انشا در مورد نوجوان سالم و موضوع “انشا در مورد نوجوانی” برای پایه های مختلف تحصیلی

انشا با موضوع دوره نوجوانی

در این بخش روزانه چند انشا زیبا در مورد دوره نوجوانی و انشا در مورد نوجوان خوب و سالم را برای پایه های مختلف تحصیلی دبستان و دبیرستان به صورت کامل ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

انشا در مورد نوجوانی

نوجوانی دوره انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است و نوجونان در این سن دچار فراز و فرودهایی می شوند و برای آینده و استقلال خود چیزهای جدید یاد می گیرند. یکی از انشاهای خوب انشا در مورد نوجوانی می باشد که در ادامه گردآوری کرده ایم.

انشا در مورد ویژگی های دوران نوجوانی و شکفتن زندگی

دوره نوجوانی، زیباترین مرحله عمر و دوره دریافت ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است. نوجوانی سرآغاز بهار سبز حیات است و فصل شیرین زندگی را در این مرحله میتوان جست. نشاط، تلاش، اراده، نوگرایی و فضیلتجویی در این سالها جلوه میکند، و جرقههای هویتجویی که به نوعی همراه با بازیابی و بازسنجی گذشته خود و جامعه است، در این دوران روشن میشود و هرگاه این اندیشهها با آرمانها و آموزههای اصیل مهدوی و از آن جمله دعای شریف عهد پیوند بخورد، هویت اجتماعی جامعه مسلمین احیا و جامعه به سوی جامعه ایدهال مهدوی پیش خواهد رفت و نویدبخش سعادت بشری خواهد بود.

دوره نوجوانی به دلیل قابلیتها و استعدادهای روحی و جسمی، پذیرای آموزههای اجتماعی دعای عهد است. تنها درمان دردهای بشر، رو آوردن به اسلامی است که در آن امام زمان(عج) به روشنی مطرح و همه دعوتها و کوششها، در جهت احیا تعالیم کتاب خدا و عترت پیامبر(ص) باشد.

مطرح کردن نام و نقش و اثر او در جهان هستی و جهان اسلام، وظیفهای عمومی است و مهدویت، اصلی عمیق و نشاندهنده باوری فراگیر برای خواستههای بشری است.

تشویق و ترغیب و توصیه به انتظار فرج، در واقع تحقق همان پیوستگی روحی و وابستگی منتظران به رهبرشان است، و در این راستا، دعاها نقش ویژهای را ایفا میکنند و یکی از این نیایشها که شامل آموزههای اجتماعی است، دعای عهد است که در آن تجسم یافتن مهدوی و احیای هویت اجتماعی منتظران، تحرک تازهای به منتظران میبخشد و روح خداجویی و خداباوری و مهرورزی را در دل و جان شیفتگان حضرتش پرورش میدهد و او را به عدالتخواهی و ظلمستیزی وا میدارد تا برای نایل شدن به رضایت دوست خود را با گروه مؤمنین پیوند زند و چون او جهانی بیندیشد و با مستضعفین دنیا همدردی کند و با تداوم دعای عهد در هر صبحگاه، آن را نه تنها در خود نهادینه کند، بلکه جامعه را نیز با فرهنگ انتظار همراه کند و نتیجه تداوم دعای عهد، پویایی و تحول خواهی است و عهد و پیمان با امام زمان(عج) در هر سپیدهدم، اظهار آمادگی و مهیا شدن برای اصلاح جامعه و مزین شدن است که در نظام ارزشی اسلام، بالاترین جایگاه و پایگاه برای هر نوجوان و مؤمنی است.

هدف از این نوشتار، آشنایی با آموزههای اجتماعی نیایش عهد است که منتظران را به تلاش برای اصلاح طلبی تحت نظارت حضرت ولی عصر(عج) وامیدارد تا ضمن پیوند با منتظران واقعی و پذیرش فرهنگ مهدوی، خویشتن را مهیای خدمترسانی و روحیه دیگرخواهی و تعهد اجتماعی را شکوفا کنند و با دل و جان برای رسیدن به آرمانهای مهدی بکوشند.


انشا درمورد نوجوانی با مقدمه و نتیجه

مقدمه: درطول زندگی ما انسان ها دوران نوجوانی یکی از دوران های سخت و شکل دهنده ی شخصیت و وجود هرفرد می باشند.

متن انشا : همانطورکه گفته شددوران نوجوانی یکی از شکل دهنده ترین قسمت از زندگی است که بنیه و ریشه ی یک انسان ها تشکیل داده می شود که در ان دوران فرد چشم به جهانی تازه بازمی کندوباحقایق جدیدو احساسات نو و قیافه و تعقیرات جدیدی رو برو می شوند،که این تعقیرات شامل احساسات عاطفی به جنس مخالف نیز می باشد که به دلیل تجربهنداشتن وتازه واردشدن به این دوران،دچارلغزش واشتباه می شوندکه نیاز به کمک گیری از خانواده یعنی پدرومادر که اولین معلم و درس دهنده به فرزندان خودهستدو تجربیات خود راب هترمی توانند در اختیار فرزندان خود قرار دهند و همچنین مشاورها نیز تاثیر زیادی در کمک دهی به این نوجوانان دارند.

در دوران نوجوانی افراد رشته ی تحصیلی خود را انتخاب می کنند تا دانشگاه و شغل خود را باعلاقه و استعداد درونی ادامه دهند و اینده ی خود را شکل دهند. خیلی ها ازانتخاب خود راضی و خشنود می شوند ونقش درست خود را در جامعه پیدامی کنند و گاهی دراین مسیر،خیلی از نوجوانان راه غلط را انتخاب می کنند و پا در مسیر اعتیاد و بی بندو باری می گذارندودرس و مدرسه ی خودرا ترک می کنند و اینده ی خود راتباه می کنند و چندی بعدچیزی جز حسرت برایشان باقی نمی ماندو هرگز نمی توانند به گذشته بازگردندو اشتباه خودرا اصلاح کنند و ان موقع متوجه می شوندکه درس چقداهمیت دارد تا اینده ی خود را تضمین کنند.

نتیجه گیری: بااینکه هریک از دوران از زندگی از جمله کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری حائزاهمیت است و نقش بسزایی داردو هرکدام شکل دهنده ی شخصیت ما می باشنداما نوجوانی پررنگ ترین دوران زندگی می باشد


انشا در مورد نوجوانی

انشا در مورد نوجوانی زیباست چه کنیم تا زیباتر شود

نوجوانی زیباست، به زیبایی ماه، به لطافت گل و به طراوت باران.کسی که پا به دوره نوجوانی میگذارد احساس میکند که بزرگ شده است و باید کارهای بزرگی هم انجام دهد.اوبا نگاهی دیگر به جهان اطراف خود نگاه میکند و همیشه احساس میکند که با دیگران متفاوت است.انسانها در دوران نوجوانی سرشار از شور و اشتیاق،امیدو آرزو و دارای انرژی مضاعف هستند.
نوجوانی بهار زندگیست که همچون اسبی تازه نفس شتابان میرود.نوجوان باید اسب را در صراط مستقیم هدایت کند تا از راه راست خارج نشودو همنشینی با بدان گرفتار نشود.چرا که امام صادق (ع) میفرمایند:نوجوان را قبل از آنکه دشمنان اعتقادی به سراغ آنها بروند حدیث بیاموزید.نوجوانی پایهٔ آینده است،آینده ای که از تلاش و کوشش به دست می آید.
نوجوانی برای همه زیباست ،بهتر است بگوییم زیبا خواهد شد اگر زیبایی های آن را بپذیریم و پرورشش دهیم،مانند بذر گیاه ،با آب صداقت ،با نور مهربانی و با خاک ایمان.بیایید زیبایی نوجوانی را چنان پرورش دهیم که حتی در بزرگسالی هم از آن بهره ببریم و به آن افتخار بورزیم و هیچگاه افسوس نخوریم و نگوییم کاش زمان بر میگشت.
زمان، این کلمه ی پر رمزو راز رازیست برای نوجوانی،رازی که مانند گذشت ابرها،مانند پر زدن پروانه ها و مانند روییدن سبزه ها تنها یک لحظه است ،میاید و سریع میرود . اما کسانی هستند که این لحظه ها را برای خود عمری با لذت و سرزندگی کنند، عمری مانند طلوع دوباره خورشید ،طلوعی زیبا، طلوعی که هیچگاه نمی گویند غروب کرد.
به امید طلوعی بدون غروب بیایید سرزمین نوجوانی خودرا با بهترین بذرها پرورش دهیم و از آنها درختانی پربار بسازیم تا علاوه بر خودمان دیگران هم ار آن بهره ببرند . چرا که امام علی (ع) نیز میفرمایند: دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود میپذیرد.


انشا و پژوهش نوجوان سالم

مقدمه:
نوجوانی یکی از مهم ترین مراحل رشد فکری و جسمی هر انسا ن محسوب می شود. نوجوان در این مرحله از تمام پیله های دوران کودکی خلاص می شود و با فکری جدید به دنیای واقعی قدم بر می دارد.

ما می توانیم در این راه آگاهانه قدم برداریم و زندگی خود را کنترل و مدیریت کنیم.

تنه:
نوجوان شخصی است که از لحاظ جسمانی کامل شده، بلوغ جنسی آن به مرحله  تکامل رسیده و از لحاظ عاطفی اخلاقی و اجتماعی باثبات شده، خود را مستعد و آماده ورود به دنیای جوانی و مراحل بالاتر زندگی حقیقی انسان می کند.

هر نوجوانی باید برای سلامتی فکری ، روحی و جسمی خود فکر کند و در بهترین انتخاب قدم بردارد.

ما باید نسبت به محیط اطراف و واقعیت های جامعه با دید باز و هوشیارانه نگاه کنیم و نسب به دوران کودکی بیشتر مسئولیت پذیرتر و درک بیشتری نسبت به خانواده هایمان داشته باشیم.

چطور می توانیم ویژگی نوجوان سالم را داشته باشیم:
از لحاظ روحی :
می توانیم شناخت بیشتری نسبت به معنویات داشته باشیم و با کمک گرفتن از عنایت خداوند متعال نسبت به تمام سموم در جامعه مصون باشیم .

می توانیم بیشتر به امر تذهیب نفس بپردازیم و در راه دین و مذهب ثابت قدم باشیم.

امر به معروف و نهی از منکر را در راس امور قرار بدهیم و از دروغ و نفاق و ریاکاری پرهیز کنیم .

قدر پدر و مادر را بیشتر بدانیم و نسبت به آنان مهربان تر از گذشته باشیم.

از لحاظ جسمانی :
همیشه مراقب سلامت بهداشت فردی و عمومی خود باشیم ، سعی کنیم یکی از ورزش ها را حتما انجام دهیم تا همیشه پر انرژی و سالم باشیم.

همیشه خوش پوش باشیم و در پوشش هایمان حتما سبک زندگی سلامی را در نظر داشته باشیم.

نظافت شخصی را رعایت کنیم و حمام فراموش نشود .

از عطر و ادکلن مناسب استفاده کنیم، تا همیشه خوش بو باشیم.

تفریحات سالم همچون پیاده روی، رفتن به پارک ، دوچرخه سواری ، اسکیت سواری ، پیاده روی و رفتن در کوه حداقل دو هفته یکبار ، انجام شود.

برای سلامتی روح  و فکر تا حد امکان استفاده تلفن همراه و شبکه های اجتماعی را محدود کنیم تا هم سلامت جسم مان به خطر نیافتد و هم در دام شبکه های اجتماعی نیفتیم که کمترین خطر آن هدر دادن وقت است و بزرگترین ضرر آن باب دوستی با افراد ناباب است که اینده نوجوان و جوانان را تباه می کند.

انشا در مورد نوجوان سالم

از لحاظ اجتماعی :
سعی کنیم خوش برخورد باشیم.
خوش اخلاقی و تواضع در برابر مردم داشته باشیم
الگوهای خوب ، فرهنگی ، ورزشی و مذهبی و … در جامعه داشته باشیم
داشتن شهامت و شجاعت به حق در جامعه برای بیان مطالبات
عفت و پاکدامنی در محافل عمومی و خصوصی
مسئولیت پذیر باشیم نسبت به جامعه
دقت و سنجش نسبت به رفتارهای پرخطر
یک نوجوان سالم باید تمام مسائل را با دقت سنجش کند و نسبت به عواقب کارهای خود با تامل بیشتری پیش برود .

باید نسبت به رفتارهای پرخطر هشیار باشد و از طریق رسانه و خانواده آگاهی و تسلط کاملی بر این مسائل داشته باشد تا در مواقع احساس این رفتارها از جانب شخص دیگر واکنش های متناسبی از خود نشان دهد.

نتیجه گیری
در حالت کلی و خلاصه می توان نتیجه گیری که نوجوان سالم باید ویژگی‌ها و صفات زیر داشته باشد:

ایمان و اعتقاد به خدا
نوجوان سالم هیچگاه نباید ایمان و اعتقاد به خدا را از یاد ببرد

تکریم و احترام به والدین و کسانی که سن‌ بالاتری دارند
اراده و کوشش برای رسیدن به موفقیت
برگزیدن دوست و رفیق مناسب
رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
انجام تفریحات سالم


انشا در مورد نوجوان سالم

مقدمه:درطول زندگی ماانسان ها دوران نوجوانی یکی از دوران های سخت و شکل دهنده ی شخصیت و وجود هرفردمی باشند.

متن انشا :همانطورکه گفته شددوران نوجوانی یکی از شکل دهنده ترین قسمت از زندگی است که بنیه و ریشه ی یک انسان ها تشکیل داده می شود که در ان دوران فرد چشم به جهانی تازه بازمی کندوباحقایق جدیدو احساسات نو و قیافه و تعقیرات جدیدی رو برو می شوند،که این تعقیرات شامل احساسات عاطفی به جنس مخالف نیز می باشدکه به دلیل تجربهنداشتن وتازه واردشدن به این دوران،دچارلغزش واشتباه می شوندکه نیاز به کمک گیری از خانواده یعنی پدرومادر که اولین معلم و درس دهنده به فرزندان خودهستدو تجربیات خودرابهترمی توانند در اختیار فرزندان خود قرار دهندوهمچنین مشاورهانیزتاثیرزیادی درکمک دهی به این نوجوانان دارند.

انشا در مورد نوجوان سالم
دردوران نوجوانی افراد رشته ی تحصیلی خود را انتخاب می کنند تا دانشگاه و شغل خودراباعلاقه و استعداد درونی ادامه دهندو اینده یخودرا شکل دهند.خیلی ها ازانتخاب خود راضی و خشنود می شوند ونقش درست خود را در جامعه پیدامی کنند وگاهی دراین مسیر،خیلی از نوجوانان راه غلط را انتخاب می کنند و پا در مسیر اعتیادو بی بندو باری می گذارندودرس و مدرسه ی خودرا ترک می کنندو اینده ی خود راتباه می کنندو چندی بعدچیزی جز حسرت برایشان باقی نمی ماندو هرگز نمی توانند به گذشته بازگردندو اشتباه خودرا اصلاح کنندو ان موقع متوجه می شوندکه درس چقداهمیت دارد تااینده ی خودرا تضمین کنند.

نتیجه گیری:بااینکه هریک از دوران از زندگی از جمله کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری حائزاهمیت است و نقش بسزایی داردو هرکدام شکل دهنده ی شخصیت ما می باشنداما نوجوانی پررنگ ترین دوران زندگی می باشد


موضوع انشا  نوجوانی

زندگی انسان دارای مراحل مختلفی است: کودکی، نوجوانی، جوانی، میان سالی و پیری

نوجوانی مرحله بین کودکی و جوانی است و رشد روانی و فیزیکی انسان در این دوره رخ می دهد.

این دوره برای هر فرد یک دوره حساس است و نحوه گذشتن از آن تاثیر مستقیم بر دوره جوانی می گذارد.

در این دوره مشکلات زیادی برای نوجوان رخ می دهد یکی از آنها هویت فردی است یعنی نوجوان سوالات زیادی درمورد اینکه من کیستم، هدفم چیست؟ از خود می پرسد.

از آنجایی که این دوره بین دو دوره کودکی و جوانی قرار دارد، ممکن است نوجوان در برخورد با مسائل رفتار های کودکانه از خود نشان دهد و از آنجایی که از دوران کودکی عبور کرده سعی میکند که در گرفتن تصمیمات به صورت مستقل رفتار کند.

امام علی درباره نوجوانی می فرماید: دل نوجوان همانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود را می پذیرد.

همکاری خانواده ها و پذیرش نوجوان میتواند باعث شود که نوجوانان این دوره را به سلامت بگذرانند.

محیطی که نوجوان در آن قرار می گیرد و همچنین دوستان و اطرافیان می توانند تاثیر زیادی بر عملکرد و تصمیمات نوجوان داشته باشد.


انشا درمورد نوجوانی پایه نهم

نوجوان کیست؟؟
زندگی انسان شامل چند مرحله است، کودکی نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال
که نوجوانی را حساس ترین و آسیب پذیرترین مرحله از زندگی انسان نامیده اند چرا که بلوغ در این مرحله رخ می دهد.
نوجوانی مرحله است که فرد از دوران کودکی خود خداحافظی میکند و وارد دوره ی جدیدی از زندگیش می شود و به دلیل اینکه به بقیه و حتی خودش نشان دهد که دیگر کودک نیست دچار غرور و همچنین برخی رفتارهای نامتعارف می شود و گاهی دچار سردرگمی می شوند.
به طور مثال وقتی کار اشتباهی انجام میدهند مورد بازخواست قرار میگیرند که تو دیگر کودک نیستی و بزرگ شده ای و در شخصیت تو نیست که این رفتارها و این کارها را انجام میدهی و برعکس در برخی مواقع که و در انجام بعضی از کارها که دوست ندارند نوجوان شرکت کند به او می گویند تو هنوز بچه ای و این کارها برایت زود است.
و همین رفتارها و کلمات هرچند کوتاه که از نظر والدین شاید گذرا باشد ولی برای نوجوان چنین نیست و او دچار پریشانی و سردرگمی می‌شود و نمیداند که باید کدام باشد کودک و یا…
بیشتر نوجوانان در این دوران معتقدند که کسی انها را درک نمی‌کند و اصلا آنها را جدی نمی‌گیرند.
شاید از نظر والدین اینگونه نباشد ولی نوجوان به دلیل حساسیتهایی که در این دوران بسراغش می‌آید افکاری این چنین دارد.
بهترین روش و گزینه برای سپری کردن این دوره دوست بودن با فرزندان است.
چرا نوجوانان با دوستانشان رفتاری صمیمانه و خیلی نزدیکی دارند ولی با خانواده خود نمیتوانند شاید به دلیل سختگیری های بیجا و بیش از حد والدین باشد.
نوجوان را نباید انقد آزاد گذاشت که به بیراهه رود و انقد آن را در تنگنا قرار داد تا با کوچکترین محبت و یا دوستی غریبه ای که به عنوان دوست به او نزدیک شده است به گمراهی کشاند.
من خود نیز نوجوانم و شرایط همسن و سالهای خود را درک میکنم بیایید و کمی روراست تر با خود و خانواده، مردم و محیط اطراف باشیم.
گاهی اوقات با ایتکه میدانیم مسیری که قصد داریم در آن قدم بگذاریم اشتباه است ولی برای جلب توجه و اینکه به دیگران خود را اثبات کنیم در این مسیرها پا میگذاریم.
بیایید باخود رو راست باشیم و حداقل قبل از انجام هرکاری بدون درنظر گرفتن بقیه اول به خود و اینده خود فکر کنیم و برای رسیدن به خواسته هایمان از راههای پوچ و بیهوده دوری کنیم.
به امید موفقیت همه


انشا با موضوع نوجوانی

هر نوجوانی که پا به عرصه ی هستی میگذارد دوران مختلفی از جمله خردسالی ،نوجوانی،جوانی و پیری را پشت سر میگذارد نوجوانی بهار زندگی هر انسانی است بهاری که مثل بادی به سرعت از جلوی دید میگذرد و متوجه گذشتن گذر زمان نمی شویم.
نوجوانی یکی از پرچالش ترین مراحل زندگی است که در آن عواطف واحساسات در حال تغییر هستند هر نوجوانی میتواند در این موقع کوچکترین انتخاب آینده ی خود را در مقابل دیدگانش تجسّم کند و بتواند برای نسل های آینده ی خود الگویی باشد .
هر پدر و مادری باید از نوجوان و جوان خود به خوبی مراقبت کند این دوره دوره ی سختی است که باید نوجوان نیز مراقب خود باشد و با هر کس و ناکسی پیوند دوستی برقرار نکند و به گفته ی دیگران پایه ی زندگی خود را بنا نکند . نوجوان در این دوره میتواند رشته ی تحصیلی که به آن علاقه دارد را انتخاب کند و با پدر و مادر خویش نیز مشورت کند و در آینده بتواند به رتبه ی بالایی برسد ولی دیگر به این بزرگی و کمال تکبر نورزد . در این دوره ی حساسی که هستیم باید مراقب روزا و اطراف خود باشیم .
پس در این دوران که هستیم از لحظات خود بهترین استفاده را بکنیم به فرموده ی پیامبر اسلام که میگوید در این دوره از لحظات خود به نفع احسن استفاده کن تا هرگز افسوس نکنی که چرا این دوره ی پر تب و تاب را به خوبی پست سر نگذاشتیم چون خداوند در آخرت از همه ی لحظات ما سوال میکند که این دوره ای که به تو داده‌ام تا از آن به بهترین نفع استفاده کنی چرا قدر آن را نداشتی و حال در محضر من احساس ندامت میکنی.


انشا درمورد نوجوانی با مقدمه و نتیجه گیری

مقدمه:

مسیر زندگی انسان به مثابه بستر رودخانه ای است که از موقعیت های متنوع و متفاوتی عبور می کند. گاه چشم اندازی از راه هموار و آرام در معرض دیدگان ما جلوه نمایی می کند و گاه دیگر مسیر ناهموار و صعب العبوری مشاهده می شود.

فراز و نشیب هایی که رودخانه طی می کند بی شباهت به مراحل رشد و تحول زندگی انسان نیست. دوران کودکی به آرامی سپری می شود و هنگامۀ پرجوش و خروش نوجوانی و بلوغ فرا می رسد و از پس آن دوره سرنوشت ساز و مهم جوانی می آید.

فصل شکفتن غنچه های کمال و معرفت و موسم جوشش زلال ایمان و معنویت، فصلی که سیمای زندگی را گرم و صمیمی ساخته و حیات اجتماعی را شیرین و دلپذیر می سازد رشد و تکامل انسان در چرخه حیات جلوه هایی خاص به خود می گیرد و دارای ویژگیهایی می باشد که به سبب آن مراحلی برای رشد و نمو درنظر گرفته می شود.

در ادامه این نوشتار سعی می کنیم با برخی از ویژگیهای جوانان و مقتضیات آن از نظر دین مبین اسلام آشنا شویم.

ـ سنین جوانی

فصل جوانی از زیباترین فصول زندگی است و هر انسانی دوست دارد از طولانی تر ین فصلها نیز باشد. وقتی صحبت از سال های جوانی می شود هرکس علاقمند است بداند این دوران شامل چه طیف سنی می شود و به چه کسانی جوان گفته می شود.

در مطالعات روانشناسی مطرح می گردد که نوجوانی و جوانی مفاهیمی نسبی هستند و بنابر افراد و جوامع متفاوت می باشند، با این وجود شروع نوجوانی را که همراه با بلوغ جنسی است با قاطعیت بیشتر یبیان می کنند و به طور میانگین آغاز آن را از 12 سالگی تعیین می کنند.

در طول دوران بلوغ که چند سالی طول می کشد نوجوان در جنبه ها و ابعاد مختلف جسمی، فکری و شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی به انسجام بیشتر و تکامل نسبی رسدیه و وارد مرحله جوانیمی شود.

«جوانی دوره انسجام هویت و مدخل زندگی بزرگسالی است، نوجوانانی که دوران بلوغ را سپری می کنند به دنیای جوانان می پیوندند به گونه ای که از بحران هویت به انسجام هویت رسیده، رشد و تکامل بدنی دوران بلوغ به حد کامل خود می رسد، توانائیهای شناختی و رشد اجتماعی از حالت های ساده به کیفیت برتر رسیده و با آغاز نقش آفرینی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … دوران جوانی آغاز می گردد.

فراغت از تحصیلات دبیرستانی، گذراندن دوره سربازی برای پسران، ورود به بازار کار یا دانشگاهف ازدواج و آغاز زندگی زناشویی و تحولات دیگر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به تمامی از جمله ویژگیهای رشد دوره جوانی است»

از منظر قرآنف مرز خروج از دنیای کودکی، رسیدن به مرحله بلوغ حلم است.

«واذ بلغ الاطفال منکم الحلم فلیتئذنوا کما استئذن الذین من قبلهمم و آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند سایر بالغان البته با اجازه وارد شوند.

بنابراین نوجوانی از این زمان شورع می شود و پس انسان به مرحله جوانی می رسد که به تعبیر قرآن مرحله بلوغ اشد است.

و اما برای پایان این دوران در قرآن اشاره به رسیدن به سن چهل سالگی شده است. چنانکه در آیه 15 سورۀ احقاف می فرماید: و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم که مادر با رنج بار حمل کشید و باز با مشقت وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواری بود تا وقتی که به حد رشد و جوانی رسید، سپس آدمی چهل ساله گشت… .

لذا از نظر قرآن انسان تا سن چهل سالگی در زمره جوانان می باشد و باید برای رشد و تعالی خود تلاش نماید. اگرچه ممکن است در اواخر این سنین از نظر جسمانی انسان رو به نقصان برود ولی رشد معنوی و بالندگی روح و روان که حقیقت انسان می باشد تا این سنین همچنان میسر می باشد.

ـ شخصیت جوان

ارزش نگذاشتن به خود و شخصیت قائل شدن برای خود از کودکی در انسان آغاز می شود و کودک به تعریف از شایستگی های جسمی، رفتاری، اجتماعی و درسی خود می پردازد.

«با شروع نوجوانی انسان به مرحله ای از رشد می رسد که در آن احساس هویت بدست می آید. هویت به معنای یک احساس پایدار از یگانگی خود».

پس از این مرحله بعد اجتماعی زندگی جوان فعالتر شده و او سعی می نماید که خود را مورد پذیرش جامعه قرار دهد و به کسب ارزش های شخصیتی مربوط به تعاملات اجتماعی می پردازد و هرچه توانایی ایفای نقش اجتماعی او بهتر باشد احساس شخصیت بیشتری می کند.

در این دوران تمایلات و توقعات ویزه ای در نهاد انسان شکوفا می گردد که شخصیت انسان را در دوران نوجوانی و جوانی از سایر دوران های عمرش از جهاتی متمایز می سازد.

ـ اهمیت استفاده از دوران جوانی در قرآن و احادیث

از منظر قرآن مجموع فراز و نشیب دوران زندگی بشر در سه مرحله خلاصه می شود: کودکی، جوانی، پیری.

ـ جوانی فرصت رشد معنوی

انسان در این جهان در مسیر رشد و تکامل قرار دارد و هدف نهایی رسیدن به قرب الهی می باشد و در این راه از ابزار جسم و روح بهره می گیرد تا ر شد یابد و به تعالی برسد.

خداوند متعال در آیات متعددی در قرآن خلقت انسان را و مراحل تحول و تطوّر او را را متذکّر می شود تا با درک عظمت خلقت و بهره گیری از قوای جسمانی؛ روح و روان را قوت ببخشیم و در مسیر حق قرار گرفته و از گمراهی و ضلالت خارج گردیم.

رشد حقیقی در قرآن، رشد معنویف رشد ایمان و تکامل اخلاقی می باشد جنبه ای که انسان باید با اختیار خودش آن را کسب نماید و مدارج آن را بپیماید وگرنه تمام انسان ها در مراحل خلقت و رشد جسمانی یکسانند و آنچه یکی را بر دیگری ممتاز می گرداند درجه رشد ایمان و تقوی می باشد.

حال نکته قابل ملاحظه این است که در دوران بلوغ رشد نه تنها کمال جسمانی و عقلانی حاصل می شود و انسان اگر تلاشی برای رشد جسمانی و رشد نیروی فکر و عقل کرد به نتیجه می رسد بلکه تلاش برای رشد معنوی و روحی نیز تا چهل سالگی میسر است و اگر انسان به چهل سالگی برسد و برای رشد معنوی خود کاری بکند پس از این سن هم اگرچه قوای جسمانی تحلیل می رود ولی روح انسان به سوی تعالی می رود و قدرت رشد و پیشرفت را خواهد داشت ولی اگر به چهل سالگی بردس و برای رشد وعنوی و روحانی خود تلاشی نکرده باشد دیگر امیدی به او نیست و توانایی کسب فضایل و رشد در او وحود نخواهد داشت.


انشا درباره دوران نوجوانی

اگه دنیا رو به سه روز قسمت کنیم: یه روز به دنیا میایم، یه روز میمیریم و یه روزشم زندگی می کنیم. حالا ما با اون روزی که به دنیا میایم و می خوایم بمیریم، کاری نداریم. چون نه اومدنمون دست خودمونه و نه مردنمون، اما اون یه روزی که زندگی می کنیم، فکر می کنم بهترین قسمتش دوره ی نوجوانیمون می تونه باشه.

میگن آدما در دوران نوجوانی سرشار از شور و اشتیاق، امید و آرزو و دارای انرژی مضاعف هستند. البته بیشتر این حرف ها جنبه ی شعاری داره. چون امروزه نو جوانان دیگر این گونه که گفته شد، نیستند. مثلاً خود ما، انگار نه انگار که در دوران نوجوانی هستیم. اونقدر که مشکلات و بدبختی هامون زیاده، وقت نمی کنیم سرمونو بخاریم. چه برسه که بشینیم فکر و خیال و آروز کنیم. البته شاید قدیم ترها نوجوانی شکل دیگری داشت. اما نه، اون زمونا هم مردم گرفتاری های خودشونو داشتن.

میگن آدم گرسنه که دین و ایمان نیمشناسه. به نظرم نوجوانی و لذتهاش مال اوناییه که پول دارن. ما فقیر بی چاره ها باید بالشتامونو عروسک فرض کنیم.

چون موضوع انشا قشنگه، می خوایم قشنگ بنویسم، دیگه کمی رویایی فکر کنیم. «نوجوانی یکی از زیبا ترین دوران از مقاطع زندگی هر انسانیست.»

نو جوانی دورانیست که شخصیت هر فردی کامل شده و معیارهای یک فرد کامل در او نمایان می شود. پس می توان نو جوانی را پلی بین کودکی و جوانی دانست که همزمان با بلوغ است و در آن افراد دچار خود بزرگ بینی های کاذب می شوند، احساس بزرگی می کنند.

ما نباید از دوران نوجوانی که از استثناترین دوران عمرمان هست، غافل شویم و آن را به بطالت بگذرانیم که آنچه که بگذرد، باز نخواهد آمد.


انشا ادبی در مورد نوجوانی

نوجوانی یکی از پر چالش ترین دوران زندگی هر انسان است زیرا در این دوران , نوجوان در سن بلوغ و رشد قدم می گذارد و دچار تغییراتی می شود و به گفته ای دنیا و اطراف خود را با نگاهی جدید تر می انگیزد و نسبت به دوران کودکی بهتر و عاقلانه تر تصمیم گیری می کند و استعدادها و علایق خود را بهتر درک می کند و می تواند در این دوران رشته ی تحصیلی خود را انتخاب کند و به نوبه ای آینده خود را رقم بزند.

و بر اساس انتخاب رشته تحصیلی شغل آینده خود را تعیین می کند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوران نوجوانی یکی از مهم ترین دوران زندگی هر انسانی است که با کوچکترین انتخاب درست می تواند آینده خود را به سمت موفقیت پیش ببرد.

علاوه بر همه این ها نوجوانی دوران ارزو های بزرگ ,دوران توهمات و خیالبافی های جنجالی و جذاب , دوران خوشحالی و ناراحتی های یهویی و بدون دلیل است و همه این اتفاق ها روزی یکی از بهترین خاطرات از گذشته خواهد شد.

مطالب مشابه را ببینید!

انشا درباره امام رضا (موضوع انشا امام رضا برای دبستان و دبیرستان با مقدمه بدنه و نتیجه گیری) انشا خلیج فارس با چند انشا زیبا کوتاه و بلند برای تمام مقاطع انشا با موضوع نیکوکاری + موضوع انشا نیکی و کمک کردن به دیگران انشا در مورد آسمان شب + چند انشا ادبی زیبای کوتاه در مورد شب مهتابی انشا در مورد یک روز در کلاس درس + 3 انشا کوتاه ادبی برای دبیرستان و دبستان انشا طنز و خنده دار + مجموعه انشا و داستان های طنز و بامزه انشا در مورد ثروت و پولدار شدن + 5 انشا کوتاه و زیبا در مورد افراد ثروتمند انشا نوروز کوتاه و بلند برای پایه های مختلف تحصیلی (8 انشا نوروز) انشا مذهبی (با موضوعات مذهبی نماز، روزه، ماه محرم و خداوند) برای پایه های مختلف تحصیلی انشا با موضوع روزه + چند انشا زیبا در مورد روزه گرفتن برای دبستان و دبیرستان