جملات تاکیدی برای وسواس فکری و متن هایی برای آرامش اعصاب

در این مطلب مجموعه جملات تاکیدی برای وسواس فکری و غلبه بر آن را گردآوری کرده ایم. خواندن مکرر این متن ها در طول روز می تواند باعث آرامش اعصاب شما شود و وسواس فکری را از شما دور کند.

جملات تاکیدی برای وسواس فکری و متن هایی برای آرامش اعصاب

جملات تاکیدی وسواس فکری

در آمدم مرتباً زیاد می شود .

من در آرامش کامل هستم .

عشق من حد و مرزی ندارد.

من معنویت تمام عیار هستم.

سر تا پای خودم را قبول دارم .

٫در زمانی مناسب اینجا هستم ..

انرژی و توان بی حد و حصر دارم.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی برای رهایی از افکار منفی و دور کردن تفکر سمی

من در افکار مثبت زندگی می کنم .

انگیزه من برای خاطر عشق است .

از شغلم راضی و خوشحال هستم .

در دنیای خود در امن وامان هستم.

درهای زندگی جدیدم را باز می کنم.

عوض کردن خودم خیلی راحت است .

این دنیا برای من بهشت زمینی است.

من ذاتـا برنده هستم .

جملات تاکیدی برای وسواس فکری و متن هایی برای آرامش اعصاب

آزادانه ابراز وجود میکنم.

من فردی مثبت هستم .

من عاشق خودم هستم.

همیشه حق انتخاب دارم.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت برای شادی و عبارات کلیدی قانون جذب برای خوشحالی

من منحصر به فرد هستم .


به کل حیات مرتبط هستم .

من در بطن آرامش قرار دارم.

عشق من حد و مرزی ندارد.

من انسانی سازگار هستم .

متن آرامش اعصاب

مثبت حرف می زنم و مثبت فکر میکنم.

در وجودم قدرت ایجاد تغییر و تحول است.

من تندرست وسرشار از انرژی هستم .

تمام درد و غم های گذشته را میبخشم .

مطلب مشابه: جملات تاکیدی برای پاکسازی ذهن و متن هایی که در حال روحی باید تکرار کنید!

ذهن من وسیله قوی شفا بخشی است.

جملات تاکیدی برای وسواس فکری و متن هایی برای آرامش اعصاب

من با تمام مردم کره خاکی متحد هستم.

در برابر تمام قید وبند ها قد علم می کنم.

دیگران را همان طور که هستند قبول دارم.

من در مرکز حقیقت و صلح و صفا قرار دارم .

به اندازه کافی خوب و شایسته هستم.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت + متن و عبارات انرژی بخش برای زندگی بهتر و مثبت

الگوی ذهن من مثبت و مسرت بخش است.

من فقط سزاوار بهترین ها در زندگی هستم .

با خودم با عشق بی قید وشرط رفتار میکنم .

متن کوتاه برای آرامش ذهن

گام بعدی رابه سوی شغا بخشی بر می دارم.

ابراز وجود از طرق پر بار حق طبیعی من است .

در این لحظه خودم را دوست دارم و تایید می کنم.

من مشتاق هستم خود را از وضعیت فعلی برهانم.

اعتقاد دارم که تغییر فکر ومنش خیلی راحت است.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی + جملات بسیار روحیه بخش و انرژی دهنده انگیزشی

خودم را بابت هر نوع خطا و اشتباهی می بخشم.

من آنقدر ارزش دارم که مورد لطف و محبت قرار گیرم.

باید روی پاهای خودم بایستم و مسئولیت پذیر باشم.

دلم می خواهد تغییرکنم و به رشد معنوی دست یابم .

تمام روابط من در پوششی از عشق و محبت قرار دارد.

خانواده ام را با عشق و محبت خود شاد و سرفراز می کنم .

هر کاری که انجام دهم از روی انتخاب و گزینش خودم است.

امروز روز جدید است و همه خیرهای خوب را خلق می کنم.

جملات تاکیدی برای غلبه بر وسواس

امسال سعی می کنم ذهنیت خود را روی تغییرات مثبت متمرکز کنم.

خیلی راحت وساده گذشته را رها می کنم وبه روند زندگی اعتماد می کنم.

اگر خواستار عشق و محبت و تا یید خانواده ام باشم باید به آنان محبت کنم.

مطلب مشابه: متن انگیزشی و تاکیدی برای بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس

هر آنچه در دنیای بیرونی من رخ میدهد صرفا بازتابی از تفکر محدود من است.


۵۵٫هر چیزی در زندگی ام هر تجربه ای وهر ارتباطی بارتاب ذهنی درون من است.
.

ترس و محدودیتی را که از دیگران دارم رها می کنم و فقط به افکار پر مهرو محبت خودم می پردازم.

من در مرحله بیداری جدیدی در کره ی زمین هستم و مشتاق ام افق فکری خودم را گسترش دهم.

اگر از روی وسواس عادتی دارم باید به ضمیر خود رجوع کنم و گرنه این عادت نباید وجود داشته باشد.

من فقظ به برندگان توجه می کنم به افرادی که سرشان میشود چه کار کنند و زندگی سعادتمندی دارند.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی دوست داشتن خود + سخنان بزرگان در مورد حس عشق به خود


اگر آنقدر صبر کنم تا کامل بی نقص شوم در حقیقت زندگی ام را هدر دادم همین حالا هم عالی هستم .

همیشه رشد معنوی از راههایی به سراغم می آید که توقع ندارم و می دانم که همیشه در امان و امن هستم.

در دنیای درونم شاد وخرم هستم و به همین دلیل از شدن شادی ورجه وُرجه می کنم وچشمانم می درخشد .

برای خلق تجارب فردا از چیزهای بی ارزش ذهنی دیروز استفاده نمی کنم بلکه افکار جدید و زندگی با طراوت جدیدی را ایجاد می کنم.

من آسوده خاطرم و از زندگی لذت می برم می دانم هر آنچه رالازم است بدانم در زمانی مناسب و پشت سر هم بر من آشکار می شود.

سعی نمی کنم دوستم را اصلاح کنم بلکه اول در مورد روح وروان خود کار می کنم و این بهترین خدمتی است که در حق دیگران می شود کرد.

به هر آنچه می گویم توجه می کنم اگر متوجه شوم که در حرفهایم از کلمات منفی و دست و پاگیر استفاده می کنم آنها را فوری عوض می کنم .

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت برای عشق + متن های مثبت انرژی دهنده برای جذب عشق زندگی

جملات تاکیدی برای آرامش ذهن

دلخوری ، رنجش ، انتفاد ، تقصیر و ترس ناشی از سرزنش کردم دیگران است و بدین معنی است که خودمان مسئولیت رویدادها رابه عهده نگرفته ایم.

نباید حس انتقام جویی داشته باشم ، چون هر کاری کنم نتیجه اش به خودم بر می گردد.باید در جایی جلوی لجاجت وسرسختی را گرفت.

دست کم روزی سه مرتبه دستان خود را باز می کنم و می گویم دلم می خواهد عشق خداوند در دلم رخنه کند از این بابت احساس خاطر جمعی میکنم.

احساس تقصیرو گناه هرگز باعث نمی شود که کسی احساس بهتری داشته باشد یا وضعیتی را عوض کند پس چه بهتر که خود را از زندان تقصیر بیرون بیاورم.

برای تغییرو تحول دنیای بیرونی خود باید دنیای درونم را تغییر دهم جالب توجه است لحظه ای که تمایل داشته باشم خودم را عوض کنم کائنات هم به کمک من می آیند و هر آنچه راکه لازم دارم برایم مهـیا می کنند.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت + متن های مثبت و انرژی دهنده برای زندگی خوب و ثروتمند شدن

من با امام مردمان مکانها و چیزهای دور و برم در این دنیا سازگار و یک دل هستم.

تمام آزار و اذیت های قدیمی را رها می کنم و همه را می بخشم ، حتی خودم را.

خودم را به قید و بند همای کهنه و قدیمی خانوادگی و اجتماعی محدود نمی کنم.

نفسی عمیق و عالی می کشم وتمام انرژی ام را صرف حفظ سلامتی ام می کنم.

سنجیده حرف می زنم حرفی نا بجا که دلم نمی خواهد به حقیقت بپیوندد نمی زنم.

برای ایجاد دنیایی که در آن امنیت باشد و همدیگر را دوست بدارند پیشقدم می شوم.

در این مرحله هستم که بهترین دوست خودم باشم و از بودن با خودم نهایت لذت رامی برم.

ایفای نقش قربانی خیلی راحت است چون همیشه کسی هست که تقصیر را گردن او بیندازیم.

هر موقع برای شفابخشی مراقبه ویا تجسم خلاق میکنم در حقیقت با افراد همفکر خود میشوم.

دیگر از خودم انتقاد نمی کنم و بیخودی نظر نمی دهم خودم را همانطور که هستم دوست دارم .

در دلم به دنبال بی انصافی هایی می گردم که ما را وادار کرده است آنها را عفو و رهایشان کنیم.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تاکیدی مثبت + متن و عبارات انرژی بخش برای زندگی بهتر و مثبت جملات تاکیدی مثبت + متن های مثبت و انرژی دهنده برای زندگی خوب و ثروتمند شدن جملات تاکیدی برای کنترل خشم؛ 100 جمله کوتاه تاکیدی برای بخشش و کنترل عصبانیت جملات تاکیدی برای جذب افراد؛ 30 متن شگفت انگیز برای جذب دیگران جملات تاکیدی برای درمان افسردگی؛ سخنانی برای غلبه بر حس و حال بد جملات تاکیدی مثبت الهام بخش و عبارات تاکیدی برای زندگی بهتر جملات تاکیدی رهاسازی و متن کوتاه تاکیدی بخشش جملات تاکیدی عزت نفس و عبارات تاکیدی که باعث افزایش اعتماد به نفس می شوند جملات تاکیدی برای رهایی از افکار منفی و دور کردن تفکر سمی جملات تاکیدی مثبت برای شادی و عبارات کلیدی قانون جذب برای خوشحالی