شعر الفبای فارسی و اشعار زیبا با حروف الفبا با ویدیوی آموزشی

در این مطلب شعر الفبای فارسی را به صورت کامل ارائه کرده ایم. این مجموعه شعر از اولین حرف الفبای فارسی یعنی الف و آ شروع می شود و با کلمه ی پایان می یابد. این اشعار الفبایی مناسب گروه سنی پیش دبستانی و دبستانی است و مرتب خواندن این شعر می تواند باعث تقویت حافظه کودکان گردد.

در ادامه ویدیویی با موضوع شعر الفبای فارسی را ببینید.

در ادامه شعر الفبا را با حروف مهم الفبای فارسی ارائه کرده ایم.

14847 935785530495

شعر نشانه ی آا

آ اولم آ اول

همیشه هستم اول

قد بلندی دارم

شکل قشنگی دارم

کفشام و در میارم

پا روی خط می‌ذارم

کلاهی خیلی زیبا

روی سرم می‌ذارم

نه دور دور نه نزدیک

همین وسطا می ذارم

من و ا غیر اول

با هم هستیم تو جدول

با این که یک صداییم

ولی از هم جداییم

بدون منم ا هستم

ا غیر اول هستم

قد بلندی دارم

شکل قشنگی دارم

یادت باشه عزیزم

اما کلاه ندارم

گاهی وسط می آیم

گاهی آخر می آیم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

آ هستم و آ هستم

آ هستم و آ هستم

شعر نشانه ب

بــــ غیر آخرم من

دوست ب آخرم من

در جدول الفبا

هستیم با هم بچه ها

با این که یک صداییم

ولی از هم جداییم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

شکلم که خیلی نازه

دستم رو خط درازه

بچه‌ی خوب می دونه

نقطه دارم یه دونه

نقطه‌ی من پایینه

هر چی دارم همینه

ب آخرم ب آخر

من و می‌شناسی دیگر

آخر میام همیشه

به غیر این نمی شه

حالا من و شناختی

کدوم نشونه هستم؟

ب هستم و ب هستم

ب هستم و ب هستم

شعر نشانه اَ

اَ اولم اَ اول

نگام کنید تو جدول

قد بلندی دارم

شکل قشنگی دارم

همیشه در اولم

فکر نکنی تنبلم

یک کلاه کوچک هم

به روی سر می ذارم

کلام کجه همیشه

به غیر این نمیشه

من و – َ غیر اول

با هم هستیم تو جدول

بدون منم – َ هستم

– َ غیر اول هستم

با این که من کوچکم

میون صداها تکم

قد بلند ندارم

فکر نکنی بی کارم

روی نشانه ها من

سوارم و سوارم

حالا من و شناختی

کدوم نشونه هستم؟

اَ هستم و اَ هستم

اَ هستم و اَ هستم

شعر نشانه م

مــ غیر آخر منم

دوست م آخر منم

ما هر دو یک صداییم

هیچ می‌دونید کجاییم؟

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط همیشه

ببین کشیده میشه

لب های من بسته است

انگاری که خسته است

هیچ نقطه ای ندارم

روی سرم بذارم

نه در بالا نه پایین

نگاه بکن خوب ببین

دوستم م آخره

جاش همیشه آخره

دستش رو خط دراز نیست

کارش همیشه هست بیست

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

م هستم و م هستم

م هستم و م هستم

شعر نشانه ر

تو جدول الفبا

ر هستم ای بچه ها

مثل د تنها هستم

خوشگل و زیبا هستم

رهست صدام همیشه

خیلی کشیده می‌شه

دستم رو خط دراز نیست

کارم همیشه هست بیست

دنباله‌ام رو ببین

گاهی می‌افته پایین

چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

فقط به فکر خویشم

هیچ وقت عوض نمی‌شم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ر هستم و ر هستم

ر هستم و ر هستم

مطلب مشابه: حروف الفبای فارسی + تعداد حروف و آموزش حروف الفبای فارسی و انگلیسی

شعر نشانه د

خوب می‌دونید بچه‌ها

تو جدول الفبا

تنها نشسته هستم

کمر شکسته هستم

د هست صدام همیشه

کشیده هم نمی شه

کی دست من رو دیده؟

به روی خط کشیده؟

با این که خیلی تنهام

ولی دوست بچه هام

خیلی زرنگ و زیبام

اول و وسط میام

گاهی هم آخر میام

از همه بهتر میام

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

د هستم و د هستم

د هستم و د هستم

شعر نشانه س

سبد سبد گل یاس

گلهای توی کلاس

من اومدم بچه ها

به شهرک الفبا

نگاه کنید به اینجا

دارم دو شکل زیبا

س س س س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دندونه‌هام ردیفه

مساوی و دقیقه

دارم سه تا دندونه

بچه‌ی خوب می‌دونه

دوستم ســـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

دنباله‌اش رو خطه

به حرف بعد می‌چسبه

اونم داره دندونه

یه دونه دو دونه سه دونه

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

س هستم و س هستم

س هستم و س هستم

شعرنشانه او

سلام سلام بچه ها

چطوره حال شما؟

ما هر دو تا او هستیم

تو جدول الفبا

کنار هم نشستیم

چون که میام من اول

به من می گن او اول

یه عصای زیبا دارم

کنار دستم می ذارم

دستم رو خط دراز نیست

حوصله ام زیاد نیست

نگام کنید تو جدول

هستم با وغیر اول

اون که عصا نداره

فکر نکنی بی کاره

وسط و آخر میاد

یک کمی با قر میاد

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

او هستم و او هستم

او هستم و او هستم

شعر نشانه‌ی ژ

آهای آهای بچه جون

بچه‌ی خوب و خندون

یادت میاد صدای

حرف ر رو شنیدی

نگاه بکن به من خوب

انگاری اون رو دیدی

اگر که دقت کنی

یه فرقی با ر دارم

بله درسته، سه تا

نقطه سرم می‌ذارم

چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

هیچ وقت عوض نمی‌شم

بدون که خیلی ویژه‌ام

راستی به تو نگفتم

دنباله‌ام رو خط نیست

خوب به من نگاه کن

بگو صدای من چیست

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ژ هستم و ژ هستم

ژ هستم و ژ هستم

شعر نشانه هـ

ای بچه‌های باهوش

به حرف ما بدین گوش

ما همگی هـ هستیم

کنار هم نشستیم

من هـ غیر آخرم

با همه یار و یاورم

غیر از آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط درازه

دو چشم دارم که نازه

هر وقت وسط ـهـ بیاد

هیچ می‌دونید کی میاد؟

اون ـهـ وسطیه

صداش با من یکیه

گاهی که لازم باشه

ـهـ وسط گم بشه

چون که دوسش می‌دارم

جا پای پاش می‌ذارم

اما دو دوست دیگر

به نام ه آخر

یکی ـه چسبانه

با همه مهربانه

آروم و سر به زیره

دست همه رو می‌گیره

اون یکی ه آخر

تنها و بی دردسر

آخر میاد همیشه

چسبیده هم نمی شه

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

هـ هستم و هـ هستم

هـ هستم و هـ هستم

مطلب مشابه: شعر جشن الفبا + سرود کودکانه برای جشن الفبای دانش آموز دبستانی

شعر نشانه چ

آهای آهای بچه‌ها

بچه‌های با صفا

نگاه کنید به جدول

به جدول الفبا

من چـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگه میام

ببین سه نقطه دارم

زیر سرم می‌ذارم

دستم رو خط درازه

قیافه‌ام چه نازه

اما اون دوست بنده

چاقالو و یه دنده

چون که چ آخره

جاش همیشه آخره

اونم سه نقطه داره

توی دلش می‌ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

چ هستم و چ هستم

چ هستم و چ هستم

شعر نشانه ج

چه کاره و چه کاره؟

خ اومده دوباره؟

کی گفته من خ هستم

ج هستم و ج هستم

من جـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگه میام

ببین یه نقطه دارم

زیر سرم می‌ذارم

دستم رو خط درازه

دهان من چه بازه

دوستم ج آخره

اضافه وزنم داره

خورده خیلی آلبالو

شده کمی چاقالو

آخر میاد همیشه

به غیر این نمی‌شه

اونم یه نقطه داره

توی دلش میزاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم ؟

ج هستم و ج هستم

ج هستم و ج هستم

شعر نشانه ل

آهای آهای بچه جون

بچه‌ی خوب و خندون

نگاه بکن به جدول

همیشه این رو بدون

لـ غیر آخر منم

دوست ل آخر منم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط درازه

قیافه‌ام چه نازه

ببین نقطه ندارم

سر به سرت می‌ذارم

ما دوتایی بچه‌ها

دوشکل داریم یک صدا

دوستم ل آخره

از همه حرفا سره

خورده پیاز و دنبه

شده چاق و قلنبه

دستش رو خط دراز نیست

به نقطه‌اش نیاز نیست

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم ؟

ل هستم و ل هستم

ل هستم و ل هستم

شعر نشانه ق

قـ غیر آخر منم

گردی دارم رو تنم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط همیشه

بدون کشیده می‌شه

بچه خوب می‌دونه

نقطه دارم دو دونه

دوستم ق آخره

اونم دو نقطه داره

آخر میاد همیشه

به غیر این نمی شه

شکم داره چه گنده

کسی بهش نخنده

تو جدول الفبا

هستیم با هم بچه‌ها

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ق هستم و ق هستم

ق هستم و ق هستم

شعر نشانه خ

نگاه کنید بچه ها

تو جدول الفبا

ما دوتایی با همیم

رفیقیم و همدمیم

دو شکل داریم یک صدا

خوب گوش بکن با وفا

من خـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگر میام

به جز آخر همه جا

جای منه بچه ها

دارم نقطه یدونه

اینو یادت بدونه

من خ آخر هستم

آخر همه نشستم

خ هست صدام همیشه

یه کم کشیده می‌شه

دستم و کسی ندیده

به روی خط کشیده

یه شکم گنده دارم

خیلی دوسش می دارم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

خ هستم و خ هستم

خ هستم و خ هستم

شعر نشانه ف

فـ غیر آخر منم

گردی دارم رو تنم

اول، وسط نه آخر

جای منه تاج سر

دستم رو خط کشیده است

رنگم کمی پریده است

نقطه دارم یدونه

این و یادت بمونه

جونم بگه براتون

از اون دوستم باهاتون

دوستم ف آخره

تو همه حرفا سره

آخر میاد همیشه

کشیده هم نمی شه

اونم یک نقطه داره

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم ؟

ف هستم و ف هستم

ف هستم و ف هستم

شعر نشانه گ

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

گـ غیر آخر منم

دوست گ آخر منم

ای بچه ی مهربون

این و همیشه بدون

به جز آخر همه جا

جای منه بچه ها

گ هست صدام همیشه

کشیده هم نمی شه

دستم رو خط درازه

شکلم قشنگ و نازه

یادت باشه همیشه

گ بی سرکش نمی شه

بالا سرم دو سرکش

یادت نره زود بکش

دوستم که گ آخره

جاش همیشه آخره

اونم دو سرکش داره

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

گ هستم و گ هستم

گ هستم و گ هستم

شعر نشانه پ

پـ غیر آخرم من

دوست پ آخرم من

ما هر دو یک صداییم

هیچ می‌دونید کجاییم؟

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

انگار کسی نگفته

دستم رو خط می‌افته

بچه‌ی خوب می‌دونه

نقطه دارم سه دونه

نقطه‌هایم پایینه

هر چی دارم همینه

دوستم پ آخره

جاش همیشه آخره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

پ هستم و پ هستم

پ هستم و پ هستم

شعر نشانه و

چه کاره و چه کاره؟

او اومده دوباره؟

کی گفته من او هستم؟

بدون که من و هستم

او نکنی صدایم

چون که ز او جدایم

تو جدول الفبا

هستم همیشه تنها

بچه ی خوب و باهوش

به حرف من بده گوش

دستم رو خط دراز نیست

دهان من که باز نیست

چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

همیشه به فکر خویشم

هیچ وقت عوض نمی شم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

و هستم و و هستم

و هستم و و هستم

شعر نشانه ک

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

کـ غیر آخر منم

دوست ک آخر منم

ای بچه ی مهربون

این و همیشه بدون

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

ک هست صدام همیشه

کشیده هم نمی شه

دستم رو خط درازه

شکلم قشنگ و نازه

یه خط به نام سرکش

بالا سرم زود بکش

دوست من ک آخر

با من همیشه یاور

آخر میاد همیشه

به غیر این نمی شه

اونم یه سرکش داره

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

شعر نشانه اُ

اُ هستم و اُ هستم

یک صدای نو هستم

دو شکل دارم یک صدا

خوب ببینید بچه ها

به من می گن اُ اول

نگام کنید تو جدول

قد بلندی دارم

شکل قشنگی دارم

در اولم بچه ها

با یک نشان زیبا

دوستم -ُ غیر اول

با منه توی جدول

قد بلند نداره

گیسوی کمند نداره

اما خیلی ناقلاست

همش سوار حرفاست

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

اُ هستم و اُ هستم

اُ هستم و اُ هستم

شعر نشانه ی

چه کاره و چه کاره؟

ای اومده دوباره؟

کی گفته من ای هستم؟

بدون که من ی هستم

من یـ غیر آخرم

دوست ی آخرم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

نقطه دارم دو دونه

این و یادت بمونه

دوستم ی آخره

با همه کس یاوره

آخر می‌آد همیشه

به غیر این نمی شه

نه هیچ نقطه‌ای داره

نه دست رو خط می ذاره

ما دوتایی بچه ها

دو شکل داریم یک صدا

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ی هستم و ی هستم

ی هستم و ی هستم

شعر نشانه ش

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه‌ها

شـ غیر آخر منم

دوست ش آخر منم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

هستم خیلی مهربون

یه دست دارم، سه دندون

دستم کشیده می‌شه

به روی خط همیشه

دندونای بامزه

هم قد و هم اندازه

بچه‌ی خوب می دونه

نقطه دارم سه دونه

نقطه‌های من بالاست

هر چی دارم همین هاست

دوستم ش آخره

دست نداره، دل داره

اونم سه تا نقطه شو

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ش هستم و ش هستم

ش هستم و ش هستم

مطلب مشابه: قصه کودکانه جدید و قدیمی زیبا (20 داستان برای کودک از پینوکیو تا پسری در جنگل)

شعر نشانه اِ -ِ ـه ه

ما همگی اِ -ِ ـه ه هستیم

کنار هم نشستیم

اِ اولم اِ اول

نگاه کنید تو جدول

همیشه در اولم

فکر نکنید تنبلم

اول میام همیشه

به غیر این نمی شه

اون دوست ریزه میزه

-ِ غیر اول عزیزه

اون که کمی ناقلاست

همیشه زیر حرفاست

قایم می‌شه اون پایین

زود باش اون و خوب ببین

اما دو دوست دیگر

به نام ـه ه آخر

یکی آخر چسبانه

با همه کس می‌مانه

آروم و سر به زیره

دست همه رو می‌گیره

اون یکی ه آخر

تنها و بی دردسر

آخر می‌آد همیشه

چسبیده هم نمی‌شه

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

اِ -ِ ـه ه هستم

اِ -ِ ـه ه هستم

شعر نشانه ای

ای بچه های باهوش

به حرف ما بدین گوش

ما همگی ای هستیم

کنار هم نشستیم

به من می گن ایـ اول

نگاه کنید تو جدول

من اولم همیشه

به غیر این نمی شه

دارم با خود یک عصا

پرکارم و توانا

دستم رو خط درازه

دو نقطه ام چه نازه

هر وقت وسط یـ بیاد

هیچ می دونید کی میاد؟

اون یـ وسطیه

صداش با من یکیه

اما عصا نداره

دستش و رو خط میاره

اما دو دوست دیگر

به نام ای آخر

یکی قشنگ و نازه

با همه کس می سازه

اما این ای آخر

داره کمی دردسر

باید ه رو بیاری

کنار دستش بذاری

اون وقت با ناز و ادا

ظاهر می شه بچه ها

حالا من و شناختی

کدوم نشونه هستم؟

ای هستم و ای هستم

ای هستم و ای هستم

شعر نشانه ن

سلام سلام بچه‌ها

من اومدم به اینجا

نــ غیر آخرم من

کوچک و لاغرم من

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

نقطه دارم یه دونه

این و یادت بمونه

اما اون دوست بنده

چاقالو و یک دنده

چون که ن آخره

جاش همیشه آخره

اونم یه نقطه داره

توی دلش می ذاره

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

ما دوتایی با همیم

رفیقیم و همدمیم

دو شکل داریم یک صدا

خوب گوش کنید بچه ها

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ن هستم و ن هستم

ن هستم و ن هستم

شعر نشانه ت

کی گفته من ب هستم؟

فقط شبیه‌ش هستم

تــ غیر آخرم من

دوست ت آخرم من

ما هر دو یک صداییم

رفیق با وفاییم

به جز آخر هر کجا

شنیده‌ای این صدا

جای منم همون جاست

شکل من اون جا پیداست

دستم رو خط درازه

شکلم قشنگ و نازه

نقطه دارم بالا سر

دو تا دارم چه بهتر

دوستم ت آخره

با همه کس یاوره

آخر میاد همیشه

به غیر این نمی‌شه

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ت هستم و ت هستم

ت هستم و ت هستم

شعر نشانه ع

(عـ)عین غیر آخرهستم

اوّل، وسط، نشستم

مرا ببین درعاقل

در مزرعه و عادل

( ﻌ ) من عِین وسط هستم

باز کرده‌ام، دو دستم

در وسط می نشینم

دست دوستی می‌گیرم

در شعر وبعد نگاه کن

شکل مرا پیدا کن

( ﻊ)عین آخر چسبانم

من دوستی مهربانم

درآخر می‌نشینم

دست دوستی می‌گیرم

مرا ببین در بَع بَع

در موقع و مربّع

(ع) آخر تنهایم

تنها تنها می‌آیم

آمده ام، در شروع

نشسته‌ام در طلوع

شعر نشانه صـ ص

مادونفر برادر

غیر آخر وآخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده‌ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

شعر تشدید

داستان تشدید این است
داستان چقدر شیرین است
اگر دیدی شکلی را
نشسته است در دوجا
در دو تا بخش جدا
با هم داشتند یک صدا
یکی کناره گیرد
جایش تشدید نشیند
شکلی دندانه دار است
رو دیگری سوار است
کار تشدید همین است
دایم بالا نشین است
نشسته است در بنّا
آمده است در امّا
دیده شود در کفّاش
در نجّار و در نقّاش

آموزش خوا با شعر

خوا

با هم هستیم سه نفر
صداداریم، دو نفر
من که شکل (و) دارم
در وسط هاست،جایم
نوشته می‌شوم، من
خوانده نمی شوم، من
در خواهر وخواب هستم
در تخت خواب نشستم
درهرجایی که من هستم
آروم بیصدا، نشستم

مطالب مشابه را ببینید!

نکات مهم خرید خودروی کارکرده (زمان خرید، تست خودرو، بررسی مشکلات و مدارک لازم) انشا درباره امام رضا (موضوع انشا امام رضا برای دبستان و دبیرستان با مقدمه بدنه و نتیجه گیری) انشا خلیج فارس با چند انشا زیبا کوتاه و بلند برای تمام مقاطع انشا با موضوع نیکوکاری + موضوع انشا نیکی و کمک کردن به دیگران انشا در مورد آسمان شب + چند انشا ادبی زیبای کوتاه در مورد شب مهتابی انشا در مورد یک روز در کلاس درس + 3 انشا کوتاه ادبی برای دبیرستان و دبستان انشا طنز و خنده دار + مجموعه انشا و داستان های طنز و بامزه انشا در مورد ثروت و پولدار شدن + 5 انشا کوتاه و زیبا در مورد افراد ثروتمند انشا نوروز کوتاه و بلند برای پایه های مختلف تحصیلی (8 انشا نوروز) انشا مذهبی (با موضوعات مذهبی نماز، روزه، ماه محرم و خداوند) برای پایه های مختلف تحصیلی