تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

در این بخش روزانه گزیده جملات تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم های عزیز از جمله مادر، دختر، همسر، مادربزرگ، مادر فوت شده و … را ارائه کرده ایم.

تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به همسر و عشق زندگی

Thank you for making us feel so loved and cared for every single day. For today at least, I hope I can do the same for you. Happy Mother’s day, my darling!

ممنون به خاطر عشق و توجهی که هر روز بهمون میدی. امیدوارم حداقل امروز بتونم جبرانشون کنم. روزت مبارک عزیزم.

You are our world, and I am so happy we get to share our life together. Happy Mother’s day to my adorable wife!

تو دنیای ما هستی و خیلی خوشحالم که تک تک لحظاتمون رو با تو سپری می کنیم. روزت مبارک همسر دلربای من.

To the world you are a mother. To our family, you are the world. Thank you for all that you do for us, we love you dearly. Happy Mother’s Day.

شاید از نظر دنیا تنها یک مادر باشی، اما از نظر ما یک دنیایی. ممنون به خاطر تمام زحماتی که برای ما می کشی. دوستت داریم عزیزم. روزت مبارک.

“We all love you like crazy, and feel so blessed to have you. Happy Mother’s Day.”

دیوارنه وار عاشقت هستیم و از داشتنت بسیار خوشحالیم. روزت مبارک.

Life should not only be lived, it should be celebrated! And today I celebrate you, and the amazing mother you are to our children. You truly are a superstar and we are so lucky to have you in our lives. Thank you for all that you do for us. Happy Mother’s day!

زندگی رو فقط نباید زندگی کرد، بلکه باید جشن گرفت. امروز میخوام به خاطر مادر فوق العاده ای که برای بچه هامون هستی ازت تشکر کنم. تو واقعاً عالی هستی و ما خیلی خوش شانسیم که تو رو در زندگیمون داریم. ممنون به خاطر تمام کارهایی که برامون کردی. روزت مبارک.

Happy Mother’s day to the sweetest woman in the world. Our children are so lucky to have you as their mom, and I’m so blessed to be on this parenting journey with you at my side. Love you so very much!

روز مادر به عزیزترین زن دنیا مبارک. بچه هامون خیلی خوش شانسن که تو مادرشون هستی و من هم خیلی خوشحالم که در کنار تو پدر شدم. خیلی خیلی دوستت دارم.

“How did I get so lucky in marrying you? You continue to inspire this family every day. We love you!”

من چقدر خوش شانس بودم که با تو ازدواج کردم. تو هنوز هم منبع الهام بخش این خانواده هستی. همه ما دوستت داریم.

“Happy Mother’s Day to the best mother and wife in the world. What would we all do without you?”

روز مادر به بهترین مادر و همسر دنیا مبارک. بدون تو چه خواهیم کرد؟

“Thanks for making home the happiest place to be. Happy Mother’s Day.”

ممنون از اینکه یک خونه معمولی رو به شادترین مکان تبدیل می کنی. روزت مبارک.

Happy Mother’s day to the love of my life and mother of our children! Today it’s our turn to spoil you!

روز مادر به عشق زندگیم و مادر بچه هام مبارک. امروز نوبت ماست که نازتو بکشیم.

“Happy Mother’s Day to a woman who truly does it all! I love you so much! Thank you for everything you do for us!”

روز مادر به زنی که وظیفه مادریش رو به خوبی انجام میده مبارک. خیلی دوستت دارم. به خاطر تمام کارهایی که برای ما می کنی ازت ممنونم.

مطلب مشابه: تبریک روز مادر به انگلیسی با 70 جملات و متن ترجمه شده فارسی

تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به مادربزرگ

Your home is the setting of some of my happiest memories. Happy Mother’s Day!

مامان بزرگ عزیزم، خونه تو برام یادآور بهترین و شادترین خاطراتم هست. روزت مبارک.

“Love you, Grandma! Hope you’re surrounded by family this Mother’s Day!”

دوستت دارم مامان بزرگ، امیدوارم در این روز کنار خانواده ات باشی. روزت مبارک

“Happy Mother’s Day, Gram-gram! Thanks for always spoiling me and sneaking me cookies!”

روزت مبارک مامان بزرگ! مرسی که همیشه منو لوس می کردی و غذاهای خوشمزه برام میپختی.

“Happy Mothers Day Grandma, we all love you so much!”

روز مادر مبارک مامان بزرگ، همه ما عاشقت هستیم!

There’s nothing like a mother’s love to give us all the strength we need to succeed. Thanks for everything, Mom.

هیچ چیز مانند عشق یک مادر قدرت لازم برای موفقیت را نمی دهد. به خاطر همه چیز ممنونم مامان!

May all the love you gave to us come back to you a hundredfold on this special day!

امیدوارم در این روز خاص، صد برابر عشقی که نثارمون کردی بهت برگرده!

تبریک روز مادر به مادر عزیز

May your Mother’s Day be filled with as much happiness as you brought to my childhood.

امیدوارم در روز مادر به اندازه تمام شادی هایی که در کودکی بهم دادی شاد باشی!

To the most amazing mom in the entire universe… you! Happy Mother’s Day. Thanks for being so awesome!

تو فوق العاده ترین مادری هستی که در دنیا وجود داره. روزت مبارک. مرسی که اینقدر خوب و باحالی!

May your Mother’s Day be filled with as much happiness as you brought to my childhood.

امیدوارم در روز مادر به اندازه تمام شادی هایی که در کودکی برایم فراهم کردی، شاد باشی.

“Happy Mother’s Day to our matriarch! Thank you for all the love and work you put into this family!”

روز مادر به مادر خانواده مبارک. ممنون بخاطر تمام کارها و همه عشقی که نثار این خانواده کردی.

Thanks for giving me the best things in life: Your love, your care, and your cooking. Happy Mother’s Day!

مرسی از اینکه بهترین چیزهای زندگی رو بهم دادی: عشقت، توجهت و دستپختت رو. روز مادر مبارک!

Wishing you all the love and happiness you so richly deserve. I hope you have a very happy Mother’s Day!

آرزو می کنم غرق شادی و خوشبختی باشی چون لایق آن هستی. امیدوارم روز مادر خیلی خوبی داشته باشی!

“Happy Mother’s Day! Thank you for always being the shining example of what I wanted to be like when I grew up!”

روز مادر مبارک! ممنون از اینکه یک شخصیت نمونه از انسانی بودی که در آینده می خواستم به آن تبدیل شوم!

“Thank you for every hug, word of encouragement, and act of love you’ve given me. Happy Mother’s Day!”

به خاطر تمام حمایت ها، دلگرمی ها و عشقی که به من دادی، ازت ممنونم. روزت مبارک!

مطلب مشابه: عکس پروفایل روز مادر + جملات و اس ام اس تبریک روز مادران عزیز

Happy Mother’s day to the best mom ever. I love you to the moon and back again!

روز مادر به بهترین مادر دنیا مبارک. خیلی خیلی دوستت دارم!

To the best mom in the world, Happy Mother’s Day! Thank you for being chief cook, counselor, taxi-driver, cheerleader, and best all-round mom in the world.

روز مادر مبارک، تقدیم به بهترین مادر دنیا. مرسی که هم آشپز، مشاور، راننده تاکسی، مشوق و بهترین مادر در سرتاسر دنیا هستی!

Thinking of you on Mother’s Day and wishing you lots of love.

در روز مادر به یادت هستم و برایت آرزوی عشقی فراوان دارم.

Happy Mother’s Day to the greatest mom! We don’t say it enough, but we really appreciate all that you do for us every day. You are truly the glue that holds our family together!

روز بهترین مادر مبارک. شاید این کافی نباشه اما به خاطر تمام زحماتی که برامون کشیدی ازت ممنونیم. تو هستی که اعضای خانواده رو کنار هم نگه داشته!

“Wishing you a calm and relaxing Mother’s Day. You deserve to be pampered!”

در روز مادر برایت آرزوی آرامش و شادی می کنم. تو لایق پرستش هستی!

Because of you, I am me. Happy Mother’s Day!

تو دلیل وجود من هستی. روزت مبارک مامان!

Mom…. You’re the best! Thanks for all you do. Happy Mother’s Day!

مامان … تو بهترینی. ازت به خاطرهمه چیز ممنونم. روزت مبارک!

”I love you and wish you the best Mother’s Day!”

دوستت دارم و در روز مادر آرزوی بهترین ها را برایت دارم!

Happy Mother’s Day to one super mommy – we are so lucky to have you! Thanks for all you do!

روز مادر به معرکه ترین مادر مبارک. خیلی خوش شانسیم که تو رو داریم. به خاطر تمام زحماتت ممنونم!

Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day!

ممنون که همیشه هستی مامان جون. روزت مبارک!

I just want you to know how special and fortunate I find myself to be blessed with a grandma as loving, caring and wonderful as you.

می خوام بدونید چقدر خوشبخت هستم که عشق و توجه مادربزرگی مثل شما رو دارم.

“Happy Mother’s Day! Thank you for everything you’ve done for us. It’s more than we can ever repay you!”

روزت مبارک مامان جون! ممنون به خاطر تمام زحماتی که برای ما کشیدی. هرچند تا آخر عمر نمی توانیم زحماتت را جبران کنیم!

Happy Mother’s Day Mom! I feel so blessed to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me. I love you!

روزت مبارک مامان گلم. من خیلی خوشبختم که مامانی مثل شما دارم. مرسی که همیشه بهم ایمان داری و زحمات زیادی برام میکشی. دوستت دارم!

مطلب مشابه: شعر تبریک روز مادر و اشعار احساسی برای مادر جان

تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به مادرشوهر و مادرزن

Can’t thank you enough for giving me the love of my life!

هر چقدر از شما به خاطر اینکه عشق زندگی ام را به من دادید تشکر کنم، باز هم کافی نیست.

“How lucky am I to have gotten you as a Mother-in-law? Happy Mother’s Day from all of us!”

من چقدر خوش شانسم که شما مادر زن / مادر شوهرم هستید. روزتان مبارک.

When I married your son/daughter, I never knew that it would start an amazing relationship with an incredible woman like you. Thanks for being there for our family, we love you very much!

وقتی با پسر / دخترتون ازدواج کردم، فکرش رو نمی کردم که قراره یک ارتباط فوق العاده با زن شگفت انگیزی مثل شما رو شروع کنم. ممنون که همیشه در کنار خانوادمون هستید. خیلی دوستتون داریم.

You always put others first, and today we’ll take the reigns! Looking forward to spoiling you today as you spoil us throughout the year. You’re a super mother in law and I’m so blessed to have you in my life.

همیشه مسائل دیگران برای شما در اولویت قرار داره، اما امروز قضیه فرق می کنه. همانطور که تمام سال شما ما رو لوس می کنی، امروز قراره ما شما رو لوس کنیم. شما فوق العاده ترین مادر زن / مادر شوهر هستید و من خیلی خوشحالم که شما رو در زندگیم دارم.

Happy Mother’s day to the best mother in law! We are so grateful for all that you do for our little family, and so blessed to have you in our lives. Have a great day today!

روز مادر به بهترین مادر زن / مادر شوهر مبارک. به خاطر تمام زحماتی که برای خانواده می کشید ممنونیم و خوشحالیم که شما رو داریم. روز خوبی داشته باشید.

“Thank you for being such a pillar to this family. We all love you so much! Happy Mother’s Day!”

از اینکه مانند یک ستون هوای خانواده ات را داری، ممنونم. همه ما عاشقت هستیم. روز مادر مبارک.

مطلب مشابه: متن تبریک روز مادر از سوی پسر با جملات زیبا و عاشقانه برای مادر

Happy Mother’s day to the sweetest mother in law in the universe! I’m so lucky that when I married your (daughter/son) I got you as another Mom! Have a great day today, you deserve it!

روز مادر به عزیزترین مادر زن / مادر شوهر دنیا مبارک. من چقدر خوش شانسم که بعد از ازدواج با دختر / پسرتون، مادر دیگه ای مثل شما دارم. روز خوبی داشته باشید، چون لایقش هستید.

To the rest of the world you maybe a mere mother in law, but deep down in my heart you are a rock of support during all the troubles of life. I am so grateful for you and the support you give to me. I hope you have a wonderful day today and know how much you are loved!

شاید شما از نظر دیگران تنها یک مادر زن / مادر شوهر باشید، اما در عمق وجود من مظهر استقامت در برابر مشکلات هستید. خیلی خوشحالم که شما و حمایت شما رو دارم. امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشید و می دونید که چقدر دوستتون دارم.

“I can’t imagine life without your love, guidance, and support. Happy Mother’s Day!”

تصور زندگی بدون عشق و راهنمایی و پشتیبانی شما بسیار سخت است. روز مادر مبارک.

“Happy Mother’s Day! Thank you for welcoming me into your family with open arms all those years ago!”

روز مادر مبارک! ممنون از اینکه من را در تمام این سال ها با آغوش باز در جمع خود پذیرفتید.

Sending lots of love to you and we hope you have a wonderful day! Happy Mother’s day!

خیلی دوستت داریم و امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشید. روز مادر مبارک.

مطلب مشابه: استاتوس کوتاه روز مادر + مجموعه 40 جملات زیبا برای بیو، استوری و کپشن

تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر انگلیسی از طرف دختر

Mom, I honestly don’t know how I’d get through each day without you by my side. Thank you for being such a supportive mother to me, and a fantastic grandmother to my children. We all love you so much! Happy Mother’s Day!

مامان جون، نمیدونم روزهایی که کنارم نیستی رو چطور سپری می کنم. ممنون که یک حمایت گر فوق العاده برای من و یک مادربزرگ عالی برای بچه هایم هستی. همه ما عاشقتیم. روزت مبارک.

Mother and daughter are never truly apart, maybe in distance but never in heart. I miss you every day Mom, but know you are with me in spirit. I love you and hope you have a great day!

مادر و دختر هیچوقت از هم جدا نمی شوند. شاید فاصله آن ها را از هم دور کند اما در قلب یکیدگر به هم نزدیکند. همیشه دلتنگت هستم، اما می دانم که در روح و جان من هستی. دوستت دارم و امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشی.

“Every day I feel so lucky to call you my Mom. Enjoy today, you deserve it!”

هر روز از اینکه تو رو مامان صدا می زنم احساس خوشبختی می کنم. امروز روز توست. ازش لذت ببر.

“I love you to the moon and back, Mom! Thank you for always inspiring me to live, love, and laugh!”

قدر یک دنیا دوستت دارم مامان. ممنون که زندگی کردن، عشق ورزیدن و خندیدن رو بهم یاد دادی.

“Happy Mother’s Day to the woman who raised me into the strong, independent woman I am today.”

روز مادر به زنی که من رو قوی و مستقل بار آورد و به کسی که امروز هستم تبدیل کرد، مبارک.

مطلب مشابه: متن تبریک روز مادر به مادر زن عزیز با جملات محبت آمیز و زیبا

Thanks for being an incredible mother and role model to me during my childhood. I am so thankful to have your support and guidance as I navigate through life. Happy Mother’s Day!

ممنون که یک مادر و یک الگوی فوق العاده برای من از زمان بچگی هستی. از اینکه من را در طول زندگی همانند یک راهنما حمایت و راهنمایی کردی، ممنونم. روزت مبارک مامان جون.

“You’re the best listener, the best cook, the best friend, the best Mom I could ever ask for. Happy Mother’s day!”

تو بهترین شنونده، بهترین آشپز، بهترین دوست و بهترین مامانی هستم که از خدا می خواستم. روزت مبارک مامان.

Thank you Mom for showing me how to be the best version of myself. I am a strong woman because a strong woman raised me. I am so thankful for everything you’ve done for me.

ممنون که بهم نشون دادی چطور بهترینه خودم باشم. من یک زن قوی هستم چون یک زن قوی من رو بزرگ کرده. به خاطر تمام زحماتی که برام کشیدی ازت ممنونم.

“Happy Mother’s Day to the best role model I could have ever asked for!”

روز مادر به بهترین الگویی که تابحال داشتم مبارک.

تبریک روز مادر به انگلیسی کوتاه به همه خانم ها با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به خانم های باردار

No other gift in the world will be more special than the gift of motherhood. You’re going to be a great mom! Wishing you a happy Mother’s Day.

هیچ هدیه ای در دنیا ارزشمندتر از هدیه مادر شدن نیست. تو قراره یک مادر فوق العاده بشی. روز مادر شادی برایت آرزو دارم.

Happy Mother’s Day to our favorite mom-to-be with lots of love and anticipation.

روز مادر به کسی که قراره با عشق و انتظار فراوان به یک مادردوست داشتنی تبدیل بشه مبارک.

پیام تبریک روز مادر از طرف پسر

Thanks for all you do for me Mom. Now I’m a parent myself my admiration for you has grown even more. You’re an amazing mom and a brilliant grandmother to my children. We all love you very much!

مامان عزیزم، بخاطر تمام زحماتی که برام کشیدی ازت ممنونم. الان که خودم بچه دار شدم، احترام بیشتری برات قائلم. تو یک مادر عالی و یک مادربزرگ فوق العاده برای بچه هام هستی. همه ما عاشقتیم.

Mom, you are the most outstanding woman in my life, and you’ll always be my number one. Have a very happy Mother’s day!

مامان، تو مهم ترین زن زندگی من هستی و همیشه مهم ترین فرد زندگی من خواهی بود. روزت مبارک. خوش باشی.

“Happy Mother’s Day Mom! Couldn’t do it all without you!”

روزت مبارک مامان. تصور اینکه نباشی خیلی سخته.

Happy Mother’s day to my very own superhero and the No. 1 problem-solver in my life. I hope you have a great day!

روز مادر به ابر قهرمان خودم و بهترین حلال مشکلات زندگیم مبارک. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشی.

مطلب مشابه: متن تبریک روز مادر از سوی دختر با 20 جملات احساسی و عاشقانه

“I’m so proud to be your son. Happy Mother’s Day.”

از اینکه پسر تو هستم افتخار می کنم. روزت مبارک مامان.

“You’re my one and only mom, and I’ll always have a special place in my heart for you. Happy Mother’s Day!”

تو مامان یکی یکدونه من هستی و همیشه در قلبم جایگاه ویژه ای داری. روزت مبارک.

Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and don’t know where I’d be without you. Have a great day today.

مامان عزیزم. ممنون که در دریای طوفانی زندگی همانند لنگر از من مراقبت کردی. دوستت دارم و نمیدونم اگه نبودی الان کجا بودم. روز عالی داشته باشی.

“Mom, from feeding and clothing me, to loving me in the tough times, to helping me succeed in my goals– I owe it all to you.”

مامان من خیلی چیزا بهت بدهکارم. از غذا و لباس گرفته تا عشقی که همواره برای رسیدن به اهدافم نثارم کردی.

With love from the luckiest son in the world.

تقدیم با عشق از طرف خوش شانس ترین پسر دنیا.

“Happy Mother’s day to the woman who raised me into the man I am today. Love you, Mom!”

روز مادر به زنی که من رو به انسانی که اکنون هستم تبدیل کرد مبارک. دوستت داردم مامان.

I feel so lucky to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me each day. Have a great Mother’s day.

من خیلی خوش شانسم که مادری مثل شما دارم. ممنون که همیشه بهم ایمان داشتی و هنوز هم داری. روز خوبی داشتی باشی.

Thanks for everything Mom, you really are one in a million! Love you!

به خاطر همه چی ازت ممنونم مامان، تو واقعاً یکدونه ای.

مطلب مشابه: تبریک روز مادر در گروه برای افراد ( 30 جملات و متن روز مادر)

تبریک روز مادر برای زنی که مانند مادر شما بوده

You have been the mother that I need. Even though you didn’t birth me, you’ve been a wonderful “mother” to me! Happy Mother’s Day!

شما همان مادری بودید که به آن احتیاج داشتم، حتی اگر من را به دنیا نیاورده باشید، باز هم یک مادر فوق العاده برای من بودید. روزتان مبارک.

No one has had a bigger influence on my life than you. Happy Mother’s Day!

هیچ کس بیشتراز شما در زندگی ام تأثیر نگذاشته است. روز مادر مبارک!

You have played such an important part in my life and because of you, I am the person that I am today. I’m so thankful that you’re like a mom to me in every way! Happy Mother’s Day!

شما نقش مهمی در زندگی من ایفا کرده اید و به خاطر شماست که اینچنین فردی تبدیل شده ام. بسیار ممنونم که تحت هر شرایطی مانند مادر من بودید. روزتان مبارک.

I want you to know you are a very special part of my life. Thank you for your love and support.

می خواهم بدانید که شما جایگاه ویژه ای در زندگی من دارید. به خاطر عشق و حمایتی که به من دادید از شما ممنونم.

تبریک روز مادر به دخترتان

You are a wonderful, patient, caring, amazing mom. I couldn’t be more proud to call you my daughter!

تو یک مادر فوق العاده، صبور، دلسوز و عالی هستی. باعث افتخارمه که تو را دخترم صدا می زنم.

Dear Daughter, If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes. I see an incredible mother and I am so proud of the woman you have become.

دختر عزیرم. اگر می توانستم در زندگی یک چیز به تو بدهم، این توانایی بود که به خودت از دید من نگاه کنی. من یک مادر شگفت انگیز می بینم و از اینکه به چنین مادری تبدیل شده ای افتخار می کنم.

Where did the time go? One day you were my little one and the next day, it seemed, you had your own little one. I’ve loved every minute of having you in my life and wish you that same happiness with your own family. Happy Mother’s Day!

زمان چقدر زود می گذرد. زمانی بچه بودی و حالا خودت بچه داری. عاشق تک تک لحظاتی هستم که در زندگی من هستی و آرزو دارم همین خوشبختی را نیز با خانواده ات احساس کنی. روزت مبارک دختر گلم.

تبریک روز مادر از راه دور

I love you and I always will, no matter age or distance. Happy Mother’s Day!

فرقی نمی کنه چند سالم بشه یا چقدر ازت دور باشم، دوستت دارم و همیشه دوستت خواهم داشت. روزت مبارک مامان گلم.

Mom, I cannot thank you enough for what you have done me. You were always there when I needed you the most.

مامان جون، هر چقدر به خاطر کارهایی که برام کردی ازت تشکر کنم، بازم کمه. مرسی که هروقت بهت احتیاج داشتم کنارم بودی.

Home is where your mom is.

خونه همون جاییه که مامانت هست.

تبریک روز مادر به خواهر

Sisters like you are priceless. You have been a wonderful influence on me since I was born, and I know your own children must feel the same way.

داشتن خواهری مثل تو واقعاً ارزشمنده. از وقتی که به دنیا آمدم، نقش پررنگی در زندگی من داشتی و می دانم که فرزندانت نیز همین احساس را دارند.

The very things that have helped you to turn into an awesome mom are the exact same things that have made you the best sister ever! Happy Mother’s Day!

همان چیزهایی که از تو یک مادر عالی ساخته ، تو را به بهترین خواهر برای من نیز تبدیل کرده است. روزت مبارک خواهر گلم.

You have been a great blessing in my life and in the lives of your own family. I’m so proud to call you my sister! Happy Mother’s Day!

تو برای من و خانواده ات یک موهبت بزرگ هستی و باعث افتخارمه که تو رو خواهر صدا می زنم. روزت مبارک.

Celebrating the amazing mom you are to your own kids and the wonderful aunt you are to mine!

روزت مبارک، تو یک مادر عالی برای فرزندانت و یک عمه / خاله فوق العاده برای بچه های من هستی.

مطلب مشابه: اس ام اس روز مادر | جملات روز مادر | متن های ویژه تبریک روز مادر عزیز

تبریک روز مادر به دوست

Your children are so loving, patient, and kind. I know your love and dedication as a mother has made them the incredible people I know them to be. You’re doing a great job. Happy Mother’s Day!

فرزندانت بسیار دوست داشتنی، صبور و مهربان هستند و میدانم عشق و محبت مادری تو است که آن ها را به شگفت انگیزترین کسانی تبدیل کرده است که می شناسم. وظیفه مادری ات را به بهترین نحو انجام می دهی. روزت مبارک.

One of the things I admire most about you is the dedication and effort with which you raise your children. Thanks for your great friendship and for being such a great example. Happy Mother’s Day!

یکی از مواردی که باعث میشه همیشه تحسینت کنم، تلاش و فداکاری است که برای بزرگ کردن فرزندانت انجام می دهی. تو یک دوست فوق العاده و یک نمونه عالی از آن هستی. روزت مبارک دوست خوبم.

تبریک روز مادر به مادر فوت شده

I wish you Happy Mother’s Day and I wish I could do so hugging you tight!!!

روزت مبارک مادر. ای کاش میتوانستم تو را سخت در آغوشم بفشارم!!!

There is no day when I don’t think of you, there is no occasion on which you are not missed.

هیچ روزی نیست که به یادت نباشم، هیچ مناسبتی نیست که جای تو خالی نباشد…

I cannot believe yet, that you are no longer in my life.

هنوز باور نمی کنم که دیگر در زندگی من نیستی.

Mom, your absence represents a wound that I doubt overcome.

مادر، فقدان تو زخمی را نشان می دهد که شک دارم که بهبود بیابد!

I miss you mom and I hate the distance between us….

مادر دلم برایت تنگ شده و از این فاصله ای که بین ماست بیزارم…

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک روز مادر به خواهر و جملات کوتاه زیبا تبریک روز زن به خواهر جان متن ادبی تبریک روز مادر با جملات کوتاه و بلند برای مادر جان پیام تبریک روز مادر به دوستان با جملات ادبی، رسمی و صمیمانه زیبا متن دکلمه روز مادر + جملات کوتاه و بلند در وصف مادر و قدردانی از او جملات تبریک روز مادر به مادر شوهر عزیز با متن های محبت آمیز متن روز مادر و زن (جملات کوتاه ادبی و سنگین تبریک روز مادر و روز زن به عزیزان) متن تبریک روز مادر و روز زن به زبان ترکی استانبولی با ترجمه جملات تبریک روز مادر و زن به زبان بختیاری (لری) به مادر و همسر تبریک روز زن به مادرزن (جملات، متن و اشعار روز مادر به مادر خانم) متن تبریک روز مادر برای استوری و کپشن (جملات، اشعار و عکس نوشته برای مادران عزیز)