جملات صبح بخیر بارانی + پیام و جمله کوتاه صبح بخیر روز بارانی به دوستان و به عشق زندگی

پیام و جملات صبح بخیر کوتاه بارانی

زیباترین پیام های سلام صبح بخیر بارانی ویژه روزهای بارانی زمستان و پاییز را با جملات کوتاه برای دوستان، همسر و عشق زندگی در ادامه این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

سلام

صبح بارانی زیبای تون بخیر

امیدوارم

دلهایتان چون دشت سبز

لبهایتان چون گل همیشه خندان

قلبتون چون باران باطراوت

روزتون پر از شادی و خوشی باشد

***

جملات صبح بخیر بارانی

دوست داشتن در نم نم باران

حس زیبای است که باران به من می دهد

و در کنار تو معنا پیدا می کند

خوشحالی یعنی عشق تو

***

سلام به امروز

عجب صبح دل انگیز و با صفایی

یکی از زیباترین روزها ی خدا

با باران رحمتش آغاز شد

الهی امروزتون پر طراوت ، شاد و خرم باشد

***

جملات صبح بخیر بارانی

سلام دوستان عزیزم

امیدوارم روزتون پر نشاط

دلتون پر محبت

زندگیتون پر برکت

عاقبت تون بخیر باشه

صبحی پر از طراوت را آغاز کنید

صبح بارونی تون بخیر

***

جملات صبح بخیر بارانی برای عشق

 

جملات صبح بخیر بارانی

امروزتون معطر به بوی مهربانی

دلتون سرشار از عشق و امید

لبتون خندون

تنتون سلامت

زندگیتون پر از آرامش

سلام روز بارانی تون بخیر و شادی

***

جملات صبح بخیر بارانی

سلام

صبح بارانی تون بخیر و نیکی

در این صبح زیبا

الهی تک تک قطرات باران

با تک تک آرزوهای شما یکی شود

و آنها به حقیقت بپیوندند

***

متن عاشقانه صبح بخیر برای عشق و همسر

 

جملات صبح بخیر بارانی

هر روز

آغازی است دوباره برای زندگی جدید

آغازی برای شادمانی

و کاشتن بذر محبت و عشق

صبح قشنگ بارونی تون بخیر

***

جملات صبح بخیر بارانی

در این صبح بارانی

امیدوارم در زندگی تان طراوت و شادابی

و حس زیبای خوشبختی تو تک تک لحظه هاتون جاری باشه

صبح دل انگیز بارانی تون بخیر

***

عکس نوشته صبح بخیر بارانی

 

جملات صبح بخیر بارانی

سلام دوستان مهربان

صبح زیبای بارانی تون بخیر

امیدوارم که قطرات باران آرزوی شما را برآورده کند

و تمام غم ها و غصه هاتون را بشوید.

یک روز بارانی عالی داشته باش

این مطالب را هم ببینید