متن تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند + عکس نوشته

متن و عکس نوشته تبریک روز ملی شدن صنعت نفت

روز 29 اسفند ماه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران به دست مصدق است و به همین ماسبت متن و جملات تبریک ملی شدن صنعت نفت به همراه چند عکس نوشته را در این بخش روزانه آماده کرده ایم.

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد
علّت تحریم ها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر.
سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

***

نه دنبال بمب اتم بودیم و نه نابودی اسراییل،
فقط چون می گفتیم نفتمان مال خودمان باشد، انگلیس و آمریکا ما را تحریم نفتی کردند.
سالروز ملی شدن صنعت نفت، یادآور شکست اولین تحریم نفتی ایران گرامی باد.

***

جملات تبریک روز ملی شدن نفت ایران

نفت هیچ گاه در ایران ملی نشد. نفت دولتی شد. نفت –چه پیش از انقلاب و چه پس از آن- دولتی باقی ماند و اگرچه ظاهر قوانین تغییر کرد و مثلا نفت از درآمد خالصه ی شاهنشاهی به انفال تغییر نام یافت، اما دست دولت در استفاده ی بی حساب از آن، هم چنان باز ماند.

***

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصارطلب نیز چرخهای صنعت می چرخد.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی نخواهد داشت
(دکتر محمد مصدق)

***

 

دست هایمان را گرفته بودند تا بپذیریم که نمی توانیم بر دو پای خویش بایستیم؛ چشم هایمان را بسته بودند تا نبینیم؛ گوش هایمان را بسته بودند تا نشنویم؛ زبان هایمان را بسته بودند تا نگوییم. ماه که برای همیشه پشت ابرها نخواهد ماند و جرقه های آتش زیر خاکستر، کراوات های رنگی شان را خواهد سوزاند. شناسنامه های تاریخی مان شاهدند که ما جز با چشم های خودمان نخواهیم دید و جز با گوش های خودمان نخواهیم شنید. ما نه مزدور به زوریم، نه مأمور معذور، تا آنها بیاموزندمان چگونه راه برویم، چگونه بنشینم و چگونه برخیزیم!
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

شما مردان روزهای خجسته پیروزی و استقامتید. چاه های نفت جنوب، نام ملتی را بر زبان می آورند که بی همتی حاکمانشان را به همت خود خریدند.
شما مردمان همیشه سرورید و مدتی است دشمن، خواب اشک های شکست خود را برای شما می بیند و مدتی است آسمان قبیله یلان را ستاره ای دیگر برآمد؛ به تماشای ستاره، بر بام ها برآیید و از حق خود دفاع کنید که پیروزی برای شماست.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

عکس نوشته پروفایل روز 29 اسفند روز ملی شدن نفت ایران

زمانی، بغض ها در گلو شکسته بود.
زمانی استکبار، خون شهر را به شیشه داشت. فرق خون و نفت، علم به اندازه آگاهی مردمان شهر است.
آن روز، قومی عیار، دشنه جان بر کمر همت بستند تا خون در رگ های اقتصاد وطن، دوباره جاری شد و امروز، دشنه بر کمر عیاران علم سیاست است؛ پس یا علی مرد!
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

واپسین جرعه شوکران زمستان، جاری بود؛ اما بهار، قصد آمدن نداشت. میرنوروز، در گوش مردی گفته بود تا از پشت دروازه های شهرتان عَلَم همتی نبینم، گام برنمی دارم و جان نمی آرم و شهر دانست که دیار سلطه دیوان، شهر بهار نیست.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

دیروزمان را با ملی کردن صنعت نفت آفتابی کردیم و امروز، سربلندی و عزت و افتخارمان را در رشد و شکوفایی و به کارگیری صلح آمیز فن آوری هسته ای، به تماشا خواهیم گذاشت. ما هر روز، شادمانه از پلکان سربلندی و استقلال بالا می رویم. همه کبوتران، پیام آور آرمان خواهی صلح جهانی ما هستند. آه مظلومان جهان، آینه بی اعتمادی ما به استکبار جهانی است. دیروز می خواستند نفت ما را به یغما ببرند و امروز می خواهند ما را از نفس کشیدن منع کنند.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

امشب، همه ستاره ها به من نگاه می کنند.
امشب، همه فرشته ها برای من آواز می خوانند.
امشب، از آسمان بزرگترم و ماه می تواند روی سرانگشتانم بنشیند.
چقدر خوشبختم که همه چشم های دنیا، حیران منند!
مثل همه پرنده ها، سر به آسمان می سایم و سرافرازتر از تمام سروها ایستاده ام.
دیگر هیچ باد بیگانه ای هوس نمی کند شاخه های بهاری استقلال ما را خزانی کند.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

***

دیروز، نفت مان را می بردند، امروز دست به دست هم داده اند که نگذارند میوه های انرژی هسته ای را بچینیم. دیروز غوغای نفت، امروز سودای انرژی هسته ای؛ ما منتظر نخواهیم ماند تا فردایمان را آنها رقم بزنند. فکر داریم که بیاندیشیم و خواهیم اندیشید.

دست داریم که بنویسیم و خواهیم نوشت. زبان داریم که بگوییم و خواهیم گفت. شناسنامه های تاریخی ما را به عدد ایران و به حروف اسلام نوشته اند. ما غیرت مان را نخواهیم فروخت، عزت مان را نخواهیم ریخت و قدرت مان را به رغم بادهای مخالف، به تمام دنیا نشان خواهیم داد.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

دیروزمان را با ملی کردن صنعت نفت آفتابی کردیم و امروز،
سربلندی و عزت و افتخارمان را در رشد و شکوفایی و به کارگیری صلح آمیز فن آوری هسته ای
به تماشا خواهیم گذاشت..
ما هر روز، شادمانه از پلکان سربلندی و استقلال بالا می رویم
همه کبوتران، پیام آور آرمان خواهی صلح جهانی ما هستند
آه مظلومان جهان، آینه بی اعتمادی ما به استکبار جهانی است
دیروز می خواستند نفت ما را به یغما ببرند و امروز می خواهند ما را از نفس کشیدن منع کنند..
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

***

شما مردان روزهای خجسته پیروزی و استقامتید
چاه های نفت جنوب، نام ملتی را بر زبان می آورند که
بی همتی حاکمانشان را به همت خود خریدند
شما مردمان همیشه سرورید و مدتی است دشمن،
خواب اشک های شکست خود را برای شما می بیند و
مدتی است آسمان قبیله یلان را ستاره ای دیگر برآمد
به تماشای ستاره، بر بام ها برآیید و از حق خود دفاع کنید که پیروزی برای شماست
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

دانش اگر در ثریا باشد،
اهالی ایران زمین بدان دست خواهند یافت
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصار طلب نیز
چرخ های صنعت می چرخد..!
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

***

زمانی، بغض ها در گلو شکسته بود
زمانی استکبار، خون شهر را به شیشه داشت..
فرق خون و نفت، علم به اندازه آگاهی مردمان شهر است
آن روز، قومی عیار، دشنه جان بر کمر همت بستند تا خون در رگ های اقتصاد وطن،
دوباره جاری شد و امروز، دشنه بر کمر عیاران علم سیاست است، پس یا علی مرد!
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد…

***

تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

امشب، همه ستاره ها به من نگاه می کنند
امشب، همه فرشته ها برای من آواز می خوانند
امشب، از آسمان بزرگترم و ماه می تواند روی سر انگشتانم بنشیند
چقدر خوشبختم که همه چشم های دنیا، حیران منند!
مثل همه پرنده ها، سر به آسمان میسایم و سرافرازتر از تمام سروها ایستاده ام
دیگر هیچ باد بیگانه ای هوس نمی کند شاخه های بهاری استقلال ما را خزانی کند
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد…

این مطالب را هم ببینید