه آب داشته باشد، از نظر یک فرد خوشبین نیمه پر است، اما از نظر یک فرد بدبین نیمه خالی به شمار می رود.

***

وقتی انسان ببری را بکشد، نامش را تمرین مردانگی می گذارند. ولی وقتی ببری انسان را بدرد، نام این کار را توحش و آدمخواری می نهند؛ تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست.

***

سخنان جالب جرج برنارد شاو

زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.

***

عشق، خطای آشکار فرد در تمایز یک آدم عادی از دیگر آدمهای عادی است.

***

معنی حقیقی آزادی، مسئولیت است و به همین دلیل است که اغلب از آن می ترسند.

***

سخنان جالب جرج برنارد شاو

هرگز برای پول ازدواج نکنید، چون برای پول در آوردن راههای آسانتری هم وجود دارد.

***

سخنان جالب جرج برنارد شاو

یک خانواده شاد چیزی جز یک بهشت زودرس نیست.

***

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی کنند، مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.

مطالب مشابه را ببینید!

متن شادی و شاد بودن؛ شعر، جملات، دلنوشته و سخن بزرگان درباره حس شادی سخن بزرگان درباره موفقیت برای رشد و توسعه فردی در زندگی (60 جمله آموزنده) سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) سخن بزرگان درباره امام رضا (ع) و جملاتی زیبا در وصف امام هشتم جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات متن در مورد نظم + جملات و سخن بزرگان در مورد نظم داشتن و ترتیب متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت متن در مورد شکیبایی + جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد صبر و شکیبایی سخن بزرگان درباره بهار؛ جملات احساسی بزرگان درباره زیبایی بهار