سخنان اسحاق نیوتن با جملات تاثیرگذار و قصار از این دانشمند

در این بخش سخنان اسحاق نیوتن (سِر آیزاک نیوتُن) Sir Isaac Newton فیزیک دان و نویسنده معروف انگلیسی را با جملات قصار و تاثیرگذار گردآوری کرده ایم.

سخنان اسحاق نیوتن دانشمند فیزیک

سخنان اسحاق نیوتن

برای خودم من فقط یک کودک هستم که در ساحل بازی می کنه،
در حالی که اقیانوس های عظیمی از حقیقت در برابر من کشف نشده ست.

رسیدن به ساده ترین حقیقت نیازمند سال ها تفکر است

این زیباترین منظومه خورشید، سیارات و ستاره های دنباله دار تنها می توانند
از تدبیر و فرمانروایی وجودی هوشمند و قدرتمند سرچشمه بگیرند

اگر تا به حال به اکتشافات ارزشمندی دست یافته ام، بیشتر به خاطر توجه صبورانه بوده تا استعدادهای دیگه.

حقیقت زاده سکوت و مراقبه است

مطلب مشابه: سخنان چارلز داروین زیست شناس معروف + جملات و متن های آموزنده وی

سخنان اسحاق نیوتن

تنها یک انگشت شست، حتی اگر هیچ مدرک دیگری وجود نداشته باشد
به تنهایی وجود خدا را به من اثبات می کند

من بزرگ ترین دستاورد خود را تجرد مادام العمر می دانم

جملات آموزنده اسحاق نیوتن

تمام کشفیات من نتیجه اجابت دعاهایم است

اگر منتظر می ماندم تا دیگران برایم وسایل و ابزار بسازند هرگز چیزی نساخته بودم

نمی دانم که در نگاه دیگران چگونه به نظر می رسم اما برای خودم کودک کوچکی هستم که در سواحل وسیع دانش سرگردان است و هر از گاه سنگ ریزه کوچکی را پیدا می کند تا خود را به آن راضی کند در حالی که اقیانوس وسیع حقیقت ناشناخته در برابر من قرار دارد

تمام دانش و درک جهان هستی چیزی جز بازی با سنگ ها و صدف ها
در ساحل دریای بی کران پهناور حقیقت نبود

مطلب مشابه: سخن آموزنده توماس ادیسون + مجموعه جملات و متن های پند آموز از ادیسون

سخنان اسحاق نیوتن

هر کنشی واکنشی به همان مقدار و در جهت مخالف دارد

افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است
اما بزرگ ترین دوست من حقیقت است

بهترین راه برای درک، چند مثال خوب است

آتئیسم بسیار بی معنی است، زمانی که به منظومه شمسی نگاه می کنم
زمین را در فاصله مناسب از خورشید می بینم
تا مقادیر مناسب گرما و نور را دریافت کند
این اتفاق تصادفی نیفتاده است

سخنان و جملات تاثیرگذار اسحاق نیوتن

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد

مطلب مشابه: متن در مورد استعداد + جملات خواندنی و سخن بزرگان در مورد استعداد افراد

سخنان اسحاق نیوتن

حقیقت را همیشه در سادگی می توان یافت نه در کثرت و آشفتگی چیزها

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد
زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

اگر توانسته‌ام دورتر را ببینم، به خاطر ایستادن بر شانهٔ غول‌ها بوده است.

نیروی جاذبه حرکت سیارات را توضیح می دهد
اما نمی تواند توضیح دهد که چه کسی سیارات را به حرکت در می آورد

کسی که فکر نمی‌کند، به ندرت دم فرو می‌بندد.

آن چه می دانیم به اندازه قطره ای است و آن چه نمی دانیم یک اقیانوس است

مطلب مشابه: متن در مورد تجربه + سخن و جملات بزرگان در مورد تجربه افراد در زندگی

سخنان اسحاق نیوتن

من نمی دانم که جهان مرا چه می داند ؟ اما من خود را مانند کودکی می بینم که در کنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بیگاه با یافتن سنگ ریزه ها و یا گوش ماهی های زیباتر و صافتر از حد معمول . خوشحال می شود ؛ حال آنکه اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان کشف نشده پیش رویم گسترده است.

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدف های زیبا بازی می کند . اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

اگر هیچ دلیلی برا اثبات وجود خدا در دست نباشد، انگشت شست به تنهایی من را متقاعد می کند.

آن که مى دانیم، یک قطره است، آن که نمى دانیم، یک اقیانوس.

هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد.

تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند که باعث جذب آنها به یکدیگر می شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مرکز آن و توده ذکر شده، خود، مجذوب توده دیگری است.

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد.

این مطالب را هم ببینید