جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

جملات و سخنان بزرگان در مورد خواب

در این بخش روزانه جملات زیبا در مورد خواب و رویا و سخن بزرگان در مورد خوابیدن و آثار آن بر زندگی انسان را گردآوری کرده ایم.

خیلی خوبه که صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی که دوست شون داری، در حالی که دیگه دوست شون هم نداری.

ریچارد براتیگان

***

زندگی باید برای بهترین ها که از مقایسه ی خود سر باز می زنند، یک رویا باشد.

فرناندو پسوآ

***

هر کسی خود را در رویا برای لحظه ای سر کرده ی ارتش می پندارد که از نفربَرها گریخته است.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

ما دارنده ی آن چیزی هستیم که از آن کناره می گیریم، چرا که آن را در رویا دست نخورده پاس می داریم.

فرناندو پسوآ

***

تنها آنچه که ما در خیال اش به سر می بریم، به راستی خودمان هستیم و هر آن چه باقی می ماند، چون به حقیقت پیوسته است، به جهان و مردمان بستگی دارد.

فرناندو پسوآ

***

جملات زیبا در مورد خواب و رویا

برای خوشبخت بودن، انسان باید بداند که خوشبخت است، در خواب بی رویا به هیچ وجه خوشبختی وجود ندارد.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

مزیت خیال پرداز در این است که، خیال پردازی عملی تر از زندگی است و خیال پرداز از زندگی لذتی گسترده و بسیار گونه گون تر از اهل عمل می برد.

فرناندو پسوآ

***

به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

***

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.

آندره موروا

***

متن و سخن بزرگان درباره خواب

من افرادی را که در میان اشیاء تاریک پیرامون خود در جستجوی آرامش هستند می شناسم؛ یعنی کسانی که در زمان خواب، اتاق خود را تاریک می کنند یا به درون دخمه می خزند.

فریدریش نیچه

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

گاهی، نرسیدن به یک رویا که با ناشکیبایی و مشتاقانه، خواهان آن هستید، آنچه را به راستی می‌خواهید و به آن نیاز دارید و برای آن ساخته شده‌اید، به شما می‌دهد و می‌بخشد.

آنتونی رابینز

***

تنهای تنها بودن چه خوب است؛ انسان می تواند با خود بلند بلند سخن بگوید و قدم بزند، بی آنکه نگاه ها مزاحم اش شوند، می تواند درون رویایی ناخواسته به پشتی تکیه دهد!

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.

فرناندو پسوآ

***

خیال می کنم که همه قهرمان ها و تمامی شعرهای آزاد در هوای آزاد به تصور درآمده است.

والت ویتمن

***

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد.

فرناندو پسوآ

***

هیچ کس نمی تواند شاه جهان باشد، این یک رویا است و هر یک از ما که به درستی خود را بشناسد، می خواهد شاه جهان باشد.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

همین که بتوانیم جهان را چونان خیال و تصاویر موهوم بنگریم، می توانیم همه ی چیزهایی را که برایمان روی می دهد، خیال تلقی کنیم.

فرناندو پسوآ

***

برای کسی که خیال اش در سطح پوست جای دارد، ماجراجویی یک قهرمان رمان، هیجان شخصی و چه بسا بیشتر است.

فرناندو پسوآ

***

وقتی مرگ شباهتی به خواب ندارد، چرا باید مرگ، خواب باشد؟

فرناندو پسوآ

***

سخنان ارزشمند درباره خواب

آنچه در روشنایی رخ می دهد، در تاریکی نیز ادامه می بابد، یا شاید هم برعکس. هر آنچه در رویا می بینیم، به شرط آنکه بارها تکرار شود، در نهایت بخشی از اقتصاد کلی روان ما و مانند تجربه ای “حقیقی” خواهد شد.

فریدریش نیچه

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

***

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست که لمس شان کنی. اگر رویای خود را لمس کنی خواهد مرد.

فرناندو پسوآ

***

اهل دنیا مانند سوارانی در خواب مانده اند که آنان را می رانند.

امام علی (ع)

***

هنگامی که رویاها می روند، زندگی از دست رفته است.

ریچارد براتیگان

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

ما کودکانی هستیم که چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.

ولتر

***

مردمی که در یک کشور زندگی می کردند و به هم نزدیکتر بودند طبعاً با یکدیگر بیشتر آشنا می شدند و تصور می کردند که بهتر از مردمان دیگری هستند که در کشورهای دیگر زندگی می کنند و در کمال نادانی با یکدیگر می جنگیدند.

جواهر لعل نهرو

***

کمک حسابدار می تواند خود را امپراتور روم بپندارد، پادشاه انگلستان نمی تواند، چرا که او پادشاه انگلیس است و در رویا نمی تواند جز آنچه هست، پادشاه دیگری باشد. واقعیت او، از حس کردن وا می داردش.

فرناندو پسوآ

***

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست.

ریچارد براتیگان

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

همه‌ی رویاهای بشر دست یافتنی هستند و به جرأت می‌توان گفت، رویایی وجود ندارد که نتوانیم به آن دست یابیم.

آنتونی رابینز

***

شادمانه ترین لحظه های من، لحظه هایی است که نمی اندیشم، چیزی نمی خواهم و حتا غرق رویا هم نمی شوم.

فرناندو پسوآ

***

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد.

فرناندو پسوآ

***

اگر مرا همتای خود می پندارید، پس بر بند کفاره ام بکشید. اگر به گونه ای دیگر [مرا] تصور نمی کنید، می خواهم که بر دارم زنید.

فرناندو پسوآ

***

مرگ، شباهتی به خواب ندارد، چرا که انسان در خواب زنده است و می خوابد.

فرناندو پسوآ

***

اگر انسان از نظر فکری از چیزی می زید که وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت، در نهایت هرگز نمی تواند تصور کند که چه چیزهایی وجود دارند.

فرناندو پسوآ

***

جملات در مورد خواب و رویا + سخنان بزرگان در مورد خوابیدن و رویاها

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

آندره موروا

***

اگر به اجبار از چیزی خشنود شوم آن چیز همیشه برایم رخ خواهد داد؛ چرا که برای من قناعت [ =بسنده کاری ] به معنای از دست دادن یک رویا است.

فرناندو پسوآ

***

همه چیز هست چون ما هستیم و همه چیز برای آنانی که ما را در گونه گونی زمان دنبال می کنند، چنین خواهد بود که ما آن را برای خود مشتاقانه ترسیم کرده بودیم، یعنی همان گونه که به پاس خیال مان راستین بوده ایم.

فرناندو پسوآ

***

من برخی شاعران غنا [ =آواز خوش طرب انگیز ] یی سرا را دوست دارم، چون از بینش درست برخوردارند و هرگز حاضر نیستند احساس یا رویا را بیش از یک لحظه به هنر منتقل کنند.

فرناندو پسوآ

***

اکنون در هر کشوری مردم تصور می کنند که خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

جواهر لعل نهرو

***

تجربه ی بدون میانجی، بهانه یا مخفی گاه کسانی است که بی خیال هستند.

فرناندو پسوآ

***

رمان، عرصه ای است که تخیل نیز در آن، مانند رویا، می تواند فوران کند.

میلان کوندرا

مطالب مشابه را ببینید!

متن در مورد شرمساری + جملات و سخنان زیبا در مورد شرمندگی و شرمسار شدن جملات فلسفی لودویگ ویتگنشتاین؛ سخنان زیبا و آموزنده از فیلسوف اتریشی جملات سورن کیرکگور فیلسوف بزرگ؛ سخنان زیبای برگزیده فلسفی از او جملات هاروکی موراکی نویسنده بزرگ ژاپنی؛ سخنان زیبا و آموزنده از او جملاتی از نویسندگان زن ایرانی؛ سخنان زیبای آموزنده از زنان معروف کشورمان جملات میشل فوکو فیلسوف بزرگ فرانسوی؛ گزیده سخنان زیبای او سخنان زیبا و مفهومی مرلین مونرو؛ بازیگر زن زیبای هالیوود جملات درباره ریاضی؛ سخنان زیبا از دانشمندان و ریاضی دانان معروف دنیا جملات بزرگان درباره موسیقی؛ سخنان زیبا درباره دنیای موسیقی متن زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی و سخنان زیبا در مورد مطالعه