دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده با جملات زیبا

در این مطلب دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده را با متن های غمگین و جملات زیبا ارائه کرده ایم.

متن و دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده

چند سال است که دل تنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری کردم

و نا باورانه روزهایم را به شب هایم گره زدم

و شب هایم را به امید آن که هلال ماه گونه اش را

یک بار دیگر در خواب به نظاره بنشینم به صبح رساندم

طنین صدای دلنشینش همچنان در گوشم

مهربانیش در قلبم و زیبایی چهراش

همیشه در یادم است

دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده با جملات زیبا

چقدر سخته دیگه جای بشقابش تو سفره خالی باشه

چقدر سخته کسی که تو یه جای نرم و گرم خوابش می برد

حالا باید روی خاک و سنگ سخت و سرد بخوابه

آخ پدر شوهر مهربانم چقدر جات پیش ما خالیه …

دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده با جملات زیبا

متن برای پدر شوهر فوت شده

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪر
ﻟﺮﺯﺵ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪﺭ

بعدتو پرواز هرگز لحظه ی خوبی نبود
شانه های خسته ات را دیر فهمیدم پدر

ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪﺭ

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ
ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪﺭ

ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ
ﻋﺸﻖ ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪﺭ

ﺻﺤﻦ ﺍﻏﻮﺷﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺒﺨﺶ
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺪﺭ

مطلب مشابه: متن تسلیت پدر شوهر + جملات رسمی و صمیمانه تسیلت فوت پدر همسر

دلنوشته عروس برای پدر شوهر فوت شده با جملات زیبا

چند سال شده رفتی و از عشق اثری نیست

این زندگی ما به نهالش ثمری نیست

پژمرد دگر آن گل زیبای محبت

از جمع صمیمانه ما هم خبری نیست

این مطالب را هم ببینید