جملات در مورد تغییر در زندگی + سخنان الهام بزرگان با موضوع تغییر

متن و سخن بزرگان در مورد تغییر در زندگی

جملات متفاوت در مورد تغییر در زندگی و رفتار با سخنان الهام بخش برگان با موضوع تغییرات گسترده در زندگی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

زمان و شرایط به سرعت در حال تغییر هستند؛ ما باید هدفمان را دائما بر آینده متمرکز نگه داریم.
“والت دیزنی”

***

هیچ چیز همیشگی نیست، به جز «تغییر»!
“هراکلیتوس”

***

فقط یک قدم بردار؛ کوچک یا بزرگ بودنش مهم نیست! سپس یک قدم دیگر بردار و هر روز، این کار را تکرار کن. شاید ماه ها و شاید سال ها طول بکشد، اما با هر قدم، مسیر موفقیتت واضح تر خواهد شد.
“آرون راس”

***

جملات در مورد تغییر در زندگی عکس نوشته در مورد تغییر در زندگی

هیچ چیز برای مهم بودن، لازم نیست دنیا را تغییر دهد!
“استیو جابز”

***

اگر منتظر افراد دیگر یا زمان دیگری باشی، تغییر هرگز رخ نخواهد داد؛ این ما هستیم که همه چیز و همه کس منتظرمان است! ما خودمان همان تغییری هستیم که به دنبالش می گردیم.
“باراک اوباما”

***

«تغییر»، قانون زندگی است؛ آنهایی که توجه خود را به گذشته و حال معطوف می کنند، آینده را از دست خواهند داد!
“جان اِف کندی”

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

آموزش، تنها سلاح قدرتمندی است که با آن میتوان دنیا را تغییر داد.
“نلسون ماندلا”

***

شاید نتوانم جهت حرکت باد را تغییر دهم، اما میتوانم بادبانم را طوری تنظیم کنم که مرا به مقصدم برساند!
“جیمی دین”

***

جملات انگیزشی در مورد تغییر

همه رویاهای بزرگ، ابتدا در سر یک رویاپرداز بوده اند! همیشه به یاد داشته باش که تو در درون خودت، قدرت، صبر و اشتیاقی سوزان برای تغییر دنیا داری!
“هریت تابمن”

***

همه در فکر تغییر دنیا هستن اما هیچکس به فکر تغییر خودش نیست!
“لئو تولستوی”

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

ساعت اتاقت، هر روز از نو کارش را شروع میکند؛ پیروزی هایت اهمیتی ندارند؛ شکست هایت هم همینطور! خودت را تحت فشار اتفاقات گذشته قرار نده، و بابت گذشته افسوس نخور.
“سین هیگینز”

***

همه چیز در كیهان در حال دگرگونی است.((پائولو كوئیلو))

***

وقتی چیزی در حال دگرگونی و تغییر است، هرچه در پیرامون آن است نیز دگرون می شود.((پائولو كوئیلو))

***

جملات زیبا در مورد تغییرات در زندگی و رفتار از بزرگان

آن سخنی كه بارقه ای از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می كند؛ زیرا واژه ها و اندیشه ها، گونه ای رادیواكتیویته اند.((فلورانس اسكاول شین))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.((فلورانس اسكاول شین))

***

همه چیز زمانی دگرگون شد كه من متوجه شدم تنها انسانی در روی این كره ی زمین نیستم كه دچار وحشت و هراس شده ام.((استان دیل))

***

تنها با دگرگونی دیدگاه تان خواهید دید كه تا چه اندازه وضعیت زندگی تان دگرگون می شود؛ از این دگرگونی، شگفت زده خواهید شد.((اوا گرگری))

***

اگر هنر یكسره مبتنی بر مشاهده و ابتكار هنرمند بود، كلمه ی “سنت” مفهومی نمی یافت. اما از سوی دیگر، بدون میزان بسیار كمی از مشاهده و ابتكار – كه عیار آن در هر دوره تغییر می یابد – سنت از رشد باز می ماند.((اریك نیوتن))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند: جهان و انسان تفكیك ناپذیرند، جهان گستره ی انسان است و بتدریج كه جهان تغییر می كند، هستی نیز تغییر می یابد.((میلان كوندرا))

***

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات كرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.((گوته))

***

الگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.((شری كارتر اسكات))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.((شری كارتر اسكات))

***

آگاهی، نخستین گام برای فراهم آوردن زمینه ی دگرگونی هایی است كه آرزو دارید در خودتان به وجود آورید.((شری كارتر اسكات))  

***

زندگی، پدیده ای دگرگون شونده است، از این رو، قوانین ما باید به گونه ای باشد كه به ما اجازه ی سازگاری، رشد و لذت را بدهد.((آنتونی رابینز))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

هیچ نوشته ای آنقدر دقیق و درست نیست، مگر آنكه از جریان دگرگونی های همیشگی زندگی جدا نگردد.((كریستین بوبن))

***

نخستین گام كامیابی در زمینه‌ی دگرگونی، به چگونگی باورهای انسان مربوط می‌شود و باورها، سكوی جنبش و كنش او هستند.((استیو چندلر))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

می‌بایست همواره مراقب باشید كه نحوه‌ی برقراری ارتباط با دیگران به گونه‌ای باشد كه دگرگونی مورد پسندی به وجود آورد و از ایجاد هر گونه احساس بد و منفی در دیگران، پیشگیری كند.((آنتونی رابینز))  

***

اگر بخواهید احساسات خود را دگرگون سازید، می‌بایست رفتار و كردارهای خود را دگرگون كنید.((آنتونی رابینز))

***

جملات در مورد تغییر در زندگی

دگرگونی، داروی همه‌ی دردهاست؛ كاری می‌كند كه وجود آدمی، آرام و قرار بگیرد و شادمان و خرسند باشد.((رالف ونگارد))

این مطالب را هم ببینید