جملات تسلیت انگلیسی (متن های ویژه عرض تسلیت به دوست و عزیزان)

جملات ویژه انگلیسی تسلیت گفتن

جملات متفاوت تسلیت به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم. این متن های انگلیسی رسمی و صمیمانه برای عرض تسلیت فوت به عزیزان است.

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time.

تسلیت می‌گم. من به خاطر تو اینجا هستم، هر کمکی که از دست من بر میاد، خصوصا در این شرایط سخت دریغ نکن.

***

I am deeply saddened by the news of your loss. I pray that God will grant you the strength. My most sincere condolences.

از این ضایعه خیلی ناراحتم دعا می‌کنم که خداوند به شما قدرت بدهد. از صمیم قلب تسلیت میگم.

***

I extend my deepest sympathies to you and your family. May the soul of your mother be at peace with our Heavenly Father.

من از صمیم قلب با شما و خانواده شما همدردی می‌کنم.

***

جملات تسلیت انگلیسی

May my condolences bring you comfort and may my prayers ease the pain of this loss.

از صمیم قلب به شما تسلیت می‌گویم و امیدوارم دعاهای من درد این ضایعه را تسکین بخشد.

***

متن انگلیسی تسلیت گفتن

I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences.

عمیقا از غمی که شما و خانوادتون باهاش روبرو شدید،ناراحتم. من رو شریک غمتان بدانید.

***

You and your family are in my heart and mind. My condolences on the passing of your father.

تو و خانواده‌ات در قلب و ذهن من جا دارید. من رو در غم از دست دادن پدرت شریک بدون.

***

He / She would be in our prayers during difficult time
در مواقع گرفتاری، یاد او همیشه در دعایمان باقی خواهد ماند

***

Please accept my condolences
لطفا همدردی من رو بپذیرید ( رو به صاحب عزا )

***

Our thoughts and prayers are with you
یاد و دعاهامون همراه شماست

***

جملات تسلیت انگلیسی

متن کوتاه تسلیت انگلیسی

You have my deepest sympathy
نهایت تاسف و همدردی من رو بپذیرید

***

We are here for you . Call when you need us
ما در کنارت هستیم ( پشتیبانت هستیم ). اگه کمکی ازمون بر اومد بهمون خبر بده ( رو به صاحب عزا )

***

(we will miss (name
دلمون برای ( اسم اون خدا بیامرز ) تنگ میشه ( رو به صاحب عزا )

***

The news of sudden death of your father totally shocked me. He was my real-life mentor, I learned a lot of things from him. He also liked me a lot. I Pray to god to give strength to the whole family to cope up with this loss.

اخبار مرگ ناگهانی پدرت کاملا من را تکان داد. او مربی زندگی من بود، من چیزهای زیادی از او آموختم. او همچنین مرا بسیار دوست داشت. از خدا می خواهم به قدرت به تمام خانواده به مقابله با این از دست دادن.

***

We will never forget the image of his / her energetic and bright face. May God grant him eternal rest and the family the strength to bear his / her untimely passing.

ما هرگز چهره‌ی پرانرژی و نورانی او را فراموش نخواهیم کرد. باشد که خداوند او را بیامرزد و به خانواده‌اش برای تحمل این درگذشت، صبر عطا کند.

***

جملات تسلیت انگلیسی

متن زیبای تسلیت گفتن به انگلیسی

Every time you miss him, search in your heart, there you can feel him, be with him and embrace him. May his gentle soul rest in peace.

هر گاه که دلتنگ او می‌شوید، به قلبتان رجوع کنید، همراه او باشید و او را در آغوش بکشید. باشد که روح او در آرامش باشد.

***

I am deeply saddened by the news of your loss. I pray that God will grant you the strength. My most sincere condolences.

از این ضایعه خیلی ناراحتم دعا می‌کنم که خداوند به شما قدرت بدهد. از صمیم قلب تسلیت میگم.

***

I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences.

عمیقا از غمی که شما و خانوادتون باهاش روبرو شدید،ناراحتم. من رو شریک غمتان بدانید.

***

متن رسمی انگلیسی تسلیت گفتن به دوست

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

***

I am deeply saddened by the loss of your wife / husband. She / He will be truly missed, and I will include you and your family in my daily prayers.
از شنیدن خبر فوت همسرتان از صمیم قلب ناراحت شدم. مطمئنا جای او بسیار خالی خواهد بود و از شما و خانواده‌تان در دعاهای روزمره‌ام یاد خواهم کرد.

***

We lost a great friend, but the universe received a new beautiful star. My condolences to you and your family

Nothing is more painful in life as the separation of a jewel. God rest his soul. My most sincere condolences

***

“We will never forget the image of his energetic and bright face. May God grant him eternal rest and the family the strength to bear his untimely passing

***

“A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds, through us, they live on. Surely she will not be forgotten.”

***

Now, the angels rejoice as a good soul has finally made its way home! My sincere sympathy to you and your family

اکنون، فرشته ها در شور و شادی هستند زیرا یک روح خوب در نهایت به خانه برگشته است! همدردی صمیمانه مرا پذیرا باش.

جملات انگلیسی تسلیت به عزیزان

In this sorrowful time, we would like to extend to you our heartfelt condolences. May our Lord comfort you and your loved ones

***

Our condolences to you and your family on the passing of your _________. May our friendship and prayers ease you through this difficult time

امیدوارم شما و خانواده تان، تسلیت ما برای از دست …… را پذیرا باشید. امیدوارم رابطه دوستی و دعاهای ما بتواند شما را در این دوران سخت کمک کند.

***

“My heartfelt sympathy for the loss of your husband. I know you had a great marriage and loved him so much. I share your grief at this trying time.”

***

It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family

***

May fond memories of your ________ bring you comfort during this hard time in your life. My heart and prayers go out to you and your family

امیدوارم که خاطرات زیبایی که از …. داریم، باعث آرامش خاطرت در این دوران سخت از زندگی باشد. امیدوارم که قلب و دعاهایم باعث آرامش تو و خانواده ات شود.

***

We are sorry for your loss. (Name), was such a great person, (He/She) will live on in our memories forever. My heartfelt condolences

برای درگذشت عزیز سفر کرده شما متاسفیم. (نام)، شخص بزرگی بود، (او) برای همیشه در خاطرات ما خواهد ماند. از صمیم قلب تسلیت می گویم

***

“I’m sorry for your loss. May God ease this painful period for you. Stay strong.”

این مطالب را هم ببینید