بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم

در این بخش از سایت ادبی روزانه قصد داریم چندین بیو کوتاه مفهومی را برای شما دوستان قرار دهیم. شما دوستان نیز می‌توانید این متون کوتاه را در اینستاگرام، واتساپ، توئیتر و … قرار دهید. با ما همراه شوید.

بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏’𝒕

بعضی روزا نمیشه تونست

𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘭𝘪𝘧𝘦?

این زندگی کجاش قشنگه؟

𝖠𝖫𝖮𝖭𝖤 𝖢𝖠𝖭 𝖡𝖤 𝖡𝖤𝖠𝖴𝖳𝖨𝖥𝖴𝖫

تنهایی میتونه زیبا باشه

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

I wish some time of our life we could get alzaymer

کاش میشد یه زمانی از زندگی رو الزایمر گرفت

𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦

قلبه شکسته ادمارو عوض میکنه

𝒊 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒎𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊’𝒎 𝒂𝒘𝒂𝒌𝒆

درد من اینه که تو بیداری ام درگیر کابوسم

𝒘𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒇𝒖𝒍𝒍𝒚 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆

ثروت يعنى توانايى تجربه ى زندگى با تمام وجود

𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏 𝒘𝒆 𝒍𝒂𝒚 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌

اقیانوسی که در اون قرار گرفتیم فکر کردن‌و‌سخت می‌کنه

𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯

بودن تون فقط یه حرفه

Keep your circle small in numbers but high in value

دايره ى ارتباطاتت رو كم تعداد اما پر ارزش نگه دار

𝘤𝘭𝘦𝘢𝘳 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘪 𝘤𝘢𝘯 𝘯𝘰𝘵

ذهن خودت رو از نمیتونم پاک کن

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

جملات بیو با مفهوم

𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒑𝒆𝒂𝒌

هرچی زیرک تر میشی کمتر حرف میزنی

𝒊 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒔

دوست دارم تا پایان بینهایت تو باشم

Only the rain knows how much I want you

فقط بارون میدونه چقدر میخوامت

𝒈𝒐𝒅 𝒊𝒔 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم

𝒘𝒆 𝒈𝒂𝒗𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒓𝒖𝒔𝒕

واسه اعتمادای الکی تاوان های سختی دادیم

𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒐𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒅𝒆𝒔𝒕 𝒆𝒏𝒅

داغ ترین عشق ها سرد ترین پایانو دارن

If you want to be strong learn to enjoy being alone

اگه می‌خوای قوی باشی یاد بگیر که از تنها بودن لذت ببری

مطلب مشابه: بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی

𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒂 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎

تو رویا همیشه حقیقت گمه

𝘱𝘦𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭

ارامش همیشه زیباست

𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒐𝒇𝒇

چیزای قشنگ هیچوقت دنبال خودنمایی نیستن

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

People can’t do many things so they like you cant do them too

مردم نمیتونن خیلی کارهارو بکنن دوست دارن توهم نتونی‌‌

𝘣𝘶𝘵 𝘪 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘦

اما من تنها بودن رو دوست دارم

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒅𝒊𝒆𝒔 𝒃𝒖𝒕 𝒏𝒐𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔

در نهایت همه میمیرن اما همه زندگی نمیکنن

𝒊𝒕𝒔 𝒐𝒗𝒆𝒓!𝒃𝒖𝒕 𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆

تموم شد ولی برای من نه

‌میدونی اونقدر ای کاش های توی دلمو خفه کردم که خیلیاشون مردن.

زندگی مون شده پر از کاش هایی ک هیچ وقت قرار نیست اتفاق بیوفته

The pain means I miss him But I can’t do

درد یعنی دلم براش تنگ شده ولی هیچ غلطی نمیتونم بکنم

𝑺𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒘𝒐 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔

سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمندند‌‌

𝘵𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘤𝘢𝘯’𝘵 𝘴𝘢𝘺

اشک ها کلمه هایی هستن که قلب نمیتونه بگه

مطلب مشابه: بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر

𝘪 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘭𝘪𝘷𝘦 𝘣𝘶𝘵 𝘪’𝘮 𝘥𝘦𝘢𝘥 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦

زنده به نظر میرسم ولی از داخل مردم

‌Sometimes somewords make you awake all night

گاهی یه حرف تموم شب بیدار نگهت میداره

𝖨 𝖶𝖨𝖲𝖧 𝖫𝖨𝖥𝖤 𝖧𝖠𝖣 𝖥𝖫𝖨𝖦𝖧𝖳 𝖬𝖮𝖣𝖤

کاش زندگی هم حالت پرواز داشت

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘳

بعضی شبا حتی ماه هم دلش میگیره

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

متن بیو سنگین

𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳 𝘪𝘵’𝘴 𝘢𝘯 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯

سیاه به رنگ نیست بلکه احساسه

Every pain gives a lesson and every lesson change a person

هر دردی یه درسی میده و هر درسی آدم رو تغییر میده

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘯’𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦

برای هیشکی مهم نیستیم

𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒐𝒏

چرا باید خسته شی به این زودی از من

𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘩𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘵

لبخند بزن اونا متنفرن از این

The best feelings always lead to the worst disasters

همیشه بهترین حس ها بدترین بلا رو سرت میارن

𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘺 𝘮𝘰𝘰𝘯

اون زمانی ماه من بود

𝒘𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒔 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆

تمام اندوه ها را در سکوت گذراندیم

مطلب مشابه: متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص

𝖸𝖮𝖴’𝖫𝖫 𝖭𝖤𝖵𝖤𝖱 𝖴𝖭𝖣𝖤𝖱𝖲𝖳𝖠𝖭𝖣 𝖬𝖤

تو هیچوقت منو درک نمیکنی

Why do I need you when I know I’m going to get hurt?

چرا بهت نیاز دارم در حالیکه میدونم قراره آسیب ببینم

𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒖𝒔

هیچکس بد نبود جز قسمت ما

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺

مردم به واقعیت بی توجه ان

𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘪𝘷𝘦?

منو ندیدی به چی رسیدی؟

The person screaming for his departure does not want to go

آدمی که رفتنش رو داد میزنه نمیخواد بره

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

𝘋𝘳𝘰𝘸𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴

غرق در تاریکی

𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥 𝘪 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘤𝘢𝘳𝘦

ولی اخرشم هیچکس نفهمید من چمه

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘰 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘦

میخواهم که تو مرا بخواهی

𝘪 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘵 𝘥𝘪𝘥𝘯’𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬

من همه تلاشمو کردم که خوشحال باشم ولی نشد

𝒊𝒎 𝒏𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒐𝒓 𝒔𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅

نه خوشحالم نه ناراحت بی‌تفاوتم و خسته

𝖤𝖷𝖯𝖤𝖢𝖳𝖠𝖳𝖨𝖮𝖭 𝖨𝖲 𝖲𝖴𝖥𝖥𝖤𝖱𝖨𝖭𝖦

توقع رنج است

You don’t have to understand everything there is peace in not understanding

همه چیو نباید فهمید بعضی وقتا نفهمیدن آرامش داره

مطلب مشابه: متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام

𝘪 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘥 𝘩𝘢𝘭𝘧 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘱𝘳𝘪𝘥𝘦

به بعضیا هم باید کفت کاش نصف این غرورت شعور داشتی

𝒎𝒚 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒓𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒊 𝒘𝒂𝒔 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚

تنها رقیبم ادمیه که دیروز بودم

𝘯𝘰𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦’𝘴 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

خوشحال نمیشه از خوشیت کسی

You deserve to be happy Not tired not hurt Just happy

تو لیاقت خوشحال بودن رو داری نه خسته نه

صدمه دیده فقط خوشحال

ʙʏ ʜᴀᴛɪɴɢ ʜᴇʀ ʏᴏᴜ ᴏɴʟʏ ʟᴇᴛ ʜᴇʀ ʜᴜʀᴛ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ

با متنفر بودن ازش فقط اجازه میدی بیشتر اذیتت کنه

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

جملات بیو خاص

𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵

ساکت شدنم اولین واکنش من در برابر ناراحتیه

𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊 𝒘𝒂𝒔 𝒂𝒇𝒓𝒂𝒊𝒅 𝒐𝒇 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏

هر چیزی که میترسیدم اتفاق بیوفته اتفاق افتاد

𝖨𝖦𝖭𝖮𝖱𝖤 𝖶𝖧𝖮 𝖨𝖦𝖭𝖮𝖱𝖤𝖲 𝖸𝖮𝖴

کسانی که شما را نادیده میگیرند نادیده بگیرید

𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒔 𝒏𝒐 𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒃𝒆

حد و مرز تعیین کن هر کسی لایق حس و حال تو نیست

𝘯𝘦𝘳𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘬𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴𝘵 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴

آدم های عصبی مهربون ترین قلب هارو دارن

𝖲𝖮𝖬𝖤 𝖬𝖤𝖬𝖮𝖱𝖨𝖤𝖲 𝖭𝖤𝖵𝖤𝖱 𝖫𝖤𝖠𝖵𝖤

بعضی از خاطرات هیچوقت ترک نمیکنن

𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖

هیچوقت فکر نکن کسی از تو بهتره

مطلب مشابه: متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی

𝘴𝘢𝘥 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘱𝘪𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴

نسل غمگین با عکس های شاد

𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘴𝘸𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵

بهترین جواب بی احترامی  فاصله است

𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆’𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗻 𝗶𝘀 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄’𝘀 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿

درد امروز قدرت فردا است

𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘦𝘳

صورت زیبا اما روح زيباتر

𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔

اون چیزی که برای تو در نظر گرفته شده همیشه مال تو هست

Life becomes so much better When you stop expecting anything from anyone

زندگی خیلی بهتر میشه وقتی از کسی انتظاری نداشته باشی

𝐵𝐸 𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸 𝑈𝑁𝑇𝐼𝐿 𝑌𝑂𝑈’𝑅𝐸 𝑉𝐴𝐿𝑈𝐸𝐷

تنها باش تا زمانی که برایت ارزش قائل شن

𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘩𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘺𝘰𝘶

هیچوقت فراموش نکن اونا باهات چجوری رفتار کردن

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

خاص ترین متن های بیو کوتاه

𝖥𝖠𝖢𝖤 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖸 𝖡𝖴𝖳 𝖲𝖮𝖴𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖨𝖤𝖱

صورت زیبا اما روح زيباتر

you are never coming back and i am honestly trying my hardest to be okay with that

تو هیچوقت برنمیگردی ولی من تلاشمو میکنم تا با این قضیه کنار بیام

𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉 𝒊𝒕

انکه را ارزش بدهی انسان بماند ارزوست

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘺 𝘣𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘦

دلم واقعی شدن سناریو مغزمو میخواد

𝖠𝖭𝖣 𝖳𝖧𝖤 𝖧𝖮𝖯𝖤 𝖮𝖥 𝖯𝖤𝖮𝖯𝖫𝖤’𝖲 𝖢𝖠𝖯𝖨𝖳𝖠𝖫

و امید سرمایه ادماس

do whatever makes you happy the days aren’t coming back

هر کاری که خوشحالت میکنه انجام بده روزها برنمیگردن

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘶𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭

آدما از آدما برای فراموش کردن استفاده میکنن

𝖭𝖮 𝖮𝖭𝖤 𝖲𝖤𝖤𝖲 𝖶𝖧𝖠𝖳 𝖸𝖮𝖴 𝖲𝖤𝖤

هیچکس اون چیزی که تو میبینی و نمیبینه

مطلب مشابه: بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق }

one day, you’re going to miss how much i cared about you

یک روز دلت برای اینکه چقدر بهت اهمیت میدادم تنگ میشه

𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘭𝘪𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘰𝘬𝘦 𝘶𝘱

دروغ میگفتن بعضی شبا هیچوقت صبح نشدن

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒖𝒑

زیادی دوست داشتم واسه همین گند زدی

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶

میخوام تموم زندگیم با تو باشه

What is not important to you in 5 years why is it important to you now?!

چیزی که 5 سال دیگه برات مهم نیست الان چرا برات مهمه؟!

ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛs ᴘᴏᴡᴇʀ ɴᴏᴛ ʀɪɢʜᴛ

دنیا به قدرت احترام میزاره نه حق

𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 ? 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙞𝙙 𝙣𝙤𝙩 𝙨𝙚𝙚 𝙝𝙞𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙡𝙪𝙧𝙚𝙨

شانس ؟ پاره شدن هامو ندیدی

𝘪𝘵 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘰𝘰𝘯

زندگی ما رو خیلی زود ساکت کرد

Missing our dreams Our lives have passed strangely

در حسرت آرزۅهامون عجیب عمرمون گذشت

𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘴𝘢𝘭𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘯𝘥

عشق زیادی نمک رو زخمه

𝒉𝒖𝒈 𝒎𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒊 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒔𝒂𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔

بغلم کن تا تمام غمامو فراموش کنم

𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

مرسی گه قلبمو شکستی

همیشه سختی خوب نیست

overthinking is no joke that shit eats you up on the inside

بیش از حد فکر کردن شوخی نیست این فکر و خیالای لعنتی از درون آدمو می بلعن

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

فراموشی نوعی خوشبختیه

𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘪𝘴 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

اسمون ابریه دل منم همینطور

𝖨𝖲 𝖳𝖧𝖤𝖱𝖤 𝖯𝖤𝖠𝖢𝖤

ایا ارامش وجود داره؟

Now the only person I am happy to see is the angel of death

الان تنها کسی ک از دیدنش خوشحال میشم عزرائیله

𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒆‘𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒇𝒆

جدی هممون از این زندگی لعنتی خسته ایم

𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒐𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒓𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆

خیلی فکر می‌کنی مشکل تو همینه

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘯’𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦

برای هیشکی مهم نیستیم

Every pain gives a lesson and every lesson change a person

هر دردی یه درسی میده و هر درسی آدم رو تغییر میده

چندین بیو کوتاه مفهومی و خاص

𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆

ادمای غمگین لبخند زیبایی دارن

𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒐𝒏

چرا باید خسته شی به این زودی از من

𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒐𝒏

چرا باید خسته شی به این زودی از من

You know that people’s hearts are disposable

قلب ادما یبار مصرفه میدونید که

BAD DAYS BUILD BETTER DAYS

روزای سخت روزای بهتر ميسازن

𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑖𝑛 𝑎 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

مطالب مشابه را ببینید!

بیو زندگی واتساپ تلگرام (40 متن بیوگرافی معنی زندگی با جملات سنگین) بیو گنگ اینستاگرام؛ مجموعه 100 متن بیو گنگ شاخ با ترجمه بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق } متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل متن بیوگرافی روبیکا؛ جملات عاشقانه، احساسی، غمگین و شاد گلچین شده