دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

در این بخش مجموعه دکلمه در مورد نارفیق با متن های سنگین و اشعار درباره دوست بی وفا را ارائه کرده ایم.

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

دکلمه در مورد نارفیق

سلامتیــه همــه اونــایی که خــوبــی کردن ولی بدی دیدن ,

رفاقت کردن ولی نارفیقی دیدن ,

راست گفتن ولی همش دروغ شـنیدن ,

واسه همه دست رفاقت دراز کردن ولی رو دست خوردن ,

هیچ کس رو تنها نذاشتن ولی تنها مـــوندن

اگر روزی در این دنیا شکستی …

اگر بر نارفیقان دل تو بستی …

اگر عاشق شدی عشقت تو را راند …

اگر پایت به گرداب فنا ماند …

اگر غمگین شدی غم با تو پیوســت …

بدان در اوج نابودی خدا هست …

من گرگ شدم
چون رفیقم نارفیقی کرد
گرگ شدم چون رفیقم روباه شد مرا
به خرگوش های جنگل فروخت
من یه گرگ زخمی شدم
اما وای به روزی که که زخم هایم خوب شود
تک تک روباه ها را تا جان به تن دارم میدرم

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

وقتی چترت خداست: …
بگذار ابر سرنوشت هر چقدر می خواهد ببارد
وقتی دلت با خداست: …
بگذار هر کسی می خواهد دلت را بشکند
وقتی توکلت با خداست: …
بگذار هر چقدر می توانند با تو بی انصافی کنند
وقتی امیدت با خداست: …
بگذار هر چقدر می خواهند نا امیدت کنند
وقتی یارت خداست: …
بگذار هر چقدر می توانند نارفیق باشند
بگذار آسمان ببارد …
باکی نیست…
تو با خدا بمان
چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیاست..

مطلب مشابه: متن درباره نارفیق + جملات کنایه ای سنگین برای دوست بی وفا

وقتی دلت با خداست،
بگذار هر کس می خواهد دلت را بشکند …
وقتی توکلت با خداست،
بگذار هر چقدر می خواهند با تو بی انصافی کنند …
وقتی امیدت با خداست،
بگذار هر چقدر می خواهند نا امیدت کنند …
وقتی یارت خداست،
بگذار هر چقدر می خواهند نارفیق شوند …
بگذار هر چقدر می خواهند پشت سرت حرف بزنن.
.همیشه با خدا بمان.

شعر درباره نارفیق

گر نریزد عشق خون عقل را از عجز نیست

داغ نامردی است خون صید لاغر تیغ را

مساز عیش که نامردمی است طبع جهان

مخور کرفس که پرکژدم است بوم و سرا

خاقانی

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند
پر طاووس گران است به کرکس ندهند
آره با توام رفیق نامرد

مطلب مشابه: متن رفیق نامرد و جملات سنگین برای دوست بد و خیانتکار

اگر در راه دین گردیت بودی

ز نامردی خود دردیت بودی

وقتی یارت خداست،
بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند…
همیشه با خدا بمان.

هر کجا مردی بد اکنون همچو تو تردامنند

چند گویی مرد هستم یاد نامردان مکن

اهل را در کوی معنی همچو مردان دستگیر

یار نااهلان مباش و یاد نا اهلان مکن

سنایی

اگر در حلقه مردان نمی‌آیی ز نامردی

چو حلقه بر در مردان برون می‌باش و در می‌زن

مولانا

مطلب مشابه: متن رفیق نامرد و جملات سنگین برای دوست بد و خیانتکار

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

شود راحت به مردن شخص عادی

ز نامردی و یا از نامرادی

ملک الشعرا بهار

بهر نان بر در ارباب نعیم دنیا

مرو ای مرد که این طایفه نامردانند

شهریار

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی

گه فصل خزان و گه بهار آوردی

مردان جهان را همه بردی به زمین

نامردان را بروی کار آوردی

رباعی از ابوسعید ابوالخیر

مهربانی دوای هر دردی است

دشمن جنگ و قهر و دلسردی است

بدترین دشمن جوانمردان

حیله و مکر و رنگ و نامردی است

غلام‌نبی‌اشراقی

مطلب مشابه: عکس نوشته رفیق نامرد برای پروفایل + متن های معنی دار در مورد دوست خائن

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

متن درباره نارفیق

تقصیر تو نبود رفیق

منم که نارفیق بودم

تو نارفیقیای تو

من بی دلیل رفیق بودم…

مهربانی دوای هر دردی است

دشمن جنگ و قهر و دلسردی است

بدترین دشمن جوانمردان

حیله و مکر و رنگ و نامردی است

غلام‌نبی‌اشراقی

چه بیگانه ای بادلم نارفیق

تو جانانه ای بهر من نارفیق

سکوتت مرا تا خدا میبرد

چو شمعم تو پروانه ای نارفیق…

دکلمه در مورد نارفیق؛ اشعار سنگین و متن در مورد رفیق بی وفا

تو هم رفتی که با رفتن بگی که بی وفا هستی
تؤ این دنیای نامردی رفیق نیمه راه هستی
ولی روزی رسد آن روز خدا خود بهتر این داند
چه کردی با من واین دل خدا بر تو همان خواهد.

من گرگ شدم
چون رفیقم نارفیقی کرد
گرگ شدم چون رفیقم روباه شد مرا
به خرگوش های جنگل فروخت
من یه گرگ زخمی شدم
اما وای به روزی که که زخم هایم خوب شود
تک تک روباه ها را تا جان به تن دارم میدرم.

مطلب مشابه: متن در مورد روزگار نامرد + جملات سنگین در مورد بدی انسان های روزگار و زندگی تلخ

این مطالب را هم ببینید